c rkevn dy ve st edov ku n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Církevní řády ve středověku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Církevní řády ve středověku - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Církevní řády ve středověku. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Monika Černá. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Co je to řád?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Církevní řády ve středověku' - donat


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
c rkevn dy ve st edov ku
Církevní řády ve středověku

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Monika Černá.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

co je to d
Co je to řád?

Zkuste vlastními slovy vyjádřit, co je to církevní řád.

Slovo řád označuje způsob společného života, který je přesně formulovaný církví. Muži a ženy, kteří sek tomuto způsobu života zavázali, musí dodržovat určitá pravidla. Většinou společně žijí, modlí se a pracují.

ivot v du
Život v řádu

Muži a ženy, kteří se rozhodli pro vstup do řádu, se nazývají řeholníci (řeholnice), nebo také mniši (mnišky).

Většina řeholníků a řeholnic žila ve středověku v klášterech.

Víte, z jakého jazyka

pocházejí slova řeholník

a mnich. Co znamenají

v překladu?

Klášter Sant Gallen

kl ter
Klášter

Místo, v němž žijí řeholníci a řeholnice.

Většina klášterů měla tyto části:

Kostel a kaple

Křížová chodba a rajský dvůr

Kapitulní síň

Knihovna a skriptorium

Obytné místnosti (jídelna, ložnice, kuchyně)

Hospodářské objekty (zahrady, sklady, chlévy, stáje, dílny...)

Rajský dvůr a křížová chodba

Víte, co bylo

skriptorium?

v znam kl ter ve st edov ku
Význam klášterů ve středověku

Raný středověk byl bouřlivým obdobím. Zvláště v jeho počátcích ohrožovaly Evropu nájezdy kočovných kmenů. Antická vzdělanost se pomalu vytrácela ze společnosti, již nebylo samozřejmostí, že většina lidí umí číst a psát. Kláštery byly místem, kde se podařilo uchovat alespoň část starověké moudrosti a vědění. Mniši ovládali znalosti jak obdělávat půdu a udržovali znalost řemesel, kterou pak šířili dále mezi lidi. Klášter byl ekonomickým centrem kraje, ve kterém se nacházel. Zároveň zde vznikaly první školy.

Klepněte pro vložení textu

Vzpomenete si, které kočovné kmeny do Evropy mířily?

Hunové (5. stol.)

Avaři (6.­9. stol.)

Maďaři (10. stol.)

Klášter v Cluny

slide6
Nejvýznamnější středověké církevní řády

Benediktini

Cisterciáni

Rytířské řády

Dominikáni

Františkáni

slide8
Oba pojmy pocházejí z latiny

Řeholník (z latinského regule = pravidlo)

Řeholník je člověk, který dodržuje řeholi, tedy určitý soubor pravidel. Každý řád má vlastní řeholi, která je pro něj charakteristická. Základní pravidla jsou stejná pro všechny řády (chudoba, poslušnost a čistota), další pravidla má každý řád vlastní.

Mnich (z latinského monachus = osamocený)

Člověk praktikující život v odříkání, pokání a samotě. Mniši byli ve starověku zbožní mužové, kteří prožívali život v odloučenosti od světa, modlitbou a prací. Později se začali shromažďovat a vznikaly první kláštery. Jako mnichy označujeme řeholníky, kteří žijív klášterech uzavřených světu a svůj čas tráví pracía modlitbou.

ZPĚT

slide9
Skriptorium = klášterní písařská dílna

Zde řeholníci ručně vyráběli, přepisovali a iluminovali (ilustrovali) knihy.

Řeholník pracující ve skriptoriu

Iluminace

ZPĚT

benediktini
Benediktini

Řád byl založen v 6. stoletív Itálii svatým Benediktem.

Heslem řádu je: „Modli sea pracuj.“ – vyjadřuje také náplň dne benediktinského mnicha.

Benediktinské kláštery se začaly rychle šířit do celé Evropy, šířily zde vzdělanost a kulturu.

Benediktova sestra Scholastika (byli dvojčata) spolu s ním založila ženskou větev tohoto řádu –benediktinky.

Benedikt z Nursie – zakladatel benediktinského řádu

Který český svatý byl také členem benediktinského řádu?

(Nápověda: pocházel z rodu Slavníkovců)

Svatý Vojtěch. Byl benediktinem a stal se také druhým českým biskupem.

ryt sk dy
Rytířské řády

Vznikaly od 11. století a jejich úkolem bylo chránit Svatou zemi (dnešní Izrael)a Evropu před „nevěřícími“.

Postupem času se z nich staly velmi mocné a bohaté organizace, často zasahující do politiky.

