gen let lm ba i iklama programi e t m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI EĞİTİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI EĞİTİMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI EĞİTİMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI EĞİTİMİ. 07/11/2010. Genişletilmiş bağışıklama programı Aşı takvimi Aşı uygulamaları Soğuk zincir nedir? Frige tag kullanım esasları nelerdir?. GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI. AMAÇ:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI EĞİTİMİ' - dolan-adkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Genişletilmiş bağışıklama programı
 • Aşı takvimi
 • Aşı uygulamaları
 • Soğuk zincir nedir?
 • Frige tag kullanım esasları nelerdir?
gen let lm ba i iklama programi
GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI

AMAÇ:

 • Aşı ile korunulabilir hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk hastalık, sakatlık ve ölümlerini önlemek,
 • Hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp bağışıklanmalarını sağlamak,
 • Etkinliği korunmuş aşı ile yüksek aşılama oranlarına ulaşmaktır.
gbp hedef
GBPHedef
 • Aşı ile korunulabilir onbir hastalığın morbidite ve mortalitesinin azaltılmasıdır.
 • - Difteri
 • - Boğmaca
  • - Tetanos
  • - Kızamık
  • - Tüberküloz
  • - Polio
  • - Hepatit B
 • - Kızamıkçık
 • - Kabakulak
  • - Hemofilus influenza tip b (Hib)
  • -Pnömokok
gbp hedefler
GBP - HEDEFLERİ:
 • Her bir antijende %95 aşılama oranına ulaşmak ve devamlılığını sağlamak,
 • 12-23 aylık bebeklerin %90’ını tam aşılı hale getirmek,
 • Okul çağı çocuklarının rapel aşılarını tamamlamak,
 • 5 yaş altı (0-59 aylık) eksik aşılı ya da aşısız çocukları belirleyerek aşılarını tamamlamak,
gbp hedefler 2
GBP - HEDEFLERİ-2:
 • Her aile hekimliği düzeyinde %90 aşılama oranlarına ulaşmak ve devamlılığını sağlamak,
 • Tespit edilen tüm gebelere uygun tetanos dozunu uygulamak.
 • Kayıt bildirim sistemini güçlendirmek,
 • Toplum katılımını sağlamak.
ocukluk d nemi a lama takvimi
Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi

Hep B: Hepatit B Aşısı

BCG: Bacille Calmette-Guerin Aşısı

DaBT-İPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma aşı)

KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı

OPA: Oral Polio Aşısı

Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı

KPA: 7 Bileşenli Konjuge Pnömokok Aşısı

R: Rapel (Pekiştirme)

a uygulama teknikleri
Aşı uygulama teknikleri
 • BCG:Sol omuza intradermal(cilt içine) 5-6mm kabarıklık

0 yaşta 0,05 ml, 1 yaş üzerinde 0,1 ml uygulanır.

 • DaBT-İPA-Hib/DaBT-İPA/DT/Td/Hep B/Hib/KPA:

İntramuskuler(IM) 90 o dik açıyla

DaBT-İPA-Hib,DT,Td,Hib aşıları 0,5 ml

Hepatit B aşısı 10 yaşa kadar 0,5 ml, 10 yaş ve

üzeri 1 ml uygulanır.

 • KKK/Kızamık/Kızamıkçık:Subkutan(cilt altına)

45 o eğik açıyla 0,5 ml uygulanır.

 • OPA:Ağızdan 2 damla verilir.
slide9
Pnömokok, Hep B ve beşli karmanın birlikte uygulandığı durumlarda; beşli karmada daha fazla lokal reaksiyon beklendiğini dikkate alınarak Pnömokok ve Hep B'nin aynı ektremiteden en az 2 cm arayla uygulanması, beşli karmanın ise mutlaka farklı bir ektremiteden uygulanması yaklaşımı benimsendiğinde; ASİE riski daha az, tanısı ve takibi daha kolay olacaktır.
slide23

Aşı öncesi genel durumu iyi, sağlıklıçocukların ateşinin ölçülmesine vefizik muayene yapılmasına gerek yoktur.

Ancakkontrendikasyonlar mutlaka sorgulanmalıdır.

