Hirsutizm de kombine tedavi
Download
1 / 33

Hirsutizm de Kombine Tedavi - PowerPoint PPT Presentation


 • 737 Views
 • Updated On :

Hirsutizm de Kombine Tedavi. Dr. Fatih Durmuşoğlu. Hirsutism Tedavisi. Problemi Tanımla Hirsutism derecesini sapta Patofizyolojiyi tanımla Akut veya kronik problemi düzelt Hastayla tedavide başarıyı tanımla Takip et. Tedavi. 1- Genel prensipler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hirsutizm de Kombine Tedavi' - doris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hirsutizm de kombine tedavi l.jpg

Hirsutizm de Kombine Tedavi

Dr. Fatih Durmuşoğlu


Hirsutism tedavisi l.jpg
Hirsutism Tedavisi

 • Problemi Tanımla

 • Hirsutism derecesini sapta

 • Patofizyolojiyi tanımla

 • Akut veya kronik problemi düzelt

 • Hastayla tedavide başarıyı tanımla

 • Takip et


Slide3 l.jpg

Tedavi

1-Genel prensipler

- Varsa altta yatan hastalığın tanı ve tedavisi

-Obezite tedavisi

2-İlaç tedavisi

-Adrenal supresyon

-Ovarian supresyon

-Anti-androgen tedavi

-insulin rezistansı tedavisi

3-Kozmetik tedavi

4-Eğitim ve psikoterapi

5-Kombine tedaviler


Slide4 l.jpg

Klinik cevap için

en az 6 - 9 ay tedavi

gereklidir.


Tedavi l.jpg
Tedavi

 • Overin baskılanması

  • OK

  • GnRH analogları

 • Adrenalin baskılanması

  • Glukokortikoidler

  • OK – DHEA-S süpresyonu

 • Antiandrojenler

  • Spironolakton - Drospirenone

  • Siproteron asetat

  • Flutamid

  • Finasterid


Slide6 l.jpg

ESTROGENLH  ovarian androgen 

SHBG   Free testosterone 

Siklik progesteron + estrogen

Gebeliğin önlenmesi Oligomenoreyi düzeltir,

endometrial hiperplaziyi önler


Kombine ok l.jpg
Kombine OK

 • Over androgen seviyelerini LH sekresyonunu baskılayıcı etkisi ile azaltmaktadır.

 • Serum SHBG düzeylerini arttırmakta ve serbest androgen oranlarını azaltmaktadır.

 • Adrenal kaynaklı DHEA-S sekresyonu OK baskısı ile azalmaktadır.

 • OK içeriğinde bulunan progestinler 5 alfa redüktaz aktivitesini ciltte baskılamakta ve Testosteronun daha güçlü bir androgen olan DHT dönüşümünü engellemektedir.

 • Yeni, düşük androjen ve antiandrogenik etkisi olan progestinleri içeren OK’lar kıl follikülünde androgenlerle yarışarak periferik androgen bioaktivitesini düşürmektedir.

 • Eski çalışmalarda, OK’ların insulin duyarlılığını bozduğu bildirilmesine rağmen yeni OK’larla yapılan son çalışmalarda negatif bir etki gözlenmemiştir (ACOG bülteni no:41).

 • Clinical Endocrinology and Infertility , L Speroff -2011-8th edition


Slide8 l.jpg

ttT

DHT

DHT

PROGSlide10 l.jpg
Efficacy of a new oral contraceptive containingdrospirenone and ethinyl estradiol in thelong-term treatment of hirsutism

Cem Batukan, and Iptisam Ipek Muderris, 2006


Gnrh agonistleri l.jpg
GnRH agonistleri

 • Serum androgen seviyeleri kastrasyon seviyelerine kadar düşmektedir.

 • OK kombinasyonu östrojen eksikliği ve osteoporozis semptomlarında yararlı olmaktadır.

 • OK ilavesi ile SHBG de artış ve serbest androgen seviyelerinde azalma sağlanmaktadır

 • OK + Antiandrogen tedavisinden daha az etkindir.

