Garantiskolekonference 2013
Download
1 / 17

Garantiskolekonference 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Garantiskolekonference 2013. Styrkelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Folkeskolereformen - set i et udskolingsperspektiv. Valgfag: Fremrykkes fra 8. til 7. kl./”nye” fag Uddannelsesparathed: Fremrykkes fra 9. til 8.kl./elev- og uddannelsesplan i ét dokument

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Garantiskolekonference 2013' - luke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Garantiskolekonference 2013

Garantiskolekonference 2013

Styrkelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse


Folkeskolereformen set i et udskolingsperspektiv
Folkeskolereformen- set i et udskolingsperspektiv

 • Valgfag: Fremrykkes fra 8. til 7. kl./”nye” fag

 • Uddannelsesparathed: Fremrykkes fra 9. til 8.kl./elev- og uddannelsesplan i ét dokument

 • UEA: Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsundervisningen skal styrkes

 • UEA: Skal udfordre uddannelsesvalget, sikre viden om ungdomsuddannelserne, og hvad de kan føre til


Folkeskolereformen set i et udskolingsperspektiv1
Folkeskolereformen- set i et udskolingsperspektiv

 • Udskolingslinjer: Styrkes eksempelvis gennem toning af valgfagspakker

 • Understøttende undervisning: Lektiehjælp, faglig fordybelse, samarbejde med eksterne aktører m.m.

 • Fælles Mål: Koordinering af målbeskrivelser/ dagtilbuddenes pæd. læreplaner og ungdomsuddannelsernes faglige mål

 • EUD 10: rettet mod erhvervsuddannelserne


Fagl rt til fremtiden udkast til eud reform
”Faglært til fremtiden”- udkast til EUD-reform

 • Mindst 02 i dansk og matematik

 • Fleksuddannelse: erhvervsassistent

 • Unge under 25 år får deres egen EUD

 • Mere fokus på holdfællesskab og trivsel

 • Mindst 25 t om ugen i 2015/26 t i 2016

 • Fra 12 til 4 hovedområder/indgange

 • Øget fokus på praktikpladser

 • Mulighed for at læse videre (EUX)


Overblik hvad g r i allerede
Overblik- hvad gør I allerede?

Samarbejdskataloget:

 • UU: Introkurser, brobygning og praktik

 • Ungdomsuddannelser: tilbud inden for de enkelte fag, introdage, kombinationsforløb, Skills m.m.

  Hvordan kobler vi fremadrettet samarbejdskataloget, visionerne og de nye reformer i styrkelsen af overgangen?


Hvordan nyt nker og l ser vi sammen opgaven
Hvordan nytænker og løser vi sammen opgaven?

Nogle bud fra en samarbejdspraktiker:

 • Ejerskab: Fra aktiviteter for grundskolerne til aktivt samarbejde med grundskolerne

 • Inddragelse: Fra aktiviteter for eleverne til aktiviteter skabt sammen med eleverne

 • Systematik: Udvikling af model for systematisk leder- og lærersamarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser


Og lidt flere bud
…og lidt flere bud

 • Fusionspædagogik: På tværs af grundskole og ungdomsuddannelser/det bedste fra de forskellige teori- og erfaringsbaserede undervisningsmiljøer

 • Ressourceudnyttelse: Elever, forældre, ”utraditionelle” fagpersoner og virksomheder

 • Fælles målsætning: Inklusion gennem uddannelse og job

  Hvad kunne vi evt. afvikle,

  så der bliver tid til at udvikle?


Generelle anbefalinger
Generelle anbefalinger

 • Individuel vejledning med afsæt i den helhedsorienterede indsats

 • Flere individuelle forløb – timing, parathed

 • Længerevarende praktik i udskolingen

 • Mere praktisk og værkstedsbaseret undervisning

 • Tydeligere anerkendelse af ”kloge hænder”

 • Mere vejledning til ”mor”


Midt i en reformtid den s rlige udfordring i det nye samarbejde
Midt i en reformtid- den særlige udfordring i det nye samarbejde

Hvad fylder lige nu for grundskolelærerne:

 • Den nye folkeskolereform er ved at blive omsat fra rammebeskrivelse til praksis

 • De nye arbejdstidsregler er ved at blive aftalt

 • Den enkelte grundskolelærer kender ikke sin virkelighed pr. august 2014

  Hvordan får vi taget hul på opgaven:

 • At skabe en proces sammen, hvor fælles mål, motivation og timing er afsæt?


Du skaber selv dit liv ogs dit arbejdsliv
Du skaber selv dit liv- også dit arbejdsliv

”Den bedste måde at

forudsige fremtiden på

er ved at skabe den!”

Peter Drucker


Samarbejdets udfordring at finde det f lles tredje
Samarbejdets udfordring- at finde det fælles tredje

Værdiskabelse for alle deltagere:

Hvad får jeg ud af det?

Hvad kan jeg byde ind med?

Hvordan får vi skabt en merværdi?


Samarbejdsprocessen grundgreb i det faglige fusionsk kken
Samarbejdsprocessen- grundgreb i det faglige fusionskøkken

6 trin i ”opskriften” på det fælles udviklingsarbejde:

 • ”Appetitten” - tag pulsen på motivationen/hvem vil hvad ?

 • ”Menuen” - definer det fælles tredje/fælles mål/opgaven

 • ”Opskriften” - udform i fællesskab procesplan og timing

 • ”Ingredienserne” - beskriv i fællesskab mission, vision og strategi/hvilke råvarer har vi på lager?

 • ”Indkøbslisten” - beskriv målgruppe, målsætning og succeskriterier/hvad er det nye?

 • ”Kogekonen” - hvem skal have køkkentjansen/hvem holder gryden i kog?


Opsamling
Opsamling

 • Hvordan kan vi kvalificere samarbejdet?

 • Hvilke visioner og ønsker har vi?

 • Hvad virker allerede, og hvad virker ikke?

 • Hvad vil vi derfor gerne have mere/mindre af?

 • Hvilke nye tiltag vil vi gerne arbejde med?

 • Hvem arbejder mon allerede i ”reformfeltet”?

 • Hvordan undgår vi overlap og frustration?

 • Hvordan får vi lavet en realistisk tidshorisont?


Unders gelsesgruppen det f rste skridt
Undersøgelsesgruppen- det første skridt

 • Undersøgelsesgruppe: Tager pulsen hos de forskellige interessenter!

 • Behovs- og motivationsanalyse: Hvem vil hvad og på hvilke vilkår?

 • Råskitse til proces- og tidsplan: Hvordan og hvornår får vi mest medvind?

 • Råskitse til indsatsområder/fokuspunkter: Samarbejdskatalog, visioner, idéer, ønsker og anbefalinger osv.


Tv rsektoriel arbejdsgruppe hvem kunne v re interessenter
Tværsektoriel arbejdsgruppe- hvem kunne være interessenter?

 • Grundskolerne: elever, forældre, lærere, ledere, tillidsrepræsentanter m.fl.

 • Ungdomsuddannelserne: elever, lærere, ledere, tillidsrepræsentanter m.fl.

 • UU: grundskolevejledere, specialvejledere, UU-vejledere, tillidsrepræsentanter m.fl.

 • Andre: virksomheder, faglige organisationer m.fl.