Aşı öncesiçocuğun hasta olup olmadığının sorulması yeterlidir.

ger ek kontrendikasyonlar a n n yap lmamas gereken durumlar 1
Gerçek kontrendikasyonlar(aşının yapılmaması gereken durumlar)-1

1. İleri derecede immün sistem yetmezliği (örneğin kanser tedavisi, yüksek doz steroid kullanımı)

2. Gebelik

3. Trombositopeni

4. Neomisine karşı anafilaksi hikayesi,

5. Jelatine karşı anafilaksi hikayesi

slide25
6. Ağır derecede ateşli hastalık (şiddetli ateşli hastalık geçirenler hastalığın akut dönemi geçer geçmez aşılanabilir, bu önlem hastalığa bağlı ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan aşının sorumlu tutulmasını önler)

7.Tedavi altında olmayan aktif tüberküloz

8. Son üç ay içerisinde immünoglobülin veya kan ürünü verilmesi

a a da belirtilen durumlarda a uygulamas ertelenmez a takvimine g re uygulamaya devam edilir
Aşağıda belirtilen durumlarda aşı uygulaması ertelenmez, aşı takvimine göre uygulamaya devam edilir.

-Alerji veya astım (aşının belirli bir bileşenine karşı bilinen bir alerji dışında),

-38.5 °C'nin altında ateşle seyreden solunum yolu enf. veya ishal gibi hafif hast.

-Ailede aşıyı takiben yan etki görülme öyküsü,

-Ailede konvülsiyon, felç veya epilepsi bulunma öyküsü,

-Antibiyotik tedavisi görme,

-Anne sütü alma,

-Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar,

-Serebral palsi, Down sendromu gibi kalıcı nörolojik durumlar,

slide27
-Prematürite (aşılama ertelenmemelidir),

-Ameliyat öncesi ve sonrası,

-Malnütrisyon,

-Yenidoğan sarılığı öyküsü,

-Topikal (cilt üzerine krem/merhem), aerosol (solunum yolu ile) şeklinde veya lokalize(intraartiküler, intrabursal veya tendon içivb.) steroid kullanımı ya da ağız yolu ile düşük doz steroid kullanımı (2 mg/kg veya 20 mg/gün dozundan az),

-Konvülsiyon öyküsü: aşılama sonrası ateş görülebileceğinden, febril konvülsiyon öyküsüolan çocuklarda ateş çıkması beklenen dönemde ateş düşürücü verilmesi uygundur. Çocuk antikonvülzan tedavi alıyorsa tedavisine aksatılmadan devam edilmelidir.

program uygulama hatas yap lan as e geli meyen olgular
Program uygulama hatası yapılan, ASİE gelişmeyen olgular

Bildirimi yapılan olguların % 50’ sinde(204)

Program uygulama hatası yapılmış ancak ASİE gelişmemiştir.

bildirimi zorunlu as e ler
Bildirimi Zorunlu ASİE’ler

Lokal reaksiyonlar

Ciddi Lokal Reaksiyon

Enjeksiyon yerinde apse

Lenfadenit

Diğer İstenmeyen Etkiler

Anaflaksi

Toksik Şok Sendromu

Akut allerjik reaksiyonlar

Hipotonik-hiporesponsif atak

Sepsis

Artrit

Trombositopeni

Yaygın BCG enfeksiyonu

BCG Osteiti

Sinir Sistemi ile İlgili

Paralitik poliomiyelit

Konvülsiyon

Ensefalopati/Ensefalit

Brakial Nevrit

Diğer paraliziler

Aseptik menenjit

Sağlık personeli ya da toplum tarafından, aşılamayla ilgisi olduğu düşünülen;

a) ölüm

b) hastaneye yatış gerektiren ciddi tıbbi olaylar,

c) kümelenme,

d) toplumda ciddi kaygı ya da olumsuz propaganda nedeni olan durumlar

gbp hastalik kontrol hedefler
GBP HASTALIK KONTROL HEDEFLERİ
 • Polionun Eradikasyonu,
 • Maternal ve Neonatal Tetanosun Eliminasyonu,
 • Kızamık Eliminasyonu,
 • Hepatit-B Kontrolü,
 • Difteri, Boğmaca, Tetanos, Kızamıkçık, Kabakulak, Hib ve Pnömokok hastalıklarının morbidite ve mortalitesinin azaltılması.
afp s rveyans hedef
AFP SÜRVEYANS HEDEFİ

Yılda en az 15 yaş altındaki her 100 000 kişiden, 1 kişide polio dışı AFP vakası yakalanması hedefimizdir.

