Download
vesm r a slune n soustava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vesmír a sluneční soustava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vesmír a sluneční soustava

Vesmír a sluneční soustava

198 Views Download Presentation
Download Presentation

Vesmír a sluneční soustava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vesmír a sluneční soustava Michaela Vašková 2.L

 2. Vesmír • Vesmír či kosmos • Vesmír tvoří galaxie, planety, měsíce a další tělesa, rozptýlená v nepředstavitelně velkém prostoru. Galaxie je shluk miliónů hvězd. Naše galaxie má tvar spirály  a jmenuje se Mléčná dráha. Za jasných nocí můžeme vidět tisíce hvězd, které vypadají jako mrkající světélka. Dobře viditelný bývá měsíc, občas můžeme spatřit i pět planet naší sluneční soustavy: merkur, Venuši, Mars, jupiter a Saturn. Planety neblikají, ale podobají se malým světelným diskům. Země je od Slunce vzdálena 149 kilometrů, je tedy třetí nejbližší planetou Slunce. Lidé se odpradávna zajímali o věci, které viděli na obloze. Avšak teprve nedávno vědci vyvinuli tak vyspělou techniku, že bylo možné vyslat do vesmíru člověka.

 3. Sluneční soustava: • je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. • Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet(Ceres, Pluto, Makemake, Eris a Haumea) , přes 150 měsíců planet a další menší tělesa jako planetky, komety, meteoroidy apod.

 4. Merkur: • Merkur je Slunci nejbližší a současně i nejmenší planetou sluneční soustavy • Jeho oběžná dráha je ze všech planet nejblíže ke Slunci • Kolem slunce oběhne za 88 dní. • Protože je merkur nejblíže  ke slunci ,je mimořádně horký.Jeho povrch je pokryt tisíci krátery, takže je podobný měsíci.

 5. Venuše: • Venuše je druhá planeta od Slunce ve sluneční soustavě. Je pojmenovaná po římské bohyni lásky • Velikostí a hrubé skladby se velmi podobná Zemi; někdy se proto nazývá „sesterskou planetou“ Země. • Okolo Slunce oběhne jednou za 224,7 pozemského dne • Venuše je zcela zakryta vrstvou husté oblačnosti, která nedovoluje spatřit její povrch v oblasti viditelného světla.

 6. Země: • Země je třetí planeta sluneční soustavy • v soustavě jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život • Díky: Vodě která zabírá 71% povrchu Země a je jedinou planetou sluneční soustavy, která má na povrchu vodu v kapalném stavu, také díky ozonové vrstvě která nás chrání před některým slunečním zářením, také díky dostatku kyslíku • Země vznikla podobně jako ostatní planety slunečního systému přibližně před 4,6 miliardami let

 7. Mars: • Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta po Merkuru. • Je pojmenována po římském bohu války Martovi • Má dva měsíce nepravidelného tvaru pojmenované Phobos a Deimos.

 8. Jupiter: • Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, v pořadí pátá od Slunce. • Planeta je pojmenována po římském bohu Jovovi • Okolo planety se nacházejí slabé prstence, současně ho obklopuje silné radiační pole

 9. Saturn • Saturn je šestá, po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy. Planeta byla pozorována již starověkými astronomy a byla pojmenována po římském bohu Saturnovi • Saturn patří mezi velké plynné obry, pro které je typické, že nemají pevný povrch, ale pouze hustou atmosféru • Saturn je znám svou mohutnou soustavou planetárních prstenců, které jsou viditelné ze Země i malým dalekohledem. Vedle prstenců, které se značí velkými písmeny latinské abecedy, obíhá kolem planety také početná rodina měsíců, jichž je k roku 2009 potvrzeno 62

 10. Uran • Uran je sedmá planeta od Slunce, třetí největší a čtvrtá nejhmotnější planeta ve sluneční soustavě. Řadí se mezi plynné obry a společně s Neptunem i mezi tzv. ledové obry. Jméno má po řeckém bohu Úranovi, bohu nebes • Zvláštností Uranu je sklon jeho rotační osy: osa leží téměř v rovině, ve které planeta obíhá.

 11. Neptun • Neptun je osmá a od Slunce nejvzdálenější planeta sluneční soustavy • Neptun má charakteristicky modrou barvu, která je zapříčiněna přítomností většího množství metanu v atmosféře • Vnitřní stavba planety je spíše kamenitá a navíc obohacená vodním ledem. • Planeta byla objevena v roce 1846 Johannem Gallem a studentem astronomie Louisem d'Arrestem

 12. Zdroje: • http://vesmir.svet-stranek.cz/planety/ • http://www.astonomie-nik.estranky.cz/ • http://cs.wikipedia.org/ • http://www.wikimedia.cz/ • http://www.astro-vesmir.estranky.cz/