KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN
Download
1 / 9

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN. HÖSTEN 2011. Regional konjunkturutveckling på kort sikt Långsiktiga förutsättningar för framtida tillväxt Västerbottens kommuner i relation till omvärlden Ökad kunskap om regionens styrkor och utmaningar. Anna Norin [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN' - donald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

HÖSTEN 2011

 • Regional konjunkturutveckling på kort sikt

  • Långsiktiga förutsättningar för framtida tillväxt

   • Västerbottens kommuner i relation till omvärlden

    • Ökad kunskap om regionens styrkor och utmaningar

Anna Norin [email protected]

090-16 57 03, 070-396 57 03


Positiv konjunkturutveckling i länet

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011


Finns det lediga jobb på länets arbetsmarknader?

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011

Tillgängliga platser relativt anmälda arbetssökande 1992-2011 (kvartal 3)

 • Ökning av tillgängliga platser relativt arbetssökande jämfört med 2009 för de flesta

 • Högre värden på mindre arbetsmarknader kan indikera att matchningen tar längre tid

 • Positiv konjunkturutveckling…

 • …men även arbetskraftsbrist och tillväxthämmande undanträngningseffekter


Hur har krisen påverkat de största branscherna i länet?

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011

 • Drygt en fjärdedel av BRP

 • Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer största branschen

 • Inte alla branscher har sett minskat förädlingsvärde

 • Minskat förädlingsvärde har ej inneburit minskade anställda i motsvarande grad

 • Ökad branschandel i Sverige för nästan hälften

Offentliga myndigheter


Prisökningar del av den regionala tillväxten

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011

 • Fördubbling av BRP mätt i marknadspris

 • Tillväxten i reala termer är lägre

 • Ökad global efterfrågan och därmed ökade priser

 • Omvandling till varor och tjänster med högre förädlingsvärde

 • Västerbottens utveckling skiljer sig från Sveriges

 • Volymförändringar följer EU och högre än Norrland

 • Minskade produktionsvolymer 2006

Västerbottens BRP: faktisk utveckling och utveckling enligt olika scenarier


Fastighetsprisernas betydelse för nybyggnation

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011

 • Bostadsbyggandet tar fart vid 0.8

 • Bostadsbrist vid 1.0 (Umeå)

 • Första halvan av 00-talet minskning för de flesta

 • Positiv utveckling efter 2005:

  • Lycksele +44%

  • Storuman +28%

  • Skellefteå +18%

  • Umeå +16%

  • Nordmaling +9%

  • Vilhelmina +5%

  • Dorotea +3%

 • Stora skillnader inom kommuner

Tobins Q: försäljningspris/nybyggnadskostnad

Tobins Q för kommuner i Västerbotten 2000, 2005, 2010


Befolkningsutveckling i länet och Sverige

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011

 • Umeå ökar lika mycket eller mer än övriga universitetsstäder

 • Umeå och Vännäs ökar mer än övriga städer i Norrland

 • Västerbottens län ökar sin befolkning (födelseöverskott och utrikes flyttöverskott)

 • Vissa kommuner har stora omflyttningar

Befolkningsförändringar juli 2010-juni 2011 (% av befolkningen 30/6 2010)


Minskad energianvändning ett prioriterat mål

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011

 • Energiintensitet är energiåtgång per förädlingsvärde

 • Stor spridning mellan kommunerna

 • Strukturomvandling

 • Största energiförbrukarna är industri och byggsektorn, transporter och hushåll

  • Beteendeförändringar

  • Teknikutveckling

  • Näringsstruktur mot varor och tjänster som kräver lite energi relativt förädlingsvärdet

Energiintensitet, total slutlig användning, 2008 (1995=100)

Energianvändning fördelat på slutanvändare, Västerbotten 2008


KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

Publiceras 2 gånger per år, vår och höst

Konjunkturläge Västerbotten + presentation finns att ladda ner hos Region Västerbotten

Frågor och förslag inför framtida konjunkturlägen:

Anna Norin, [email protected], 090 – 16 57 03, 070 – 396 57 03


ad