Ülkemize 1998 yılında DSÖ tarafından poliodan arınmış bölge sertifikası verilmiştir.

Yakalanan AFP vakalarından hastaneye yatar yatmaz 24 saat içinde 2 kez gaita numunesi alınmalı ve çevresindeki 5 yaş altı kişilerden de gaita numunesi alınıp soğuk zincirle İzmir Hıfzısıhha Bölge Laboratuvarına gönderilmesi gerekmektedir.

slide33

Difteri vaka sayıları

Türkiye, 1970-2004

0

1.110

1970

2004

k zam k vaka tan m
Kızamık Vaka Tanımı

Klinik Tanımlama

380 C dereceden yüksek ateş VE,

Yaygın makülopapüler döküntü VE,

Öksürük, burun akıntısı VEYA Konjonktivit

Tanı İçin laboratuvar Kriterleri

Kızamık virüs izolasyonu VEYA,

Kızamık spesifik IgM antikorunun saptanması VEYA,

Kızamık spesifik IgG antikor titresinde en az 4 kat artış

vaka s n flamas
Vaka Sınıflaması

Olası Vaka: Klinik tanıma uyan vaka

Kesin Vaka:

Tanı için laboratuvar kriterlerinden biri ile doğrulanmış olası vaka VEYA,

Başka bir kesin vaka ile epidemiyolojik bağlantısı olan olası vaka

k zam k eliminasyonunda s rveyans
Kızamık Eliminasyonunda Sürveyans

.

Yılda en az 100.000 kişide 2 olası vaka bildirilmesi ve numune alınması gerekmektedir.

Olası vaka tanımına uyanlar vakalar için hemen Form 014 doldurulmalıdır.

olas vaka tan m na uyan bir olgu ile kar la ld nda
Olası vaka tanımına uyan bir olgu ile karşılaşıldığında;

Laboratuvar tanısı içinkan örneği alın:

Makülopapüler döküntünün 3. gününde 3cc serum olacak şekilde kan alınıp İzmir Hıfzısıhha Bölge Laboratuvarına gönderilmesi gerekmektedeir.

Kızamık Vakaİnceleme Formunu doldurun,

3. Laboratuvar İstek ve Sonuç Formunu doldurun,

sspe vaka bildirimleri
SSPE Vaka Bildirimleri

Nöroloji, Enfeksiyon, Çocuk klinikleri bulunan hastaneler

Form 014

İlgili Sağlık Ocağı / İl Sağlık Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

Form 014

Form 017 C, SSPE Vaka Bilgi Bildirim Formu

Sağlık Bakanlığı

maternal ve neonatal tetanos eliminasyon program 08 08 2005 11300 say l yaz
Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı(08.08.2005/11300 sayılı yazı)

Programın amacı; Türkiye’de anne ve yenidoğan tetanosu ve buna bağlı ölümlerin engellenmesi

Hedefler

 • Aşılama (3 tur halinde Mop-up aktivitelerinin düzenlenmesi)
 • Temiz Doğum
 • Gebe, Lohusa İzlemi
 • Veri toplama ve değerlendirme ( Sürveyans)
2008 de mnt
2008’de MNT

MNT eliminasyon sertifikasyonu

2006-2007 yıllarında yüksek riskli bölgelerde uygulanan 15-49 yaş kadın aşılaması 3 tur halinde ( %81, %70, %68) tamamlanmış olup DSÖ ile yapılacak ortak değerlendirmede ülkemizin eliminasyon hedefine ulaştığı belgelenecektir.

