Download
spk2102w seni dalam pendidikan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPK2102W: SENI DALAM PENDIDIKAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPK2102W: SENI DALAM PENDIDIKAN

SPK2102W: SENI DALAM PENDIDIKAN

229 Views Download Presentation
Download Presentation

SPK2102W: SENI DALAM PENDIDIKAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SPK2102W:SENI DALAM PENDIDIKAN Kuliah 2: Pengetahuan dan Kemahiran Asas Dalam Seni Visual Peringkat Sekolah Rendah Pensyarah; Dr. Sajap Maswan Unit Multimedia IPG Kampus Tuanku Bainun http://sajadstudio.info

 2. Pengenalan Selepas kuliah ini anda akan dapat; • Menghuraikan asassenirekaberkaitanunsur-unsursenirekaan • Menghuraikan asassenirekaberkaitanprinsip-prinsiprekaan • Mengenalibidang-bidangkegiatanseni visual disekolah • Mengetahuipenggunaanalat, bahan, idea, pengelolaan dan manipulasidalamseni visual

 3. Asas-Asas Seni Reka Kita bolehmelihatunsur-unsursenidalamsetiapobjekdanjugapelbagairekaandisekitarkita. Unsurseni: • Garisan • Rupa • Bentuk • Jalinan • Ruang • Warna

 4. Unsur-Unsur Senireka (Garisan) • Garisan • Cantuman antara titik-titik • Ada di sekeliling kita • Boleh dihasilkan dengan pelbagai cara/teknik/bahan • Daripada garisan boleh menghasilkan rupa/bentuk/jalinan/ton dan sebagainya

 5. Unsur-Unsur Senireka (Garisan) • Boleh mewujudkan perasaan tertentu seperti, irama/pergerakan/teguh/dan sebagainya.

 6. Unsur-Unsur Senireka (Rupa) • Rupa • Rupa terhasil apabila hujung garasan bertemu permulaannya • Rupa adalah dalam 2D • Bentuk terbahagi kepada rupa geometrik dan organik • Rupa biasanya diaplikasikan dalam logo/simbol/corak dll.

 7. Unsur-Unsur Senireka (Rupa) Rupa

 8. Unsur-Unsur Senireka (Bentuk) • Bentuk • 3D – ada isipadu/struktur jisim • Terdapat bentuk konkrit dan ilusi • Bentuk konkrit adalah hasil seni sebenar seperti arca/bakul rotan/robotik/model dll. • Ilusi adalah dalam bentuk 3D tetapi dalam bentuk lakaran/lukisan/catan dsbgnya.

 9. Unsur-Unsur Senireka (Bentuk) Bentuk (3D) Rupa (2D)

 10. Unsur-Unsur Senireka (Jalinan) • Jalinan • Kesan-kesan yang terdapat dipermukaan sesuatu objek • Jalinan terbahagi kepada dua iaitu sentuh dan tampak • Jalinan sentuh – objek sebenar – boleh rasa • Jalinan tampak –lukisan/gambar/batik - tidak dapat dirasa

 11. Unsur-Unsur Senireka (Jalinan) • Jalinan mempunyai fungsi tertentu • Boleh dihasilkan dengan berbagai teknik Contoh: kolaj/anyaman/capan/ batik dll.

 12. Unsur-Unsur Senireka (Ruang) • Ruang • Ruang wujud di antara rupa/bentuk • Terdapat ruang depan, tengah dan belakang • Ada ruang ilusi dan tampak

 13. Unsur-Unsur Senireka (Ruang)

 14. Unsur-Unsur Senireka (Warna) • Warna • Warna Asas – merah – biru – kuning • Warna sekunder – campuran 2 warna asas • Warna tertier – campuran 1 warna asas dengan 1 warna sekunder • Warna kontra – warna-warna yang duduk bertentangan di dalam roda warna

 15. Unsur-Unsur Senireka • Warna panas – merah/kuning/jingga • Warna sejuk – hijau/biru/unggu • Tona warna – terang menunjukkan dekat kabur menunjukkan jauh (perspektif) Roda Warna

 16. Refleksi….. • Apakah yang membezakan di antara rupa dan bentuk? • Nyatakan 3 unsur senireka? • Apakah yang dimaksudkan dengan warna penggenap?

