velkoobchod a maloobchod n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkoobchod a maloobchod PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkoobchod a maloobchod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Velkoobchod a maloobchod - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Velkoobchod a maloobchod. Pedagog Doc.Ing. Aleš Hes, CSc. dveře číslo 130 Katedra obchodu a financí přízemí PEF. LITERATURA. Hes,A. Velkoobchod a maloobchod PEF, 2004 Hes A. Základy velkoobchodu a maloobchodu PEF, 2005 Hes, A. Maloobchod PEF, 2001, 2002

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Velkoobchod a maloobchod' - draco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkoobchod a maloobchod

Velkoobchod a maloobchod

Pedagog

Doc.Ing. Aleš Hes, CSc.

dveře číslo 130

Katedra obchodu a financí

přízemí PEF

literatura
LITERATURA

Hes,A. Velkoobchod a maloobchod PEF, 2004

Hes A. Základy velkoobchodu a maloobchodu PEF, 2005

Hes, A. Maloobchod PEF, 2001, 2002

Kroc, S. Velkoobchod PEF, 2002

Burstiner, I. Základy maloobchodního podnikání V.Publishing, 1994

Cannon, T. Svět obchodu Longman, Albion, Brno, 1991

Čichovský,L.Jak úspěšně prodávat Montanex, Ostrava, 1994

Hadravová, Zd.Obchodní technologie MERKURIA, Praha,. 1980

Kotler, P. Marketing, management Victoria Publishing, 1992

McCarthy. Základy marketingu Victoria Publishing, 1995

Beránek, J.Hygiena v obchodě MAG Consulting, Praha, 1997

Bureš, I., 10 zlatých pravidel prodeje Management Press, Praha, 1994

podm nky z po tu
Podmínky zápočtu
 • 100 % účast na cvičeních
 • úspěšný zápočtový test
 • „účast na exkursi“
zkou ka
ZKOUŠKA

1. Zkouškový test …... 70 % úspěšnost

2. Ústní přezkoušení

Předpokladem k zápisu ke zkoušce je splnění zápočtu

velkoobchod
VELKOOBCHOD

výrobaspotřební zboží

velkoobchod maloobchod pohostinství cestovní ruch

Spotřeba

p edm t innosti velkoobchodu
Předmět činnosti velkoobchodu
 • nákup velkých objemů spotřebního zboží z výroby a dovozu
 • vytváření zásob a sezónních zásob, jejich skladování a péče o ně …
 • vytváření širokého obchodního sortimentu pro maloobchod
 • vyrovnání prostorových rozdílů mezi specializovanou a koncentrovanou výrobou a decentralizovanou širokou poptávkou
 • péče o množství, strukturu a jakost spotřebního zboží na straně nabídky a poptávky
 • velkoobchodní výzkum trhu
aplikace z kladn ch funkc obchodu vnit n ho obchodu
Aplikace základních funkcí obchodu vnitřního obchodu

funkce směnná

funkce spojovací

funkce překlenovací

 • věcná
 • prostorová
 • časová

funkce hodnototvorná

funkce iniciační (marketingová)

funkce racionalizační (logistická)

funkce platební (reprodukční)

funkce kontrolní

historie velkoobchodu
Historie velkoobchodu
 • vnitřní strukturování obchodu a legislativní předpisy - obchodní zákoník z období Babylonské říše před 4000 lety
 • růst řemeslné produkce - podněcoval růst obchodu v Evropě
 • obchod s otroky
 • úpadek obchodu za feudalismu
 • negativní vliv církve
 • rozvoj obchodních stezek
 • obchodní kanceláře - kontory
 • námořní obchod
 • dělba práce v obchodě (komenda)
 • doprovodné služby
 • zámořské objevy
 • státní monopol panovníka
 • vznik mezinárodních obchodních společností
 • rozmach mezinárodního velkoobchodu - pronikání kapitálu do výroby
historie velkoobchodu1
Historie velkoobchodu
 • rozšiřování sortimentu a objemu produkce
 • 13. - 15. století v našich zemích rozčlenění velkoobchodu a maloobchodu
 • růst obchodních bariér - komunikace, mýta, platidla, měřící jednotky
 • průmyslová revoluce - rozvoj obchodu v raném kapitalismu
 • samostatná republika - prudký nárůst obchodní činnosti v ČSR
model centralizovan ho zen velkoobchodu
Model centralizovaného řízení velkoobchodu
 • Pro působení na vnitřním trhu a jen pro spotřební zboží
 • Činnost odbytových a zásobovacích organizací nebyl velkoobchodem dle zákona o vnitřním obchodě
 • Velkoobchod nesměl prodávat zboží občanům
 • Státní vlastnictví
 • Smíšená velkoobchodní a maloobchodní činnost
 • Krajská působnost velkoobchodu
 • Gesce zásobování do vlastní maloobchodní sítě v kraji
 • Existence spotřebních družstev – odlišná forma vlastnictví