 • GnRH analog tedavisinin yan etkilerinin azaltılması ve hasta ilaç uyumluluğu açısından etkin

 • Tek başına GnRH tedavisinden Hirsutizm anlamında daha etkin değildir.

  * Antiandrogenlere üstünlüğü yok

  * Daha pahalı

  Pazos F, et all. Fertil Steril 1999; 71: 122-8.


Slide12 l.jpg

Anti-androgen tedavi

1.Spironolakton

2.Siproteron asetat

3. 5- redüktaz inhibitörleri

4.Flutamid


Spironolakton l.jpg
Spironolakton

* Sentetik steroid

* Aldosteron ve androgen antagonisti

* DHT reseptörlerini tutar

* Androgen sentezi inhibisyonu


Spironolakton14 l.jpg
Spironolakton

 • Aldosteron antagonisti

 • AR afinitesi DHT afinetisinin %67’si

 • Zayıf bir progestin, T sentez inhibitörü ve 5a reduktaz inhibitörü

 • Rx 2 x 25-100 mg/gün

 • OK ile beraber kullanılmalı.

 • Yan etkileri (adet düzensizlikleri, poliüri, bulantı, kusma) yüksek dozlarda ortaya çıkmakta.

 • Güvenli ve ucuz


Spironolakton15 l.jpg
Spironolakton

Yan etkiler

1- Diurezis

2- Gastrointestinal yan etkiler (20%)

- Bulantı

- Kusma

- Diare

- Abdominal rahatsızlık

3- Nörolojik yan etkiler (%20)

- Somnolans

- Mental konfüzyon

- Başağrısı

- Vertigo

4- Memelerde gerginlik (high dose % 40)

5- Irregülar menses (polimenore: %70)

6- HiperkalemiSlide17 l.jpg

 • Diane 35 vs Diane 35 + spironolactone

 • F Keleştimur, Y Şahin. Fertil Steril 1998; 69: 66-9

 • 50 hasta, 1 yıl

 • Hirsutizm skorunda % düşme:

 • Diane 35 + spironolakton: %69

 • Diane 35: %54 P<.01

 • *Diane 35 e spironolakton ilavesi sinerjistik etki yapmaktadır.


Slide18 l.jpg

spironolactone-oral contraceptive vs cyproterone acetate-estrogenErenus M, Yücelten D, Gürbüz O, Durmuşoğlu F, Pekin S. Fertil Steril 1996; 66: 216-9.

Spironolactone 100 mg/gün + OC (n:21)

CPA 50 mg/d (10 gün) + EE2 (n: 21), 9 aylık tedavi

Benzer etki


Slide19 l.jpg
Cyproterone acetate for severe hirsutism: results of a double-blind dose-ranging studyBarth JH, et all. Clin Endocrinol 1991; 35: 5

Dianette + placebo

Dianette + 20 mg CPA

Dianette + 100 mg CPA

CPA: day 1-10

FG ve Hair shaft diameter

Dozlar benzer iyileşme sağladı

CPA 2 mg yüksek dozlar kadar etkili


Slide20 l.jpg

Cyproterone acetate or drospirenone containing combined oral double-blind dose-ranging studycontraceptives plus spironolactone or cyproterone acetate for hirsutism:Randomized comparison of three regimens

N:134

Y+AN

Y+AL

D+AN

KIYMET HANDAN KELEKCI, 2011


Flutamid yan etkiler l.jpg
Flutamid double-blind dose-ranging study Yan etkiler

1- Kuru cilt

2- Libido azalması

3- Bulantı - kusma

4- Karaciğer toksisitesi

- Anormal transaminaz seviyesi

- Kolestatik sarılık

- Hepatik nekroz

- Hepatik ensefalopati


Finasterid l.jpg
Finasterid double-blind dose-ranging study

* 5 -redüktaz inhibitörü

* Testosteronun DHT’a konversiyonunu inhibe eder

* Testosteron sekresyonuna etkisi yoktur


Finasterid23 l.jpg
Finasterid double-blind dose-ranging study

 • Tip I.....ciltte

 • Tip II.... prostat ve reprodüktif dokularda,

 • Erkek fetusun maskülinizasyonundan sorumlu bu nedenle OK kombinasyonu önerilmektedir.