hepat t b kontrol programi
HEPATİT B KONTROL PROGRAMI
 • Hedef 2010 yılında 5 yaş altında 100.000’de 1’in altına düşürmektir.
 • Hepatit B aşılaması yapılmadan önce Hepatit B serolojik incelemesi yapılmasına herhangi bir yaş grubunda gerek yoktur.
 • Hepatit B aşısı doğumdan sonra ilk 72 saat(tercihen ilk 24 saat)içinde yapılmalıdır.
hepatit b a lamas
Hepatit B Aşılaması
 • Taşıyıcı olduğu bilinen anneden doğan bebeklere doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde Hepatit B aşısı ile birlikte Hepatit B immünglobulini de uygulanmalıdır.
 • Doğum ağırlığı 2000 gr altında ise;

-Anne Hepatit B taşıyıcısı değilse,bebek 2000 gr’a ulaşınca veya 1.ayın sonunda ilk doz yapılır.1 ay ve 6 ay sonra tekrarlanır.(3 doz)

-Anne Hepatit B taşıyıcısı ise ilk 12 saat içinde ilk doz yapılır.1.,2. ve 12. aylarda tekrarlanır.(4 doz)

slide45

HBV’DE SEYİR

Kronik

İnfeksiyon

%

Semptomatik

İnfeksiyon

%

100

100

80

80

60

60

Kronik İnfeksiyon

40

40

20

20

Semptomatik İnfeksiyon

0

0

1-6. Aylar

7-12. Aylar

Büyük Çocuklar

ve

Erişkinler

Doğum

1-4. Yaşlar

İnfekte Olma Yaşı

slide46

BEBEKLER

ERİŞKİNLER

BEBEKLER

ERİŞKİNLER

% 1 Akut

%5

%95

% 80

Asemptomatik

% 1 Akut

%5

%95

% 80

Asemptomatik

İyileşme

İyileşme

% 99

asemptomatik

% 20 Akut

% 99

asemptomatik

% 20 Akut

(% 1

Fulminant

)

(% 1

Fulminant

)

%95

%95

%5

%5

Kronikleşme

Kronikleşme

KS

KS

Tüm olguların % 40’ı

Tüm olguların % 0.5’i

Tüm olguların % 40’ı

Tüm olguların % 0.5’i

HSK

HSK

HBV’DE SEYİR

bcg a lamas
BCG Aşılaması
 • Uygulama kolaylığı,daha az komplikasyon olması ve immünitenin daha kuvvetli gelişmesi için 2. ayın bitiminde uygulanmalıdır.
 • BCG aşısı 3. aydan sonra yapılacaksa PPD ile Tüberkülin Cilt Testi (TCT) yapıldıktan sonra sonucuna göre uygulanır.
 • Kayıtlara göre BCG yapıldığı bilinen(skar görülsün veya görülmesin)ve BCG skarı bulunan çocuklarda kontrol amaçlı TCT yapılmasına ve bunun sonucuna göre BCG uygulaması gerekli değildir.
 • 6 yaş üzerinde hiç aşılanmamış çocukta BCG gerekli değildir.
 • 6 yaş altında BCG yapılmamış çocukta TCT sonucuna göre gerekiyorsa BCG uygulanır.
ppd ile t berk lin cilt testi tct uygulamas
PPD ile Tüberkülin Cilt Testi(TCT) uygulaması
 • Sol ön kolun 2/3 üst kısmına 5 TÜ’den 0,1 ml cilt içine
 • 6-10 mm çaplı kabarcık oluşmalı Yapıldıktan 48-72 saat sonra (2-3 gün) endurasyon çapı şeffaf cetvelle ölçülmelidir.
 • 0-5 mm:Negatif kabul edilir ve aşılanır.
 • 6-9 mm:Şüpheli kabul edilir, 1 hafta sonra TCT tekrarlanır, yine 6-9 mm bulunursa negatif kabul edilip aşılanır. 10 mm ve üzeri ise pozitif kabul edilir.
 • 10 mm ve üstü:Pozitif kabul edilir, enfeksiyon olarak değerlendirilir ve ailesi ile birlikte incelenir, hasta bulunmazsa koruyucu tedaviye alınır.

