ce cred adventi tii de z iua a aptea n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea. Studiul 6 Planul de mântuire. Planul de Mântuire. De memorizat: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică." Ioan 3,16. Planul de Mântuire. A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea' - binta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ce cred adventi tii de z iua a aptea

Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea

Studiul 6

Planul de mântuire

planul de m ntuire
Planul de Mântuire

De memorizat:

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică." Ioan 3,16.

planul de m ntuire1
Planul de Mântuire

A.

Un plan făcut din timp

c nd a fost ntocmit planul m ntuirii efes 1 9 11
Când a fost întocmit Planul Mântuirii?Efes. 1:9-11

căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuş, ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într'unul în Hristos, toate lucrurile:

c nd a fost ntocmit planul m ntuirii efes 1 9 111
Când a fost întocmit Planul Mântuirii?Efes. 1:9-11

cele din ceruri, şi cele de pe pământ. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,

c nd a fost ntocmit planul m ntuirii efes 3 9 11
Când a fost întocmit Planul Mântuirii?Efes. 3:9-11

şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

c nd a fost ntocmit planul m ntuirii efes 3 9 111
Când a fost întocmit Planul Mântuirii?Efes. 3:9-11

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

c nd a fost ntocmit planul m ntuirii apoc 13 8
Când a fost întocmit Planul Mântuirii?Apoc. 13:8

Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n'a fost scris, dela întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost jungheat.

care a fost prima afirma ie privind planul divin de salvare gen 3 15
Care a fost prima afirmaţie privind Planul divin de salvare?Gen. 3:15

Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.

planul de m ntuire2
Planul de Mântuire

B.

Scopul Planului de mântuire

ce scopuri mai ad nci au fost urm rite prin solu ia salv rii aleas de dumnezeu ioan 3 16
Ce scopuri mai adânci au fost urmărite prin soluţia salvării aleasă de Dumnezeu?Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

1. Mântuirea omului

ce scopuri mai ad nci au fost urm rite prin solu ia salv rii aleas de dumnezeu rom 8 19 21
Ce scopuri mai adânci au fost urmărite prin soluţia salvării aleasă de Dumnezeu?Rom. 8:19-21

De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deşertăciunii-nu de voie,

ce scopuri mai ad nci au fost urm rite prin solu ia salv rii aleas de dumnezeu rom 8 19 211
Ce scopuri mai adânci au fost urmărite prin soluţia salvării aleasă de Dumnezeu?Rom. 8:19-21

ci din pricina celui ce a supus-o-cu nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.

2. Înlăturarea discordiei şi a rebeliunii

din univers:

ce scopuri mai ad nci au fost urm rite prin solu ia salv rii aleas de dumnezeu rom 3 4
Ce scopuri mai adânci au fost urmărite prin soluţia salvării aleasă de Dumnezeu?Rom. 3:4

Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale, şi să ieşi biruitor cînd vei fi judecat.

3. Justificarea lui Dumnezeu

faţă de univers

ce scopuri mai ad nci au fost urm rite prin solu ia salv rii aleas de dumnezeu is 42 21
Ce scopuri mai adânci au fost urmărite prin soluţia salvării aleasă de Dumnezeu?Is. 42:21

Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o lege mare şi minunată.

4. Înălţarea şi glorificarea Legii

ca expresie a voinţei lui Dumnezeu

n mod concret ce prevede planul de m ntuire 1tim 1 15 16
În mod concret, ce prevede Planul de Mântuire?1Tim. 1:15-16

O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre cari cel dintâi sunt eu.

n mod concret ce prevede planul de m ntuire 1tim 1 15 161
În mod concret, ce prevede Planul de Mântuire?1Tim. 1:15-16

Dar am căpătat îndurare, pentruca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veşnică.

n mod concret ce prevede planul de m ntuire 2cor 5 19
În mod concret, ce prevede Planul de Mântuire?2Cor. 5:19

că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.

planul de m ntuire3
Planul de Mântuire

C.

Isus Hristos singurul Mântuitor

cine a fost r nduit ca singurul mijloc de m ntuire pentru p c to i fapte 4 12
Cine a fost rânduit ca singurul mijloc de mântuire pentru păcătoşi?Fapte 4:12

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.

cine a fost r nduit ca singurul mijloc de m ntuire pentru p c to i ioan 14 6
Cine a fost rânduit ca singurul mijloc de mântuire pentru păcătoşi?Ioan 14:6

Isus i-a zis: ,,Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

cine a fost r nduit ca singurul mijloc de m ntuire pentru p c to i ioan 10 9
Cine a fost rânduit ca singurul mijloc de mântuire pentru păcătoşi?Ioan 10:9

Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi, şi va găsi păşune.

cine a fost r nduit ca singurul mijloc de m ntuire pentru p c to i is 43 11
Cine a fost rânduit ca singurul mijloc de mântuire pentru păcătoşi?Is. 43:11

Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este niciun Mântuitor!

n vederea realiz rii planului de m ntuire ce trebuia s aib loc ioan 1 14
În vederea realizării Planului de Mântuire, ce trebuia să aibă loc?Ioan 1:14

Cuvântul S'a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.

care a fost momentul culminant al planului de m ntuire ioan 19 30
Care a fost momentul culminant al Planului de Mântuire?Ioan 19:30

Când a luat Isus oţetul, a zis:

S'a isprăvit!

Apoi şi-a plecat capul, şi Şi-a dat duhul.