 • Rx 1 x 5 mg/gün

 • Ciddi bir yan etkisi bulunmamakta, sadece minimal hepatik ve renal toksisite.


Finasterid24 l.jpg
Finasterid double-blind dose-ranging study


Slide25 l.jpg

Finasteride treatment for one year in 35 hirsute patients double-blind dose-ranging study

Bayram F, Müderris İİ, Şahin Y, Keleştimur F.

Exp Clin Endocrinol Diabetes 1999; 107: 195-7

FG skoru %45 düştü

İyi tolere edilir, önemli yan etkisi yok


Slide26 l.jpg

F double-blind dose-ranging studyinasteride

5mg/d vs 2.5 mg/d)

Bayram F, Müderrisİ, Güven M, Keleştimur F. Eur J Endocrinol2002, 147: 467-71.

Finasteride5mg/d (n: 27)

Finasterid2.5mg/d (n:29). 1 yıl tedavi

Düşük doz finasteridetkili ve cost effective


Slide27 l.jpg

Diane 35 vs finasteride double-blind dose-ranging study

Y. Şahin, F. Bayram, F. Keleştimur, I. Müderris

J Endocrinol Invest 1998; 21: 348-52

42 hasta, 9 ay tedavi

*Diane 35 finasteridden daha etkili

*Diane aynı zamanda cost effective


Metformin l.jpg
Metformin double-blind dose-ranging study

Table 2. The effects of metformin on hirsutism score

Duration Dose NHirsutism score p value

(Month) (mg/d)

(before treatment) (after treatment)

Kolodziejczyk et al. 3 1500 35 8.110.73* 7.860.7  .05

Kelly et. al. 6 1500 10 17.71.4** 15.81.4  .002

Ibanez et al. 6 1275 10 16.61.4** 10.71.3  .001

Morin-Papunen et al. 6 1000-2000 8 10.31.9*** 10.01.9 NS

Pasquali et al. 6 1700 10 14.87.5** 12.97.6  .05

Harborne et al. 12 1500 18 20.3 (cl, 17.8-22.9) ** < .01

Şahin Y, Keleştimur F. Medical Treatment Regimens of Hirsutism. RBM Onlinee 2004


Sonu lar l.jpg
Sonuçlar double-blind dose-ranging study

İnsülin sensitizanlar: metformin, rosiglitazon

*Çalışmalar yetersiz.

* Obez ve insülin rezistansı olanlarda etkili olabilir.

* Antiandrojenlerle kombinasyonu: ?

Şahin Y, Keleştimur F. Reproductive BioMedicine Onlinee 2004

*** 9 Plasebo kontrollü yapılan çalışmada Hirsutizm tedavisinde Metformin türü ilaçların etkinliği gösterilememiştir.

*** Leon Speroff 2011 Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility


Tedavi sonras n ks oranlar l.jpg
Tedavi sonrası nüks oranları double-blind dose-ranging study

Yücelten ve Erenus


Anahtar noktalar ve sonu l.jpg
Anahtar noktalar ve sonuç double-blind dose-ranging study

 • Medikal tedaviye yanıt yavaş olmakta ve 6 aylık zamana gerek vardır.Bu süre kıl folikülünün yaşam siklusu ile de bağlantılıdır.

 • Hirsutizm tedavisinde ilk basamak tedavi kombine OK haplarıdır.

 • Kombine OK tedavisine yetersiz yanıtta antiandrojen ve tercihan Spironalactone ilavesi uygundur.

 • Tedaviye rezistan olgularda GnRH uygundur fakat OK ile add-back yapılması tercih nedenidir.

 • Hormonalsüpresyonu takiben mekanik yöntemler uygulaması uygun olacaktır.

 • LeonSperoff 2011 ClinicalGynecologicEndocrinologyandInfertilityTedavi maliyetleri l.jpg
Tedavi maliyetleri double-blind dose-ranging study


ad