Download
p l attila emfa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pál Attila (EMFA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pál Attila (EMFA)

Pál Attila (EMFA)

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Pál Attila (EMFA)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Azonosító szám: NCA-ÖNSZ-08-C-0070 „Híd a forráshoz – forrásteremtő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest)AZ EU PÁLYÁZATÍRÁS ALAPJAI:A pályázat elkészítésének gyakorlati lépései az ötlettől a pályázat beadásáig Pál Attila (EMFA)

 2. Miért épp pályázatírás • Elsődleges forrásteremtési lehetőség • Nagy mértékű forrás hívható le (cca. 8e Mrd Ft) • Szabályzott rendszerből adódóan könnyű (?) forrásszerzés • Professzionalizálódó elvárások

 3. Strukturális Alapok A Strukturális Alapok olyan - közösségi szintű – pénzügyi alapok, melyekből az Európai Unió kevésbé fejlett régióinak nyújtható támogatás, elmaradottságuk csökkentése érdekében. Elemei: • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, ERDF) • Európai Szociális Alap (ESZA, ESF) • Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE, FIFG) • Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA, EAGGF) orientációs szekciója Kohéziós Alap Cél: a csatlakozó tagországok infrastrukturális felzárkóztatása: Szállítási és kommunikációs infrastruktúra, valamint környezetvédelmi fejlesztések stb.

 4. Az egyes Strukturális Alapok által támogatott tevékenységek: 1. Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERFA, vagy ERDF • tartós munkahelyek létrehozása, • munkahelymegtartást szolgáló termelő beruházások, • termelő infrastrukturális beruházások megvalósítása, • a kis- és közepes vállalkozások fejlődésének elősegítése, • a K+F tevékenység feltételeinek javítása. Európai Szociális Alap – ESZA, vagy ESF • speciális helyzetű csoportok (pályakezdő munkanélküliek, tartós munkanélküliek, fogyatékkal élők, kisebbségek, stb.) munkaerőpiacra (vissza)kerülését segítő intézkedések, • a munkaerő átképzését szolgáló intézkedések, • az oktatás és képzés rendszerének erősítését, korszerűsítését célzó intézkedések.

 5. Strukturális Alapok hazai intézményrendszere Monitoring Bizottság Kifizető Hatóság Irányító Hatóság Közreműködő szervezetek Végső kedvezményezettek

 6. Eu-s pályáztatás sajátosságai • Együttműködés szükségessége • Meggyőzőnek és érthetőnek kell lenni • A pályáztatót érdekli a projekten túli eredmény is • Szervezeti háttérgaranciák vizsgálata • Eredményorientáltság (Indikátor táblázat!!!) • Be kell mutatni a megvalósítási módszereket is • Fenntarthatóság (szervezeti, szakmai, pénzügyi) fontos • Erős jogi szabályozottság (formai, elszámolási kötöttségek)

 7. Pályázat sikerességének záloga • Illeszkedés a támogató elképzeléséhez • Illeszkedés a pályázó céljaihoz, stratégiájához • Valós válasz az igényekre (szükségletfelmérés, megvalósíthatósági tanulmány) • Projekt céljai tisztán megfogalmazottak • Eredmények és haszonélvezők körülhatároltsága • A tevékenységek, költségvetés és ütemezés valószínűsíti a sikert (logikus, egymásra épül, reális) • Fenntarthatóság • Modellértékűség- Innováció

 8. Pályázatfigyelés A pályázati információk forrásai Folyamatos, tervezett tevékenység legyen!!!! Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: www.gkm.gov.hu Szociális és Munkaügyi Minisztérium: www.szmm.gov.hu Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: www.kvvm.hu Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: www.fvm.hu Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Más pályázati információk: www.nonprofit.hu www.vati.hu www.forraskombinacio.hu www.euforras.hu www.forrasportal.hu www.sansz.org www.pafi.hu

 9. Pályázatírás folyamata I. Projekttervezés:1. Szükségletfelmérés – helyzetelemzés2. Probléma elemzés – célmeghatározás3. Érintettek elemzése4. Logikai keretmátrix-projektvázlat elkészítése II. Előzetes projektterv átdolgozása a felhívás-útmutató alapján

 10. A projektciklus menedzsment célok meghatározása tervezés a projekt kidolgozása

 11. Forrásorientált pályázás vs. célorientált pályázás Célorientált pályázás előnyei: • Szervezeti hatékonyság • Szervezeti humán-erőforrás megléte • Fenntarthatóság (szervezeti, szakmai, pénzügyi) • Projektek „bedőlésének” kisebb a kockázata • Nagyobb nyerési esély Valóság?

