ce cred adventi tii de z iua a aptea n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea - PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea. Studiul 7 N aşterea din nou. Naşterea din nou. De memorizat: „Drept r ă spuns Isus i-a zis: ‚Adev ă rat, adev ă rat î ţ i spun c ă , dac ă un om nu se na ş te din nou, nu poate vedea împ ă r ăţ ia lui Dumnezeu." Ioan 3,3. Naşterea din nou. A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea' - dolph


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ce cred adventi tii de z iua a aptea

Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea

Studiul 7

Naşterea din nou

na terea din nou
Naşterea din nou

De memorizat:

„Drept răspuns Isus i-a zis: ‚Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu." Ioan 3,3.

na terea din nou1
Naşterea din nou

A.

De ce trebuie să ne naştem din nou

ce declar apostolul pavel despre natura p c toas rom 7 18 19 24
Ce declară apostolul Pavel despre natura păcătoasă?Rom. 7:18.19.24

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentrucă, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n'am puterea să-l fac.

ce declar apostolul pavel despre natura p c toas rom 7 18 19 241
Ce declară apostolul Pavel despre natura păcătoasă?Rom. 7:18.19.24

Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac!

O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?..

poate un p c tos singur s i schimbe natura p c toas ier 13 23
Poate un păcătos singur să-şi schimbe natura păcătoasă?Ier. 13:23

Poate un Etiopian să-şi schimbe pielea, sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, cari sunteţi deprinşi să faceţi răul?

poate un p c tos singur s i schimbe natura p c toas ier 17 9
Poate un păcătos singur să-şi schimbe natura păcătoasă?Ier. 17:9

Inima este nespus de înşelătoare şi de desnădăjduit de rea; cine poate s'o cunoască?

na terea din nou2
Naşterea din nou

B.

Cum are loc procesul naşterii din nou

care este izvorul naturii noastre unde trebuie s se petreac schimbarea mat 15 19
Care este izvorul naturii noastre, unde trebuie să se petreacă schimbarea?Mat. 15:19

Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.

care este izvorul naturii noastre unde trebuie s se petreac schimbarea ezech 18 31
Care este izvorul naturii noastre, unde trebuie să se petreacă schimbarea?Ezech. 18:31

Lepădaţi dela voi toate fărădelegile, prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă nouă şi un duh nou. Pentruce vreţi să muriţi, casă a lui Israel?

cum nume te m ntuitorul acea schimbare care trebuie s aib loc n via a noastr marcu 1 15
Cum numeşte Mântuitorul acea schimbare care trebuie să aibă loc în viaţa noastră?Marcu 1:15

El zicea: ,,S'a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie

na terea din nou se produce neap rat n mod brusc senza iona l ioan 3 8
Naşterea din nou se produce, neapărat, în mod brusc, senzaţional?Ioan 3:8

Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.

na terea din nou se produce neap rat n mod brusc senza iona l prov 4 18
Naşterea din nou se produce, neapărat, în mod brusc, senzaţional?Prov. 4:18

Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.

na terea din nou3
Naşterea din nou

C.

Fazele importante ale pocăinţei

subliniaz c teva dintre fazele mai importante ale poc in ei luca 5 8
Subliniază câteva dintre fazele mai importante ale pocăinţei:Luca 5:8

Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s'a aruncat la genunchii lui Isus, şi I-a zis: Doamne, pleacă dela mine, căci sunt un om păcătos.

1. Recunoaşterea păcătoşeniei noastre

subliniaz c teva dintre fazele mai importante ale poc in ei ier 31 19
Subliniază câteva dintre fazele mai importante ale pocăinţei:Ier. 31:19

După ce m'am întors, m'am căit; şi după ce mi-am recunoscut greşelele, mă bat pe pulpă; sunt ruşinat şi roş de ruşine, căci port ocara tinereţei mele.`

2. Părerea de rău, regretul

subliniaz c teva dintre fazele mai importante ale poc in ei 1ioan 1 9
Subliniază câteva dintre fazele mai importante ale pocăinţei:1Ioan 1:9

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

3. Mărturisirea

subliniaz c teva dintre fazele mai importante ale poc in ei prov 28 13
Subliniază câteva dintre fazele mai importante ale pocăinţei:Prov. 28:13

Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.

4. Lepădarea păcatului

subliniaz c teva dintre fazele mai importante ale poc in ei rom 12 1
Subliniază câteva dintre fazele mai importante ale pocăinţei:Rom. 12:1

Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

5. Predarea

care ar trebui s fie rug ciunea noastr ps 51 10
Care ar trebui să fie rugăciunea noastră?Ps. 51:10

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!