Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mobication - Fra grundskole til erhvervsliv! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mobication - Fra grundskole til erhvervsliv!

Mobication - Fra grundskole til erhvervsliv!

140 Views Download Presentation
Download Presentation

Mobication - Fra grundskole til erhvervsliv!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mobication - Fra grundskole til erhvervsliv! Projektets hovedformål er at synliggøre erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej - både for de stærke unge og for de unge som har behov for hjælp og støtte.

 2. Mobication – mobile læringsforløb i fremtiden • Fremtiden er altid spændende, så hvad skal vores elever efter grundskolen? • Hvordan kan grundskolen hjælpe eleverne med at få inspiration, hente ny viden og læring og få et mere klart billede af de muligheder, som venter dem efter grundskolen? Mobication er et projekt, hvor lærerne fra grundskolen, undervisere fra erhvervsuddannelserne og ansatte i lokale virksomheder sammen/ i fællesskab skaber undervisnings- forløb, hvor eleverne udvikler og anvender deres færdig- heder i nye læringsrammer.

 3. Innovationsklassen 8.B’s mobicationprojekt • Hvad skal vi lave: • Vi skal på virksomhedsbesøg 2 steder • Vi undersøger virksomhederne ud fra • forskellige kriterier og laver kvalifice- • rede spørgsmål, da vi gerne vil være • udfarende, når kommer på besøg • Vi lærer at skrive ansøgninger og lave • cv, når vi skal søge arbejde, og vi ser • film, som handler om at udforme • ansøgninger og kontakte arbejdsgivere • Vi hører om arbejdsmarkedets parter • og deres interesser

 4. 1. Hvad kan jeg? Hvilke faglige kvalifikationer har du? Find ud af, hvad du kan. LÆS MERE OM: Et overblik med en totalliste CV-skrivning Ansøgning 2. Hvem er jeg? Hvordan er du som person? Er du grundig og hjælpsom? Selvstændig eller fleksibel? 3. Hvad vil jeg? Du ved, hvad du kan, og hvem du er. Men hvad vil du? 4. Hvad gør jeg? Hvordan henvender du dig til dit ønske-praktiksted? Læs mere her. http://www.gtilp.dk/ 5. Samtalen Hvordan forbereder du dig til en praktikplads-samtale? • Forside • Hvad kan jeg? • Hvem er jeg? • Hvad vil jeg? • Hvad gør jeg? • Samtalen • LÆS MERE OM: • Et overblik med en totalliste • CV-skrivning • Ansøgning • 1. Hvad kan jeg? • 2. Hvem er jeg? • 3. Hvad vil jeg? • 4. Hvad gør jeg? • 5. Samtalen • Hvilke faglige kvalifikationer har du? Find ud af, hvad du kan. • Hvordan er du som person? Er du grundig og hjælpsom? Selvstændig eller fleksibel? • Du ved, hvad du kan, og hvem du er. Men hvad vil du? • Hvordan henvender du dig til dit ønske-praktiksted? Læs mere her. • Hvordan forbereder du dig til en praktikplads-samtale? • LÆS MERE • LÆS MERE • LÆS MERE • LÆS MERE • LÆS MERE

 5. Freja Ørstedsvej 11, Stilling DK-8660 Skanderborg Att.: Per Nilsen Taulov, den 7. marts 2013 Praktikplads som lastbilchauffør Mit navn er Marie, og jeg 16 år gammel. Jeg bor hos mine forældre i Taulov. Jeg har gennemført folkeskolen og er i gang med 10 klasse. Jeg vil gerne i praktik som lastbilchauffør, da jeg senere påtænker at tage en uddannelse som chauffør. Jeg har tidligere arbejdet i Fakta og Superbrugsen. Der skulle jeg sætte nye varer på hylderne og tage de gamle varer væk. Jeg var også på lageret, hvor jeg skulle tage paller ind. Det var jeg glad for, da hver dag bød på nye udfordringer. Det er af samme grund, at jeg ville være lastbilchauffør, fordi man oplever og ser noget nyt. Jeg er meget god til at holde mig vågen, så jeg ikke falder i søvn på lange kørestrækninger. Desuden er jeg også god til at læse et kort, så jeg nemt kan finde vej i de forskellige lande. I min fritid går jeg meget i fitnesscenter for at styrke min muskulatur, så jeg nemmere kan flytte rundt med tunge ting. Jeg er for det meste en glad og imødekommende pige med masser af gå på mod. Med venlig hilsen Marie Pedersen Mobil nr. 12 34 56 78 http://www.youtube.com/watch?v=8N6yogp2fz8

