Download
semiotik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Semiotik PowerPoint Presentation

Semiotik

328 Views Download Presentation
Download Presentation

Semiotik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Semiotik Medier og Kommunikation, F2005 Sara Mosberg Iversen, MA

 2. Hvorfor semiotik? • Gør os bevidste om, at betydningen af et tegn ikke er naturlig, • men defineret af kulturelle koder og betydningssystemer. • Kontekst ! • Konstruktion ! • Strukturer ! Sara Mosberg Iversen, MA

 3. Kontekst, konstekst, kontekst … Emmys store dag Ensomhed blandt ældre stigende Flere dage med forsinkelser venter efter to DSB-uheld Sara Mosberg Iversen, MA

 4. Signifier/signifant = udtryk Tegn = helheden { Signified/signifié = koncept Tegnet a la Saussure I Sara Mosberg Iversen, MA

 5. Tegnet a la Saussure II ko Tegn = helheden { Sara Mosberg Iversen, MA

 6. Tegnet a la Saussure II • Tegnets betydning er arbitrær og defineret af dets relation til • de andre tegn i det pågældende tegnsystem. • Tegnet defineres negativt i forhold til de andre tegn i systemet, • ud fra hvad det ikke er. Sara Mosberg Iversen, MA

 7. Tegn Interpretant Objekt Tegnet a la Peirce I Det der står i stedet for noget andet Det mentale billede/betydningen Fænomen/ting i virkeligheden Sara Mosberg Iversen, MA

 8. ko Tegn Tegnet a la Peirce II Sara Mosberg Iversen, MA

 9. Tegnet a la Peirce III • Tre forskellige tegntyper: • Ikon: et tegn der har en vis lighed med det objekt, der står for • – fx et foto eller en figurativ tegning. • Index: et tegn der er direkte forbundet med objektet, fx spor • i sandet, som tegn for at nogen har gået der. • Symbol: et tegn hvis relation til objektet hviler på konventioner, • fx at et rødt kors betyder sygehus. Sara Mosberg Iversen, MA

 10. Tegn Interpretant Objekt En sammentænkning af Pierce og Saussure Saussures signifier/signifant Saussures signified/signifié Saussures interesserer sig ikke synderligt for ”virkeligheden” Sara Mosberg Iversen, MA

 11. Et komplekst tegn … • Et tegn sammensat af flere • tegn. • Ikon: foto ”der ligner” • Indeks: Pia og drengene står for • Dansk Folkeparti • Symbol: bogstaver; deres betydning • er arbitrær og vedtaget ved konvention. • Betegnelsen ”Dansk Folkeparti” står • som symbol for en bestemt holdning • til tilværelsen. Sara Mosberg Iversen, MA

 12. Flere begreber • Paradigme: ordklasser • Syntagme: ”frisk pust …” • Denotation: det vi umiddelbart • ser på plakaten • Konnotation: de medbetydninger • vi tolker af plakaten på baggrund • af de koder, vi kender. • En semiotisk tolkning af valg- • plakaten kunne fx interessere • sig for, hvilke koder plakaten • spiller på, og hvordan man kunne • lave forskellige læsninger af den. Sara Mosberg Iversen, MA

 13. Hall om semiotik: • ”At either end of the communication chain the use of the • semiotic paradigm promises to dispel the lingering • behavourism which has dogged mass-media research • for so long, espeically in its appraoch to content. Though • we know the television programme is not a behavioural • input, like a tap on the knee cap, it seems to have been • almost impossible for traditional researchers to conceptualize • the communicative process without lapsing into one or the • other variant of low-flying behaviourism.” Sara Mosberg Iversen, MA

 14. Produktion Konsumption Encoding Decoding Reproduktion Encoding/decoding • Hall er interesseret i, hvad der sker med teksten, når den • sendes gennem mediernes produktionssystem. Fordi han er • interesseret i magtstrukturer, mener han, at det er vigtigt at • forholde sig til hele produktionsprocessen, ikke bare til brugerens • reception. Cirkulation Sara Mosberg Iversen, MA

 15. Denotation og konnotation • Hall mener, at forskellen mellem denotation og konnotation • kun er rent analytisk. • Vi forholder os stort set altid til tegn, fordi vores erfaringer • medieres gennem sproget og andre kulturelle koder, der • angiver deres betydning. • Hall pointe er, at også det denotative niveau er påvirket af ideologi, • men her er betydningen bare så fastlåst, at vi opfatter det som • naturligt. Sara Mosberg Iversen, MA

 16. Forskellige læsninger • ”Misforståelser” af en tekst er ofte udtryk for alternative • læsninger. • Læsninger: • den foretrukne, • den negotierede, • den direkte oppositionelle. • Et oplagt eksempel: Er Socialdemokratiets manglende gennem- • slagskraft de højreorienterede efterligneres skyld, eller er det et • udtryk for, at vælgerne ikke læser ”teksten” indenfor den • dominerende kode? Sara Mosberg Iversen, MA

 17. Læs mere • Semiotics for beginners: • http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html • Barthes, Roland (1996): Mytologier, København, Gyldendal • Peter Bøgh Andersen har udarbejdet en computersemiotik. • Inge Lytje trækker ligeledes på en semiotisk tankegang i til- • gang til computeren. Sara Mosberg Iversen, MA