Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rýchla rota PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rýchla rota

Rýchla rota

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Rýchla rota

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projekt neziskovej organizácie W.I.N.D. - World In New Days n.o. (www.worldinnewdays.com) Rýchla rota Chceš stráviť krásnu sobotu v prírode a stať sa jedným z RÝCHLEJ ROTY? Podpor projekt a príď poupratovať svoj les! Kedy? 9:00 hod Kde? Machulince (stretávame sa pri kultúrnom dome) • Čo ťa čaká? • Príroda • Ocenenie za dobre vykonanú prácu • Skvelá spoločnosť • Po akcii posedenie pri guláši