talentarbejde i de naturvidenskabelige fag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Talentarbejde i de naturvidenskabelige fag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Talentarbejde i de naturvidenskabelige fag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Talentarbejde i de naturvidenskabelige fag - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Talentarbejde i de naturvidenskabelige fag. Elevtyper og e ksemplariske undervisningsforløb. De eksperimentelle fag. Vi har lavet en rapport på 46 sider – se selv . http://talent.emu.dk/ Arbejdsgruppens deltagere: Maria Nyland Jensen ( Ng , Mu), Borupgaard Gymnasium

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Talentarbejde i de naturvidenskabelige fag' - dmitri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
talentarbejde i de naturvidenskabelige fag

Talentarbejde i de naturvidenskabelige fag

Elevtyper

og

eksemplariske undervisningsforløb

de eksperimentelle fag
De eksperimentelle fag
 • Vi har lavet en rapport på 46 sider – se selv .
    • http://talent.emu.dk/
 • Arbejdsgruppens deltagere:
    • Maria Nyland Jensen (Ng, Mu), Borupgaard Gymnasium
    • Dorthe Lind Damkjær (Bi, Ke), Vejle Tekniske Gymnasium
    • Thomas Brun Kristensen (Ma, Fy), Hasseris Gymnasium
    • Tim Nielsen (Mu, Fy, As), Kalundborg Gymnasium
    • Jette Rygaard Poulsen (Ma, Fy), Hasseris Gymnasium, fagkonsulent
    • Kresten Cæsar Torp (Bi), Aalborghus Gymnasium, fagkonsulent
to overordnede arbejdsomr der
To overordnede arbejdsområder
 • Behovsanalyse
    • Hvad har talentfulde elever brug for i den daglige undervisning?
    • Talenter er forskellige, og der gives ikke et svar.
    • En typologisering.
 • Eksemplariske undervisningsforløb
    • Raketopsendelse
    • Midler der påvirker CNS
    • Take Home Lab
    • Podcast
    • Science Cup
    • Klimaundervisning
 • De eksperimentelle fags styrke
    • Eksperimenter og praktisk udforskning
    • Abstraktion og teoretisering
    • Anvendelse og innovation
    • Tradition for talentarbejde (uden for undervisningen)
talentarbejde i den daglige undervisning hvorfor
Talentarbejde i den daglige undervisning – Hvorfor?
 • Talenter opdages og udvikles i den daglige undervisning.
 • Ikke alle flittige elever er talenter og ikke alle talenter er som udgangspunkt flittige .
  • Hvordan opdages og styrkes talentet?
  • Hvilken rolle kan talentet have i klassen?
  • Hvordan motiveres talentet?
  • Hvordan udvikles talentet?
 • Svarene afhænger af elevtypen!
eleven der kan og vil
Eleven der kan og vil

Styrker:

Faglig fordybelse

Stort overblik og velstruktureret

Aktiv deltagende i undervisning

Svagheder:

Ikke nødvendigvis kreativ

For høje egne forventninger

Overforberedt til timerne

eleven der kan og vil hvordan motiveres eleven
Eleven der kan og vilHvordan motiveres eleven?

Faglig dybde

Klart mål med opgaver

Har ikke behov for at skabe noget nyt

Kunne slutte større sammenhænge i opgaver

Nøddeknækkeropgaver

den selvstyrende elev
Den selvstyrende elev

Styrker:

Hurtigopfattende og højt abstraktionsniveau

Fordyber sig uden at bekymre sig om sværhedsgraden

Selektiv hvad angår interessefelter

Svagheder:

Kan opleves vanskeligt integrerbar

Ikke nødvendigvis vellidt, er utålmodig med klassekammerater

Kører ofte solo

Demotiveres nemt

den selvstyrende elev hvordan motiveres eleven
Den selvstyrende elevHvordan motiveres eleven?

Skal have andre udfordringer end resten af klassen

Han skal udfordres af reel problemløsning, frem for træningsopgaver

Anerkendelse for den ofte selvstændige opsøgning af viden

Eksperimentelt arbejde, feltarbejde og gerne kontakt til videregående uddannelser

det umotiverede talent
Det umotiverede talent

Styrker:

Hurtigopfattende

Højt abstraktionsniveau

Kritisk og selvstændig tilgang til stoffet

Svagheder:

Kan opleves doven og vanskeligt integrerbar

Passiv og usynlig (eller)

Irriterende og distraherende

Talentet forløses måske eftergymnasiet - måske aldrig!

det umotiverede talent hvordan motiveres eleven
Det umotiverede talentHvordan motiveres eleven?

Rutiner skal brydes – det er jo netop dem der ”luller” ham i søvn.

Han skal have valgmuligheder, og kunne se en mening der ligger uden for den snævre undervisningskontekst.

Overskridelse af faggrænser er inspirerende – han har ikke noget stærkt tryghedsbehov.

