Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduktion til Photoshop PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduktion til Photoshop

Introduktion til Photoshop

108 Views Download Presentation
Download Presentation

Introduktion til Photoshop

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Introduktion til Photoshop Jan Gejel I denne lille præsentation lærer du de mest grundlæggende håndteringer af det store professionelle grafiske program, Photoshop. Der er masser af ting, du IKKE lærer at kende, men du skal selv finde ud af resten ved at lege med programmet !!! Når du kan nogle grundlæggende ting i programmet, kan du lave billeder og grafik til: Tryksager – Hjemmesider – Multimedier (Mediator) – dokumenter i Word, Excel og Power Point… - eller bare printe et redigeret farvefoto ud af din hund… Du kan arbejde således, at du har både denne præsentation og Photoshop åben på samme tid – så kan du skifte mellem at se instruktion og prøve selv. Hvis din pc ikke kan klare det – skal du nok købe en ny…øh… Du skal arbejde med denne præsentation på skærmen – ikke printe den ud !!! Præsentationen kan frit benyttes – med angivelse af forfatter.

 2. Man åbner Photoshop ved dobbeltklik på ikonet. Det er vigtigt at starte rigtigt, når man skal i gang. Man går i FILER og ÅBEN, hvis det er et eksisterende dok, ellers går man i NEW. Denne dialogboks fremkommer. Giv navn og indstil som vist – hvis man ved, det er til en tryksag, og man vil have høj kvalitet, skal man indstille OPLØSNING til 300, men så bliver det et meget stort dok. Når dok fremkommer ved OK, kan man indstille dok-visningen ved at klikke på ikonet til venstre: hold SHIFT nede og det bliver større, hold ALT nede og det bliver mindre – når der klikkes på billedet. Bemærk, at vi altid har tre vinduer åbne (de kan åbnes i WINDOW ovenfor): værktøjslinjen til venstre, farveboksen og boksen med LAG.

 3. Firkanten i VL er til at markere noget med – man kan lave firkanter, cirkler og så videre og fylde ud med farve eller bare farve kanten (REDIGER / FILL eller STROKE) – ved backspace sletter man det, der er markeret. Man får markeringer væk ved at trykke CONTROL og D samtidig. Med pilen ved siden af, kan man flytte rundt på et lag ad gangen – husk at klikke på det lag, du vil gøre noget ved. Viskelæderet visker ud på det lag du har klikket på. Den hvide flamme nedenunder kan gøre kanter og omridsbløde – prøv dig frem. T-ikonet er til tekst – programmet opretter automatisk et nyt lag, når du laver tekst. Den spidse pen skråt nedenunder til venstre kan du ”klippe ud” med: klik på en række punkter (på det valgt lag), sørg for at du slutter af samme sted som du startede. Pluspilen kan bruges bagefter til at lave buer, minuspilen sletter punkter. Se senere! Prøv at åbne og lukke for vinduerne og se, hvad de viser – når man dobbeltklikker på et af værktøjerne i værktøjslinjen til højre, kommer det relevante vindue som regel frem – eller en INFO-boks.

 4. Til venstre i VL har jeg markeret, at den valgte farve vises der – og vælges i boksen her til højre. Men det vigtigste i programmet er at styre lagene. Lagene er det geniale ved Photoshop: du kan arbejde med masser af lag og redigere dem hver for sig. Du kan slukke for et lags synlighed ved at klikke på det lille øje i lagets venstre side. Du vælger nyt lag nederst til højre i lagsboksen og lige ved siden af kan du trække et lag ned i skraldespanden. Det lag, der står øverst i boksen, ligger længst fremme mod sig på billedet. Du kan flytte rundt på lagene i boksen ved at trække i dem. Når du opretter lag, så gør med det samme det, at du navngiver dem – højreklik på laget og skriv navn. Så kan du bedre finde rundt, når der er mange lag.I OPACITY øverst i lagsboksen kan du vælge hvor gennemsigtig et lag skal være – du kan f.eks. lave et baggrundsbillede på 20% med tekst på. Leg lidt med at oprette nye lag og bytte om på dem. HUSK ! Et lag skal være markeret, når du vil gøre noget ved det, der ligger i laget!!!