 6. Fagspecifikke ord på engelsk • You are going to practice the vocabulary "transport and logistics"go to (copy and paste): http://www.memrise.com/course/74717/transport-and-logistics/and press "start learning“ anhængertræk Select the correct English for the Danish above: • 1. trailer • 2. forklift • 3. towbar • 4. handtruck

 7. Innovationsklassen 8.B’s mobicationprojekt • Hvad skal vi lave: • Vi skal på EUC og arbejde med teoretiske • og praktiske opgaver • Vi skal have styr på fagbegreber især på • engelsk • Vi skal lave forsøg i fysik/kemi • Vi skal arbejde med matematik, som har • relevans for vores projekt • Vi skal arbejde med geografi, hvor der er • fokus på sprog, lande, valuta i EU-lande • og EØS-lande. • Vi vil til sidst i samarbejde med vores • lærere evaluere hele ugen • Undervejs vil vi tage billeder og lave en • film

 8. Arbejdsmarkedets parter og deres divergerende interesser • Det danske system for regulering af løn og arbejdsvilkår • Septemberforliget 1899 som årsag til den fremtidige tilslutning til fagforeningerne og satte fokus på arbejdernes vilkår. • Arbejdsmarked som den samlede handel med arbejdskraft i Danmark, hvor prisen afhængiger af udbud og efterspørgsel • Arbejdstiden er det fastsatte tidsrum i et ansættelsesforhold • Fagforeninger er sammenslutninger af lønmodtagere, hvor deres individuelle løn og arbejdsmæssige interesser foregår via kollek-tive overenskomster • Lønnen er den samlede fortjeneste, som en medarbejder modtager fra arbejdsgiveren for et givent stykke arbejde • Trepartssamarbejdet er mellem offentlige myndigheder, faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger om løsning af samfunds-mæssige opgaver

 9. EUC LillebæltVejen til en erhvervsuddannelse • På EUX kan man både blive håndværker og student • EUX kombinerer erhvervsuddannelse med gymnasiefag • Giver adgang til videregående uddannelser indenfor det fag, som er ens baggrund • Det er en kæmpe fordel at kende den praktiske, håndværksmæssige side, når man tager en teoretisk universitetsuddannelse.

 10. MobicationTransport og logistik på EUX For at få et arbejde inden for dette område, har EUC følgende forventninger til de unge, når de starter op: • Almindelig brug af sproget, så eleverne kan føre en enkel samtale • Fagspecifikke ord (presenning, drejeskammel, kærre, anhænger, sættevogn osv.) • Omregninger fra engelske mål til danske • Det fonetiske alfabet • EU-landene, deres sprog og valuta samt deres hovedstæder • EØS-landene, deres sprog og valuta samt deres hovedstæder • Arbejdsmarkedets parter og deres divergerende interesser • Retstavning, Endelser, Nutid og datid, Kommasætning, Læsning generelt, Skrivning generelt • De kemiske processer der sker, når man lader på en akkumulator, og processerne der gør, at der dannes CO2, når man afbrænder brændstoffer • Tyngdepunkt, Bremselængder, Friktion, Rumfang (primært om kasser og cylindre) • Vægtfylde, Plus, minus, gange og dividere, • Procentregning • Omregning fra fx centimeter til meter og meter til kilometer, kg til ton osv. • Målestoksforhold, Areal- og rumfangsudregninger

 11. Mobication og fremtiden Med dette projekt vil vi vise, at hvis Danmark skal klare sig international i den globale konkurrence om de dygtige unges arbejdskraft, er vi nødt til at investere i dem og gøre dem innovative. Fakta: • Fremtidens Danmark kommer til at mangle unge dygtige håndværkere • Man skal passe sin skole og lave sine lektier, da der også stilles krav inden for håndværkerfaget, som gerne vil have unge, der med i bagagen har kompetencer og færdigheder, som virksomhederne efterspørger. • En af de unge, kan være dig, som ikke ønsker en STX, HHX eller HTX, eller som er skoletræt og gerne vil ud og kombinere praktisk arbejde med teoretisk viden.