narva 6 kooli l hitutvustus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NARVA 6.KOOLI LÜHITUTVUSTUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
NARVA 6.KOOLI LÜHITUTVUSTUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

NARVA 6.KOOLI LÜHITUTVUSTUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

NARVA 6.KOOLI LÜHITUTVUSTUS. Narva 6. Kool. Narva 6. Kool on vene õppekeelega üldhariduskool, mis annab õppijatele põhikooli- ja keskharidust. 201 2 -201 3 . õppeaastal õpib koolis 500 õpilast : ● 1 .kooliaste ( 1. -3 . kl. ) - 1 46 õpilast

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NARVA 6.KOOLI LÜHITUTVUSTUS' - dorcas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
narva 6 kool
Narva 6. Kool

Narva 6. Kool on vene õppekeelega üldhariduskool, mis annab õppijatele põhikooli- ja keskharidust.

2012-2013.õppeaastal õpib koolis 500õpilast:

●1.kooliaste (1.-3. kl.) - 146õpilast

●2. kooliaste (4.-6.kl.) - 119õpilast

●3. kooliaste (7.-9. kl.) - 129õpilast

● gümnaasiumiaste(10.-12. kl.) - 106õpilast

●24klassikomplekti

● Koolis töötab 56õpetajat

narva 6 kooli p hisuunad
NARVA 6.KOOLI PÕHISUUNAD:

2007./2008. õppeaastast on kooli põhisuundadeks:

* Keskkonnakaitse (koostöös KIKiga ökolaagrite läbiviimine)

*Tervisliku eluviisi propageerimine (klassiväliste spordiürituste läbiviimine)

*Eesti keele õppimine keeleprojektide abil (keelelaagrite läbiviimine koostöös MEISiga)

*Kõnepuudega õpilaste klasside avamine

projektid 2011 2012 a
PROJEKTID 2011/2012.ÕA:

* „Edusammud“ – projekt gümnaasiumi õpilaste toetuseks (august 2011)

Rahatoetus: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja Eesti Haridus-ja Teadusministeerium.

* „Loodusesse õppima!” – ökolaager Värska lahel (august 2011)

Rahatoetus: KIK

* Rahvusvaheline projekt „ Acts for our future“

Rahatoetus: SA Archimedes (COMENIUS programm).

koost teiste haridusasutustega
Koostöö teiste haridusasutustega:

Teiste riikide haridusasutustega koostöö:

* Austria (Lambach,Kool АBZ)

 • Venemaa (Sankt-Peterburg, kool nr.700)
 • Bulgaaria- Ungari-Horvaatia
 • Praegu on töös koostööplaan Rootsi kooliga.
koost teiste haridusasutustega1
Koostöö teiste haridusasutustega:

* Koostöölepingute sõlmimine:

 • Septembris 2011 on allakirjutatud

koostööleping TTÜ Virumaa Kolledžiga

 • Septembris 2012 on allakirjutatud koostööleping Sisekaitseakadeemiaga
koost lasteaedadega
Koostöö lasteaedadega:

* Meie kool töötab aktiivselt Narva 6.Kooli piirkonna lasteaedadega (la „Sipsik“, la „Põngerjas“, la „Kuuseke“)

* Igal aastal korraldame ühiseid üritusi.

tulevaste 1 klassi pilaste kool
TULEVASTE 1.KLASSI ÕPILASTE KOOL:

*Igal aastal töötab meie koolis „Tulevaste 1.klassi õpilaste kool“.

koolivaheajal
Koolivaheajal:
 • Igal aastal toimuvad meie koolis traditsioonilisteks saanud suvelaagrid.
k nepuudega pilaste klassid
KÕNEPUUDEGA ÕPILASTE KLASSID:

* Võttes aluseks lastevanemate soove ja aasta aastalt hariduslike erivajadustega õpilaste arvu suurenemist on Narva 6. Koolis alates 2011/2012. õppeaastast kõnepuudega õpilaste klassid.

* Õppimine kõnepuudega õpilaste klassides toimub RÕKi alusel.

k nepuudega pilastele klassid
KÕNEPUUDEGA ÕPILASTELE KLASSID:

*Klassi täituvuse norm on vähendatud kaks korda (12 õpilast).

* Sellistes tingimustes on õpetajatel võimalus tähelepanu osutada igale abivajavale õpilasele.

eesti keeles petatavad ained p hikoolis
EESTI KEELES ÕPETATAVAD AINEDPÕHIKOOLIS:

2012./2013.õa õpetatakse eesti keeles:

 • 1.astmes – muusikat, kunsti, inimeseõpetust, kehalist kasvatust

* 2.astmes – loodusõpetust, kunsti

käsitööd ja kodundust– osaliselt eesti keeles

* 3. astmes – geograafiat, kunsti, käsitööd ja kodundust- osaliselt eesti keeles

eesti keeles petatavad ained g mnaasiumiaste
EESTI KEELES ÕPETATAVAD AINEDGÜMNAASIUMIASTE:
 • EESTI KIRJANDUS
 • GEOGRAAFIA (loodusgeograafia)
 • EESTI AJALUGU
 • ÜHISKONNAÕPETUS
 • GEOGRAAFIA (inimgeograafia)
 • MUUSIKA
 • KUNST
 • Inimene ja õigus*
 • Kehalised võimed ja liikumisoskused*
 • Riigikaitse*
 • Tervislik toitumine ja eluviis*
 • Esmaabi ABC*
 • Uurimistöö alused
 • Arvutikasutamine uurimistöös
huviringid p hikoolis 201 2 201 3 a
HUVIRINGID PÕHIKOOLIS 2012.-2013. ÕA
 • “Huvitav vene keel”
 • “Huvitav matemaatika”
 • “Huvitav saksa keel”
 • “Miksike”
 • “Logorütmika”
 • “Oraatri oskused”
 • “Mängime eesti keeles”
 • “Õppime rõõmuga eesti keelt”
 • “Teatriring”
 • “Spordimängud”
 • “Kuldsed käed”
 • “Art-stuudio”
 • “Loov- ja uurimistööde kirjutamine”
 • “Muusikaring”
meie saavutused medalisaajad
Meie saavutused (medalisaajad):

2007/2008.õa

 • Kuldmedaliga- 5 õpilast
 • hõbemedaliga – 3 õpilast

2008/2009.õa

 • Kuldmedaliga- 4 õpilast
 • hõbemedaliga – 2 õpilast

2009/2010.õa

 • Kuldmedaliga- 2 õpilast
 • hõbemedaliga– 1 õpilane

2010/2011.õa

 • Kuldmedaliga-2 õpilast
 • hõbemedaliga – 1 õpilane

2011/2012. õa

 • Kuldmedaliga – 1 õpilane
 • hõbemedaliga – 1 õpilane