 5. Lav et nyt lag, navngiv det og giv det fyld eller kant ved at gå i EDIT og FILL eller STROKE – lav andre lag med cirkler. Holder du SHIFT nede kan du udvide markeringen, holder du ALT nede, trækker du fra i markeringen. Du kan gå i TRANSFORM og gøre forskellige ting ved dine farvede flader. Prøv dig lidt frem. Husk først at klikke på det lag, du vil gøre noget ved. HUSK: når du har lavet noget og set virkningen, kan du omgående fjerne det sidste skridt ved at taste CONTROL og Z samtidig. Og i lagsboksen er endnu en genial ting: klik på HISTORY og se alt, hvad du har gjort – du kan her vælge at gå tilbage og starte ti trin fra, hvor du er nu – husk at du dermed SLETTER alle de seneste 10 handlinger. HISTORY virker kun, mens du har dok åbent. Så snart du lukker, slettes hukommelsen. HUSK MED JÆVNE MELLEMRUM AT GEMME DET, DU HAR LAVET, VED AT TASTE CONTROL OG S.

 6. Når du arbejder i et dokument, kan du få andre billeder ind i dokumentet som et særskilt lag – når du trækker et andet billede ind, oprettes automatisk et nyt lag til det nye element. Gå i FILER og vælg ÅBEN: når billedet åbner henover dit eget dokument, gør du bare følgende: du klikker på den lille trækkepil i VL og klikker så på det nye billede – du trækker det ved at holde musen nede over i dit eget dokument. Hvis der er problemer, skyldes det ofte, at det nye billede ikke er et RGB-billede, men et web-billede. Klik på det nye billede, gå i IMAGE og MODE og vælg RGB. Så skulle alt være OK. Nu kan du arbejde med de nye billeder som lag INDEN I dit eget dokument.

 7. Du kan lave alle former for billedredigering i programmet. Husk at vælge det lag, du vil gøre noget ved. Så går du i IMAGE og ADJUST: prøv at vælge forskellige ting og se, hvad der sker med dit billede! Du kan ændre farver, lys, kontrast, farvemæthed etc.etc. Hvis du har trukket den stiplede firkant ud over noget af billedet, ændrer du kun dette område ! Vil du kun bruge et udsnit af dit færdige billede, trækker du en firkant ud over det, du vil bruge, og vælger IMAGE og CROP – husk at slette markeringen bagefter ved at taste CONTROL og D. Hvis du vil gøre dette i et bestemt lag, vælger du at trække firkanten ud over det, du vil bruge. Derefter går du i SELECT og INVERT: dermed vælges alt det du IKKE vil have og du taster så bare backspace. I IMAGE og IMAGE SIZE kan du gøre dit billede større eller mindre og i den boks, der dukker frem, se, hvor stort det er på skærm og hvis du printer det ud (PRINT SIZE).

 8. Her har vi noget af det helt vildt kreative ved programmet: du kan lægge alle mulige effekter på dine elementer – husk at vælge lag først – eller lægge tekstur ind i din baggrund etc. etc. etc. De almindeligste effekter med skygge og dybde finder du i LAYER og EFFECTS eller LAYER STYLES (afhængig af din udgave af programmet). Her kan du eksperimentere med: DROP SHADOW , BEVEL, OUTER BEVEL, EMBOSS etc. Den almindeligste effekt på tekst er f.eks. DROP SHADOW. Ovenfor ser du specialeffekterne. Dit foto kan blive et maleri ved at vælge ARTISTIC og nogle af effekterne der. Vær selv kreativ, brug en masse tid på at lege med muligheder – du kan jo altid lave det om igen med CONTROL og Z eller ved at gå i HISTORY.