TRANSFORMACE

Malá a velká privatizace Restituce Diverzifikace

velkoobchod oke
Velkoobchod - OKEČ

ČINNOSTI

 • nákup a prodej zboží určeného pro další prodej nebo na další zpracování velkoobchodním zprostředkovatelům
 • skladování
 • balení
 • Manipulace spojené s prodejem
 • Prodej součástek a doplňků
 • Činnost agentů kupujících nebo prodávajících zboží osobám nebo společnostem
 • Činnost velkoobchodníků, překupníků, zástupců, importérů, …
 • Rozvoz dodávky na vlastní účet
 • Provizní zástupci, zprostředkovatelé, velkoprodejci,…
velkoobchod oke1
Velkoobchod - OKEČ

Velkoobchodní ekonomické kategorie jsou klasifikovány

KATEGORIE „G“

oddíly 50 – 51

Pododdíly 1 – 7

Skupiny

velkoobchodn sortiment
Velkoobchodní sortiment

Spotřební zboží

Materiály tuzemská produkce

Suroviny

Paliva

Polotovary

Kooperované výrobky zahraniční produkce

Výrobní prostředky

Výrobní spotřeba

velkoobchodn sortiment1
Velkoobchodní sortiment

SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB

Výrobní sortiment

produkce spotřebního zboží tuzemské výroby

Dovozový sortiment

produkce spotřebního zboží zahraniční výroby

Sortiment služeb

poskytovaných nebo nakupovaných u tuzemských podnikatelských subjektů

velkoobchodn sortiment2
Velkoobchodní sortiment

Spotřební zboží

 • hmotný výrobek a jeho užitná hodnota slouží k uspokojování konkrétní potřeby člověka – slouží ke konečné spotřebě / spotřebování

Služby

 • ekonomická činnost, jejímž výsledkem jsou hmotné a nehmotné efekty
 • týkají se vlastnických změn, věcných změn, prostorových změn a změn v čase
 • jsou poskytovány fyzickým i právnickým osobám nebo skupinám osob souběžně

Ve vnitřním obchodu přímo nebo nepřímo spojeny se spotřebním zbožím

zprostředkovatelská a ekonomicky prospěšná činnost

Spotřebitelské služby přímo spojené se spotřebním zbožím a s konečným spotřebitelem

Služby pro výrobní spotřebu a služby režijní

 • nepřímo spojené se spotřebním zbožím a s uživatelem (podnikatelem, odběratelem, dodavatelem, dohovitelem, importérem a exportérem , ………..).
velkoobchodn sortiment3
Velkoobchodní sortiment

TŘÍDĚNÍ SORTIMENTU

Potraviny Nepotraviny

Třídy

Obory

Skupiny

Podskupiny

Druhy

Komerční druh

p klad klasifikace skp

Příklad klasifikace - SKP

OBECNÁ KLASIFIKACE – STANDARDNÍ

NEPOTRAVINY SOUBORNÉ TŘÍDY ZBOŽÍ

domácí potřebyTřídy zboží

železářstvíVýrobkové obory

Armatury, instalační materiálSortimentní skupiny

Armatury zdravotnickéSortimentní podskupiny

Baterie sprchováDruhy zboží

Baterie páková 100 mmKomerční druhy

cz coicop klasifikace zbo a slu eb
CZ COICOP - klasifikace zboží a služeb
 • Potravinářské zboží a nealkoholické nápoje
 • Alkoholické nápoje, tabák, narkotika
 • Odívání
 • Bydlení
 • Bytové vybavení, zařízení domácnosti
 • Zdravotnické zboží a služby
 • Doprava
 • Spoje
 • Zboží a služby pro rekreaci, kulturu a sport
 • Výrobky a služby pro vzdělávání
 • Stravovací a ubytovací výrobky a služby
 • Ostatní zboží a služby jinde neuvedené
sortiment velkoobchodu
Sortiment velkoobchodu

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • Traťové dodávky zboží z výroby do maloobchodu
   • Omezené přímé dodávky z výroby přímo do maloobchodu – přes velkoobchod
 • Tlak na prodlužování trvanlivosti výrobků
 • Sortiment paliv, stavebnin, … dodává ke konečné spotřebě právnickým i fyzickým osobám
 • Vlastní nabídka nakupovaných a poskytovaných služeb s nepřímý vztahem ke spotřebnímu zboží
pracnost a v kon velkoobchodn innosti
Pracnost a výkon velkoobchodní činnosti

PRACNOST SORTIMENTU

= množství času potřebného na zmanipulování určitého množství (jednotky) zboží vyjádřeného v SI jednotkách.

T ……………… /čas/

P =

Q ……………… /množství zboží/

Potřeba času na zmanipulování jednotky množství zboží

např. hod./tunu, min./kg, ….. Apod.

pracnost a v kon velkoobchodn innosti1
Pracnost a výkon velkoobchodní činnosti

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRACNOST SORTIMENTU

 • Šíře a hloubka sortimentu
 • Počet dodavatelů a počet odběratelů
 • Frekvence dodávek z výroby/dovozu a frekvence rozvozů odběratelům
 • Sortimentní struktura dodávek z výroby a sortimentní struktura objednávek z maloobchodu
 • Článkovitost pohybu zboží od výrobce ke spotřebiteli
 • Fyzikální vlastnosti sortimentu ovlivňující pracnost příjmu, expedice,.. Např. ovoce a zelenina
 • Úroveň manipulační jednotky a technologie provozu