 12. Mikor érdemes foglalkozni egy pályázati kiírással? Társadalmi egyeztetés folyamata!!!! • www.nfu.hu/partnerség • Előzetes pályázati kiírás megjelentetése, civil kontroll. Miért fontos? • Saját szempontok beépítése a leendő kiírásba • Ágazati/gazdasági/értelmezési kérdések • A kiíró hibáira való rámutatás • A valós pályázati kritériumok megismerése!

 13. Időbeli/logikai folyamat • Operatív Program(ok) ismerete, a problémák feltárása • (ezzel párhuzamosan a civil szervezet erőforrásainak, céljainak meghatározása) • Részvétel a társadalmi egyeztetés folyamatában • Kiírás/felhívás megjelenésekor a pályázat • Megjelenés+1 hónap=felkészülés • 2 hónap a beadásra • Benyújtás, hiánypótlás(ok), befogadás, értékelés, kiértesítés, Támogatási Szerződés megkötése, megvalósítás, elszámolás, lezárás.

 14. Legfontosabb szempontok • Kizáró okok kizárása! • A projektötlet alapos kidolgozása (logikai keretmátrix, SWOT, probléma-fa, cél-fa stb.) • Partnerek bevonása • Indikátorok pontos meghatározása (kulcskérdés!) • Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítése • Megvalósítás ütemezése • Költségvetés reális alapokon (árajánlatok, tervezői költségbecslés) való tervezése • Cash-flow!

 15. Gyakori hibák • Kiírás felületes átolvasása • Formai hibák: mellékletek hiánya, nem megfelelő formátum, pályázatkitöltő program sajátosságai • Tartalmi hibák: - Nem projektre pályáznak- Nincs megfelelő kapacitás (pénzügyi, infrastrukturális, humán)- Hiányzik az igényfelmérés- Nincs/nem valós a partnerség- Gyenge megfogalmazások (szakmai, eu) - vállalások (indikátorok) elégtelen volta- Helyi stratégiák, fejlesztési koncepciók ismeretének hiánya

 16. Horizontális szempontok Esélyegyenlőség: Külön útmutató segít az összeállításban. Nem csak számszerűen várják el, de a tevékenységek összességének tükröznie (támogató szolgáltatások) • Esélyegyenlőségi szempontból érintett célcsoportok bemutatása A kiemelt esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele projektünkben: • Egyéni hátrányok, sajátosságok felmérése, feloldása: Személyre szabott cselekvési terv • Szocio-kulturális sajátosságok figyelembevétele • Hozzájutás segítése: mobilitás- akadálymentesítés • Gazdasági ellehetetlenülés elkerülése: képzési támogatás-ösztöndíj Fenntartható fejlődés: Külön útmutató segít az összeállításban. A környezetvédelem szempontjainak figyelembe vétele, a projekt összes tevékenységében. • Projekt vezetésének szakértelme (környezetvédelmi) • Hulladékkezelés • Energiagazdálkodás • Humán fejlesztés területén – tréningekbe beépítve – tudatosabb életvitel ösztönzése Disszemináció: A projekt eredményeinek kommunikálása-átadása (EU - NFT logo)

 17. Pályázatíróval vagy önmagunk? • Mindkettő mellett szólnak érvek (szakmaiság, felelősség, ár?) Legjobb: az első projekteket tanácsadóval elkészíttetni, benne lenni a folyamatban, menedzsmentben, kinevelni saját szakértőket, majd megpróbálni összerakni egy pályázatot.

 18. Pályázati menedzsment • Befogadás (megkezdés) • Támogatás Szerződés megkötése (új feltételek, 45 nap, indikátorok, költségvetés, saját erő, biztosítékadás, előleg!) • Előleg lehívása • Szakmai megvalósítás: folyamatos kontroll mind szakmailag, mind pénzügyileg! • Beszámolók (PEJ, EPEJ, ZPEJ) benyújtása. • Projekt zárása, fenntartás.

 19. Azonosító szám: NCA-ÖNSZ-08-C-0070 Köszönöm a figyelmet!Pál Attilatréner(info@emfa.hu)(20/429-1362)