 9. Udklipningsværktøjet er et af de lidt vanskeligere, men uhyre effektfuldt. Det er en meget elegant måde at MARKERE et område på, fjerne uønskede områder etc. Man vælger den første pen i rækken, når der klikkes på ikonet i VL. Så laver du en række punkter rundt om det, du vil bevare eller smide ud (husk at vælge lag først). Du skal afslutte med at klikke på det første punkt i den snoede cirkel du har lavet, så der dannes en sammenhængende STI. TIP: du kan bruge Forstørrelsesglasset og WINDOW/NAVIGATOR til meget nøjagtigt arbejde. Se illustrationen ved at taste PIL HØJRE. Fjern den ved PIL VENSTRE. Når du er færdig med alt dette – tålmodighedsarbejde !!! – så skal vi have gjort markeringen aktiv. Det gør vi ved at klikke på PATH i lag-boksen. Nu taster du CONTROL, mens du klikker på det PATH-lag, du ser. Så bliver markeringen aktiv. Klik tilbage til lagene igen. Taster du backspace, forsvinder det markerede – hvis du vil have alt det andet til at forsvinde, skal du først gå i SELECT og INVERT – så vender markeringen modsat. Du kan også flytte rundt med det markerede med flyttepilen. Prøv dig frem – det er et meget elegant værktøj, det er godt at mestre – til collager f.eks.

 10. En anden måde at vælge noget på, og få områder i billedet væk, er at bruge den lille tryllestav i VL. Det er en funktion, der går ud fra den farve i billedet, du klikker på (vælg lag!). I INFO-baren øverst kan man indstille den procent omkring den valgte farve, der også skal vælges – nabonuancer, så at sige. Som regel er mellem 5 og 20 % passende. Her kan man jo også gå i SELECT og vælge IN VERT. Når du har markeret et område på denne måde, kan du jo lægge andre farver derind – prøv selv… (FILL). Tast PIL HØJRE og få en godbid !!! Ikonet med den lille mand dækker over et sjovt værktøj: vælg ikonet / hold ALT nede og klik samtidigt et sted på billedet (husk at vælge lag først!) / slip alt dette / klik et andet sted på billedet og begynd at viske med musen holdt nede – du overfører nu det billedområde du først klikkede på til det nye sted. Det kan bruges til meget flotte kollager og er ekstremt kreativt ! Se illustrationen ovenfor… brug PIL HØJRE…

 11. Dette værktøj hedder på engelsk BLUR-TOOL – med det kan man blødgøre og udviske kanter og andre områder: vælg lag, vælg værktøjet og indstil i INFO-baren ovenfor. Hvis denne ikke dukker op, så dobbeltklik på BLUR-ikonet. Prøv dig frem…

 12. Man kan gemme billeder på mange måder, men vi bruger næsten altid kun to: Du gemmer det Photoshop-dok (PSD), du arbejder på, som man plejer – så BEVARES ALLE LAG. Men du kan kun åbne det på en pc med programmet lagt ind. Og det fylder helt vildt meget - ofte mange Megabyte (=mange disketter!). Men det er godt at gemme det på sin pc, hvis man nu vil arbejde videre på det eller lave noget om. Og det er også fint at printe ud fra PSD-dokumentet. Men det færdige billede, vi skal bruge til Word, Power Point eller andre programmer, det skal komprimeres, så det ikke fylder så meget. Vi vælger altid JPEG-formatet, da det er universelt. Men i dette dokument er ALLE LAGENE VÆK – det er et helt almindeligt fladt billede !!! Når du vil lave et JPEG-billede, skal du gå i FILER og GEM SOM, ikke GEM, og vælge JPEG – der kommer en boks op, der spørger hvor god kvalitet, du vil have – indstil selv mellem 1 og 10 – midt i mellem er OK – klik OK!

 13. Denne præsentation erstatter på ingen måde den levende instruktion i en gruppe og med en vejleder. Men den kan bruges som forberedelse til en instruktion og den kan bruges som støtte efter instruktionen. Eller inspiration til selv at gå videre… Alle de ting, der ikke er omtalt her – og det er mange -, dem undersøger du selv ved at prøve dig frem… Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til jangejel@hotmail.com Man lægger det færdige JPEG-billede over i et andet program (Word, Power Point etc.) ved at åbne det pågældende program, gå i INDSÆT / BILLEDE / FRA FIL.