Eksperimentelt arbejde, feltarbejde

og gerne kontakt til videregående

uddannelser.

den innovative elev
Den innovative elev

Styrker:

meget induktivt arbejdende

yderst nysgerrig hvad angår eksperimentelt arbejde

arbejder konstruktivt med i den daglige undervisningen

Svagheder:

forholdsvis usynlig i en klasseundervisning

svær at arbejde sammen med

den innovative elev hvordan motiveres eleven
Den innovative elevHvordan motiveres eleven?

At arbejde med en opfindelse

Optimering af kendte arbejdsgange…

Mulighed for selvstændighed og kreativitet i løsningen eksperimentelle opgaver

Arbejde med innovationsorienterede projekter

den slidsomme elev
Den slidsomme elev

Styrker:

Arbejder sig til det de mestrer

Udviser motivation, udholdenhed og ihærdighed

Yder gerne en indsats sammen med andre

Er med til at give gruppearbejdet drive

Svagheder:

Ikke blandt de fagligt stærkeste i skolen

Får ikke nødvendigvis de højeste karakterer

den slidsomme elev hvordan motiveres eleven
Den slidsomme elevHvordan motiveres eleven?

Gode opgavetyper fx problem-orienterede projekter og virkelighedsnære problemer

At kunne bidrage til at løse en opgave

Af opgaven og oplevelsen

Af at kunne opnå noget sammen og få anerkendelse

raketopsendelse
Raketopsendelse
 • Differentieret undervisningsforløb for bla. den selvstyrende elev
 • 3 forskellige oplæg:
  • Et med fokus på bevægelsesligningen
  • Bevægelsesligningen med korrektion for luftmodstanden
  • Vandraket, hvor der er flere frihedsgrader
midler der p virker cns
Midler der påvirker CNS
 • For ”Eleven der kan og vil”
  • Kemisk syntese af lægemiddel
  • Udvalgte synteseforskrifter
  • Projektarbejde
  • Tværfagligt element
  • Kontakt til industri
  • Gruppesammensætning med ”ført hånd”.
take home lab
Take Home Lab
 • For bla. ”Det umotiverede talent”
  • Planlægning af simpelt eksperiment ud fra et givet emne og foreløbig problem-formulering
  • Gennemføre eksperimentet hjemme med dataopsamlingsudstyr
  • Databehandling
  • Præsentation for klassen
  • Efterfølgende helt selvvalgt emne og eksperimenter
podcast
Podcast
 • For bla. ”Det umotiverede talent”
 • Alternativ dokumentation af eksperiment
  • Kreativitet og mundtlighed
  • Klare krav til format og omfang
  • Evt. klare krav til disposition
  • Evt. klar besked om hvad der bliver lagt vægt på i bedømmelsen.
science cup
Science Cup
 • For ”Den innovative opfinder”
  • Praksis- og virkelighedsnære naturvidenskabelige problemstillinger
  • Innovativ tilgang
  • Teamarbejde
  • Virksomhedssamarbejde
evaluering af et forl b
Evaluering af et forløb
 • Afprøvning af et af forløbene – Take Home Lab.
  • Næsten alle vurderer overordnet ”fra middel til ret godt” – kun to er meget negative!
   • ” Man blev tvunget til at arbejde selvstændigt, tænke egne tanker omkring forsøget, om hvad man kunne få ud af det. Det var interessant at udvikle forsøget selv, og arbejde med dataene som kom ud af det.”
   • ”Fedt at arbejde på en ny måde med nogle anderledes målinger end det sædvanlige.”
   • ”Jeg synes at jeg lærte meget om hvordan man laver databehandling. Fagligt var det måske ikke det hele der var på så højt niveau - men det var nu sjovt at lave.”
evaluering 2 fagligt udbytte
Evaluering 2 – fagligt udbytte
 • Vurderingen fordeler sig omkring middel både på det overordnede, elevernes eget eksperiment og andre elevers fremlæggelser.
 • Fordelingen på elevtyper er interessant:
  • ”Eleven der kan og vil” samt ”Den slidsomme elev” har fået lidt for lidt ud af det, mens –
  • ”Det umotiverede talent” og ”Den innovative opfinder” finder, at de har fået større fagligt udbytte end sædvanligt!
evaluering 3 motivation
Evaluering 3 - motivation
 • Fordelingen på elevtyper er igen interessant:
  • ”Eleven der kan og vil” samt ”Den slidsomme elev” har slet ikke svaret, eller svaret neutralt, mens –
  • ”Det umotiverede talent” og ”Den innovative opfinder” er blevet klart mere motiverede.
evaluering 4
Evaluering 4
 • Fase to er en ”ide-basar”, hvor elever frit kan forsøge at værge gruppemedlemmer til undersøgelse af hverdagsemner, de selv kommer med. Det er et krav, at det skal have en klar ny vinkel og det skal være et problem, vi ikke kender svaret på. Ikke alle elever kommer med emner, men alle skal deltage, og kan frit vælge samarbejdspartner(-e).
konklusioner
Konklusioner
 • Indenfor undervisningens rammer + supplerende tilbud
 • Talentstimulerende undervisning har frirum, variation og differentiering
 • Lærertid til eleven
 • Opfølgning
 • Talenter er forskellige
 • Talenter har behov for fællesskab