Endurasyonun (oluşan sertliğin) çapı ölçülmeli, kızarıklık ölçülmemelidir

normal ve risk grubu eri kin a lama emas
Normal ve Risk Grubu Erişkin Aşılama Şeması

İmmünitesi ve kontrendikasyonu olmayan tüm bireyleri kapsar

Risk faktörü olan ve kontrendikasyonu olmayan bireyleri kapsar

ok dozlu liyofilize olmayan a lar
Çok dozlu liyofilize olmayan aşılar
 • OPA, DT, Td ve Hep B aşıları aşağıdaki şartlara uymak kaydı ile toplam süre 4 haftayı geçmemek şartı ile 3 aşı seansında kullanılabilir.

-son kullanma tarihi geçmemiş

-bu süre içinde soğuk zincir şartlarında saklanmış

-suyla temas gibi kontaminasyona maruz kalmamış

-dozlar flakondan steril şartlarda alınmış

-varsa flakon üzerindeki VVM (Aşı Flakonu

İzlemcisi)göstergesi kullanılabilir durumda olmalı

-Sahaya götürülen aşılardan hiç açılmamış flakonlar dönüşte buzdolabına yerleştirilir ve öncelikle kullanılır.

-Açılmış flakonlar ise aynı gün içerisinde kullanılabilir.

a ilan a i es kullanim s reler
AÇILAN AŞI ŞİŞESİ KULLANIM SÜRELERİ

Tek dozlu kombine aşılar:

 • Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b içeren beşli karma aşıda, aynı pakette enjektör içerisinde sıvı formda DaBT ve İPA, ayrı flakon içinde liyofilize Hib bulunmaktadır. Liyofilize Hib aşısı sıvı formda olan DaBT-İPA ile sulandırıldıktan sonra hemen uygulanmalıdır.
  • Aşının dozu 0,5 ml’dir ve İM uygulanır.
slide54

Çok dozlu liyofilize(sulandırılan)aşılar

 • BCG aşısı sulandırıldıktan sonra (+2)- (+8) 0C de ve karanlıkta korunmak şartıyla 6 saat içinde
 • Çok dozlu Kızamık ve Kızamıkçık aşısı sulandırıldıktan sonra (+2)-(+8) 0C de ve karanlıkta korunmak şartıyla 4 saat içinde kullanılmalıdır.

Tek dozlu liyofilize aşılar

Tek dozlu Hib ve KKK aşısı sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

buzdolab kullan m
Buzdolabı kullanımı

Üst rafa: OPA ,Hib, BCG, KKK, Kızamık ve Kızamıkçık aşıları

Orta rafa : DaBT-İPA-Hib,Kuduz aşısı,KPA

Alt rafa: Hep B ,Td,DT,PPD solüsyonu aşı sulandırıcıları ve tüm antiserumlar

En alt kısma dolap ısısının sabit tutulmasına yardımcı olmak üzere su şişeleri yerleştirilmelidir.

Uzun süreli elektrik kesintilerinde buzdolabı ısısı düzenli olarak kontrol edilmeli, gerekirse buzluktaki buz aküleri buzdolabının kapağına yerleştirilmeli ve kapak sık sık açılmamalıdır.Bu şekilde 24 saat süre ile ısı korunur.

slide57

Donmaya karşı duyarlılık

En fazla duyarlı

En az duyarlı

slide58

Sıcaklığakarşıduyarlılık

En fazla duyarlı

En az duyarlı

slide59

Ultraviole ve floresana (Neon) duyarlılık

Duyarlı olanlar

 • BCG
 • Kızamık, Kızamıkcık
 • MR, MMR

Işığa karşı duyarlılık

… ve son kullanma tarihini kontrol etmeyi ve izlemeyi unutmayalım

buz ak lerinin terletilmesi
Buz akülerinin terletilmesi

Buz akülerini bir masaya veya düz bir ortama sıra ile diziniz.

Birbirlerine uzaklıkları en az 5 cm olmalıdır.