Nejvýznamnějšími z nich byli templáři, řád německých rytířů a řád maltézských rytířů.

Rytíř templářského řádu

Zkuste vysvětlit, kdo byli „nevěřící“, proti nimž bojovaly rytířské řády.

Převážně muslimové(v dnešním Izraeli a na Pyrenejském poloostrově) a také pohané v oblasti Pobaltí. Najděte si tyto oblasti v atlase.

ZPĚT

franti k ni
Františkáni

Zakladatelem řádu je František z Assisi. Spolu se svatou Klárou František zakládái ženský řád –klarisky.

Řád vzniká na počátku 13. století, kdy mnoho církevních představitelů žilo rozmařilým životem, s čímž František a jeho následovníci nesouhlasili.

Odmítají majetek, vyzdvihují prostý život pro druhé. Živobytí si obstarávají žebráním, proto patří mezi tzv. žebravé řády.

Zakládají kláštery hlavně ve městech, kde káží lidem o Kristu a o skromném a dobrém životě.

Hlásají úctu k přírodě a Božímu stvoření.

V pozdější době mnoho františkánů vyučuje na univerzitách.

Svatý František z Assisi

dominik ni
Dominikáni

Založeni svatým Dominikem na začátku 13. století.

Patří mezi žebravé řády.

Jejich původním posláním bylo kázat (někdy se nazývají i řád bratří kazatelů), zpovídat a obracet bludaře na katolickou víru.

Stejně jako františkáni působili hlavně ve městech.

Velmi dbali na vzdělání, mnoho jejich členů působilo na univerzitách.

K dominikánům patří i ženská větev –dominikánky mnišky, které žijív uzavřených klášterech a podporují činnost bratrů modlitbou.

Svatý Dominik – zakladatel dominikánského řádu

slide15
Svatý Tomáš Akvinský – nejvýznamnější dominikánský teolog

Mnoho dominikánů se zabývalo teologií. Víte, čím se tato vědecká disciplína zabývá?

Slovo teologie je řeckého původua jeho význam se dá přeložit jako vědao Bohu.

ZPĚT

cisterci ni
Cisterciáni

Řád byl založen ve 12. století.

Jeho zakladatelem byl Bernardz Clairvaux.

Zakládali kláštery na odlehlých místech poblíž vodních toků, kultivovali krajinu a využívali všeho, co nabízí (velmi dobře uměli využít například vodní energii). Používali nejmodernější způsoby obdělávání půdy a šířili tyto modernizace do celé Evropy.

Kladli důraz na skromnost životaa pracovitost.

Řád má i svoji ženskou větev.

Svatý Bernard z Clairvaux

slide17
V době, kdy byly vodní mlýny součástí téměř každého cisterciáckého kláštera, byly mezi ostatními obyvateli Evropy věcí téměř neznámou – mniši s sebou do nových oblastí šířili i tyto vynálezy a učili lidi, jak účiněji obdělávat půdu a využívat přírodních zdrojů.

ZPĚT

ilustrace
Ilustrace:

1 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Scribe_or_Copyist.jpg>.

2 Zdroj: [cit. 2010–10–13] Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agustinos_Recoletos.jpg>.

Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Question_mark.svg>.

3 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rahn_Kloster_Sanct_Gallen_nach_Lasius.jpg>.

4 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ripoll35.jpg>.

5 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehio_212_Cluny.jpg>.

9 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escribano.jpg>.

Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._Benedict_delivering_his_rule_to_the_monks_of_his_order.jpg> .

10 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fra_Angelico_031.jpg>.

slide19
12 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crusader_cavalry.jpg>.

13 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Francesco_Cimabue2.jpg>.

14 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assisis_Basilica_superiore.jpg>.

Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simone_Martini_047.jpg>.

15 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Greco,_St_Dominic_in_Prayer.JPG>.

16 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St-thomas-aquinas.jpg>.

17 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernard_of_Clairvaux_-_Gutenburg_-_13206.jpg>.

18 Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braine_le_Chateau,Belgium,moulin_banal.JPG>.

Zdroj: [cit. 2010–10–13]. Dostupný pod licencí Public domain na www:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RochesterBestiaryFolio037vOxen.jpg>.

zdroje
Zdroje:

DRŠKA, V.; PICKOVÁ, D. Dějiny středověké Evropy. 1. vyd. Praha : Aleš Skřivan ml., 2004. ISBN 8086493113.

LE GOFF, J.; VINŠOVÁ, K.. Svatý František z Assisi. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 2004. ISBN 8070216514.

LAWRENCE, C. Dějiny středověkého mnišství. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. ISBN 8085959887.