Non rebreathing masker - PowerPoint PPT Presentation

non rebreathing masker n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Non rebreathing masker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Non rebreathing masker

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Non rebreathing masker
205 Views
dom
Download Presentation

Non rebreathing masker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. . non rebreathing masker, speciaal voor patiënten die pulmonaal of circulatoir instabiel zijn.  Men moet minimaal 12 tot 15 l/min zuurstof geven, doet men dit niet dan zal de patiënt telkens zijn eigen uitademinglucht weer inademen dus rebreathing en CO2 stijging met alle gevolgen van dien. Non rebreathing masker Dit non rebreathing masker ligt op voorraad in het magazijn. Wordt beperkt gebruikt binnen de instelling. (nr.: )