Buz akülerini çalkalandıklarında buz parçalarının birbirine çarpma ve suyun içinde yüzme sesi duyulana kadar terletiniz.

is takip ve kayd
Isı takip ve kaydı

Isı takibi; aşıların muhafazası ve nakliyesi sırasında durumunun değerlendirilmesi, soğuk zincir ekipmanlarının uygun olarak kullanılması için gereklidir .

Isı izleme ekipmanları soğuk zincirin korunmasında tüm aşamalarda kullanılmalıdır.

Isı takibi günde en az iki kez yapılmalıdır.

Tablolara kaydı ve grafik çizimi mutlaka yapılmalıdır.

Termometreler buzdolabının orta kısmına kolayca görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir.

dijital g sterge
Dijital gösterge

Bir ay öncesine ait buzdolabı ısı değerini ölçebilir.

Bu süre içindeki buzdolabı ısı değerinde yükselme yada düşme olduğunda sinyal vererek uyarır.

slide65

Alınması gereken önlemler;

Doğru çalışıyor, her şey yolunda.

+2oC  To  +8oC

 • Termostat ayarını kontrol ediniz1
 • Aşıların durumuna bakınız
 • Çalkalama testi yapınız.

To 0oC

 • Sadece takip ediniz.
 • Buzdolabınız doğru çalışıyor mu?
 • Normale dönene kadar yakın takip

+8oC  To  +10oC

1.Termostatı ayarlayınız1

2.VVM ve soğuk zincir monitör kartlarını kontrol ediniz.

3.Acil durum planınızı uygulayınız.

To +10oC

1 Eğer buzdolabınızın ısıları değişkenlik gösteriyor ise günün en soğuk saatinde termostatı +2°C`ye ayarlayınız.

nemli hat rlatmalar
Önemli Hatırlatmalar

Ailelere, uygulanan aşı, aşının gerekliliği, bir sonraki aşı için gelmeleri gereken zaman ve olası yan etkileri hakkında bilgi verilmelidir.

Aşılanan her kişiye mutlaka aşı kartı verilmelidir.

Bir daha gelemeyecek ise, bir bebek, çocuk ya da gebe için bir flakon aşı açılmalıdır.

Miadı önce dolacak veya son kullanma tarihi en yakın olan aşı ilk önce kullanılmalıdır.

Aşı dolabına ilk giren aşı ve antiserum önce çıkar kuralı unutulmamalıdır.

Aşı uygulaması kadar aşılama faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tıbbi atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması da önemlidir.Aşı uygulaması yapılan her ortamda Enjektör Güvenli Atık Kutusu da kullanılmalıdır.

form 012
Form 012
 • 012 A:0-59 aylık bebekler için
 • 012 B:5 yaş ve üzeri için
 • Bu formlarda aile hekimi tarafından uygulanan tüm aşıları siyah kalemle kaydedilir.
slide68
Kişinin bağlı olduğu aile hekimi;

- Aşının yapıldığı Sağlık Ocağı tarafından misafir Form 012A/B’ ye kaydedilir

Bölge Dışı Aşı Bildirim Formu doldurularak ilgili aile hekimine ulaştırılırdışında başka bir kurum tarafından aşılanması durumunda

Bu kayıt bağlı olduğu aile hekimi tarafından Form 012A/B’ ye mavi kalemle işlenir

form 012a 0 59 ay a kay t fi i
Form 012A(0-59 ay aşı kayıt fişi)

Kurum tarafından uygulanan tüm kamu aşıları siyah

Diğer sağlık birimleri tarafından uygulanan aşıları mavi

Diğer sağlık birimleri tarafından uygulanan özel aşılar kırmızı kalemle kaydedilir.

form 012b 5 ya zeri a kay t fi i
Form 012B(5 yaş üzeri aşı kayıt fişi)

Kurum tarafından uygulanan aşıları siyah

Diğer sağlık birimleri tarafından uygulanan aşıları mavi

Diğer sağlık birimleri tarafından uygulanan özel aşılar kırmızı kalemle kaydedilir.

Okul aşıları ve erişkin dönem aşılamaları da bu forma kaydedilmelidir.

slide71
TEŞEKKÜR EDERİM
 • muglabhs@gmail.com
 • 2141105-1130-1131-1132