AFRIKA - PowerPoint PPT Presentation

afrika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AFRIKA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
AFRIKA
545 Views
Download Presentation
donnel
Download Presentation

AFRIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AFRIKA Prezentácia: Ľ. Srnka

  2. Afrika má rôzne podoby

  3. Rozloha AFRIKY • Afrika 30 mil. km2 • Ázia 44,5 mil. km2 • Amerika 42 mil. km2 • Antarktída 13,5 mil. km2 • Európa 10,5 mil. km2 • Austrália 7,5 mil. km2

  4. Poloha AFRIKY

  5. Moria a oceány sever – Stredozemné more západ – Atlantický oceán východ – Indický oceán a Červené more Svetadiely sever – Európa (Gibraltársky prieliv)severovýchod – Ázia (Suezský prieplav)

  6. obratník Raka poludník 0º rovník obratník Kozorožca

  7. POVRCH AFRIKY • prevládajú náhorné plošiny • pohoria • panvy • priekopové prepadliny (východoafrické) • púšte • nížiny (pri pobreží) -

  8. Čadská panva Atlas Etiópska vysočina Giinejská vysočina Adamauská vysočina východoafrické priekopové prepadliny Kilimandžáro Konžská panva panva Kalahari Dračie vrchy

  9. Zdroje informácií • učebnica zemepisu – 5. ročník, 2 diel • www.mapy.sk • Krajiny sveta

  10. Ďakujem za pozornosť, doma pracuj s atlasom!