DMBO
Download
1 / 45

DMBO - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

DMBO. DEA. Zmienne korzyści skali ( Variable Returns to Scale ). O 7. O 2. O 6. LUB. O 3. O 4. O 2. Stałe Korzyści Skali ( Constant Returns to Scale ). O 1. DEA przykład. Rozważmy oddziały banku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DMBO' - dolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dmbo

DMBO

DEA


Dmbo

Zmienne korzyści skali (VariableReturns to Scale)

O7

O2

O6

LUB

O3

O4

O2

Stałe Korzyści Skali (ConstantReturns to Scale)

O1


Dea przyk ad
DEA przykład

 • Rozważmyoddziałybanku

 • Dlakażdegomamyjednąmiaręrezultatu (output) orazjednąmiaręnakładu (input)


Efektywno
Efektywność

 • Oddziałyzamieniająnakłady w rezultaty


Wzgl dna efektywno
Względnaefektywność

 • Ponieważ Croydon ma najwyższąefektywność, możemyporównaćwszystkieoddziaływzględem Croydon


Wi cej rezultat w
Więcejrezultatów

 • Rozważmywięcejrezultatów


Efektywno1
Efektywność

 • Terazmamydwie “efektywności”:


Analiza graficzna
Analizagraficzna


Dmbo

 • Reigate

  • Transakcjeosobistenapracownika 2090

  • Transakcjebiznesowenapracownika 1090

  • Nachylenie 2090/1090=1.92

1.92


Efektywno wzgl dna
Efektywnośćwzględna

 • EfektywnośćwzględnadlaReigate

 • DlaReigate = 36%

 • Dla Dorking = 43%


Efektywno wzgl dna1
Efektywność względna

 • Efektywność techniczna (technicalefficiency)

  • Rozszerzona (bezwględna) efektywność wg Koopmans, Pareto:

   • Jednostka jest w pełni efektywna, jeśli żaden z nakładów i rezultatów nie może być poprawiony bez pogorszenia któregoś z innych nakładów bądź rezultatów.

  • Efektywnośćwzględna:

   • Jednostka jest w pełni efektywna na podstawie dostępnych dowodów, jeśli wyniki innych jednostek nie wskazują na to, że któreś z nakładów lub rezultatów danej jednostki mogą być poprawione bez pogarszania innych nakładów lub rezultatów.

 • Nie ma odniesienia do cenani wag czynnikówprodukcjiorazproduktów.

 • Nietrzebateżprecyzowaćrelacjimiędzyczynnikamiprodukcji i produktami.

Jednostki dominujące

Kierunek pożądany


Dmbo

Kapitał

Definicja efektywności technicznej: Wyprodukuj dany poziom produktu przy minimalnym poziomie nakładów.

Praca

Kapitał

 • Wtedy możemy mierzyć nieefektywność,

 • np. przypuśćmy, że jednostka A produkuje q0 produktu

 • wówczas OA’/OA to efektywność jednostki A

A

A’

O

Praca


Podej cie dea
Podejście DEA

E, F, G, H, I to efektywna granica [efficientfrontier]

Kapitał

C

E

 • Izokwanta funkcji produkcji nie jest znana bezpośrednio

 • DEA estymuje ją z dostępnych danych, wykorzystując interpolację przedziałami liniową

 • Załóżmy, że firmy A, B, C, D, E, F, G, H, I wszystkie produkują q0

A

B

F

D

G

H

I

O

Praca


Efektywno wg dea
Efektywność wg DEA

E, F, G, H, I to efektywna granica [efficientfrontier]

Kapitał

C

E

A

B

F

D

A’

G

H

I

O

Praca

 • Efektywność A wg DEA to OA’/OA

 • A’ to cel bądź cień A

  • Jest liniową kombinacją F i GDodajemy oddzia f
Dodajemyoddział F

 • Oddział F ma 1000 transakcjiosobistych/prac

 • Oraz 6000 transkacjibiznesowych/pracEfektywny nie musi zwyci a w adnej kategorii
Efektywnyniemusizwyciężać w żadnejkategorii
Dmbo
Stałe i zmiennekorzyściskali (CRS i VRS): dekompozycjanaefektywnośćskaliorazczystątechnicznąefektywność


Dmbo

 • Problem prymalny

  Multiplier model:

 • Problem dualny:

  Envelopment

  model:


Dmbo

 • Założenie “strong disposal”

  • Ignorujeobecnośćniezerowychzmiennychniedoboru/nadwyżki (slack variables)

  • Różnerozwiązaniamogąmiećniezerowezmienneniedoboru/nadwyżkilubichniemieć

  • Dlategostosujesię 2 fazę w problemiedulanym, w którejmaksymalizujemytezmienne:


Dmbo

Pierwsza i drugafazaproblemudualnegomożebyćzapisanałącznie i rozwiązana w dwóchkrokach


Model zorientowany na
Model zorientowanyna

nakłady

rezultaty


Przyk ad zorientowany na nak ady problem dualny dla p5
Przykład: Zorientowanynanakłady problem dualnydla P5


Zorientowany na nak ady problem prymalny
Zorientowanynanakłady problem prymalnyProjekcja na lini efektywn w modelu zorientowanym na nak ady
Projekcjanalinięefektywną w modeluzorientowanymnanakłady


Projekcja na lini efektywn w modelu zorientowanym na rezultaty
Projekcjanalinięefektywną w modeluzorientowanymnarezultaty


Nast pny przyk ad
Następnyprzykład


Model bbc zmienne korzy ci skali problem dualny d la jednostki 5
Model BBC (zmienne korzyści skali): problem dualny dla jednostki 5

Zmienne korzyści skali

Efektywnośćtechnicznadla DMU5 możebyćosiągniętadla DMU2, któreleżynaefektywnejlinii


Dmu 4 jest efektywny w sensie s abym
DMU 4 jest efektywny w sensiesłabym

3)

Takisam problem dla DMU4 daje:


Jak interpretowa wagi
Jakinterpretowaćwagi?

 • Załóżmy, żebadamyjednostkę o efektywnościmniejszejniż 1

 • Załóżmy, że , reszta wag jest zerowa

 • Wówczasproduktcieniajednostki, którąbadamy to

 • A nakładycieniajednostki, którąbadamy to:


ad