 17. Prinsip-Prinsip Rekaan • Harmoni • Kontra • Penegasan • Imbangan • Pergerakan • Kepelbagaian • Kesatuan

 18. Prinsip-Prinsip Rekaan • Harmoni • Harmoni mewujudkan suasana yang selesa, teratur dan sempurna • Boleh dihasilkan melalui ulangan unsur-unsur seni mengikut cara-cara tertentu • Menggunakan warna-warna yang duduk bersebelahan di dalam roda warna

 19. Prinsip-Prinsip Rekaan • Harmoni wujud di alam/haiwan/ dsbgnya contoh; susunan daun-daun, bulu burung dll. • Harmoni juga wujud dalam barangan ciptaan manusia. Contoh; anyaman, corak lantai, songket dan sebagainya

 20. Prinsip-Prinsip Rekaan Pengulangan rupa dan warna boleh mewujudkan suasana yang harmoni

 21. Prinsip-Prinsip Rekaan • Kontra • Untuk mengelakkan kebosanan/menarik perhatian • Wujud apabila unsur-unsur seni bertentangan antara satu sama lain, melalui perbezaan saiz/warna/bentuk/jalinan/garisan

 22. Prinsip-Prinsip Rekaan • Warna kontra ialah warna-warna yang terletak bertentangan di dalam roda warna • Kontra wujud di alam sekitar. Contoh; bunga merah dengan daun hijau • Kontra wujud di dalam barangan ciptaan manusia. Contoh; motif batik/tapak dam dsbgnya.

 23. Prinsip-Prinsip Rekaan Kontra dari segi warna

 24. Prinsip-Prinsip Rekaan • Penegasan • Untuk menarik perhatian/tumpuan/fokus/elak kebosanan terhadap sesuatu perkara • Penegasan boleh dilakukan dengan menggunakan elemen yang berkontra, saiz yang lebih besar, warna yang berbeza dll.

 25. Prinsip-Prinsip Rekaan Apakah yang ingin di tegaskan di dalam Poster ini?

 26. Prinsip-Prinsip Rekaan • Keseimbangan • Keseimbangan berlaku apabila rekaan tersebut mempunyai kesamaan dari segi berat, tarikan, tumpuan antara bahagian kanan dan kiri/atas dan bawah • Imbangan simetri – unsur-unsur seni di bahagian kanan/kiri dan atas/bawah mempunyai kesamaan. Garisan grid di lukis di bahagian tengah

 27. Prinsip-Prinsip Rekaan • Tidak Simetri – Unsur-unsur seni yang digunakan tidak sama, namun masih menampakkan imbangan dengan cara susunan dan penggunaannya. • Semetri semua arah – berpancar kesemua arah/titik tengah/ Contoh: roda basikal. • Kita lihat kebanyakan ciptaan Tuhan mempunyai keseimbangan

 28. Prinsip-Prinsip Rekaan Adakah prinsip keseimbangan diaplikasikan di dalam poster ini? Apakah jenis imbangan yang digunakan?

 29. Prinsip-Prinsip Rekaan

 30. Prinsip-Prinsip Rekaan • Pergerakan • Wujud apabila di dalam rekaan tersebut kita dapat lihat/rasakan ada getaran/bergoyang/bergegar/condong/ • Prinsip ini boleh mewujudkan rasa hidup/rancak/riang/menarik/realistik

 31. Prinsip-Prinsip Rekaan

 32. Prinsip-Prinsip Rekaan • Kepelbagaian • Pengabungan pelbagai gaya, nilai, idea dalam satu gubahan • Boleh dihasilkan melalui aktiviti ulangan/bertentangan arah/saiz/kontra • Aplikasi kepelbagaian boleh memberi/gaya/tenaga/variasi/daya tarikan bagi gubahan tersebut.

 33. Prinsip-Prinsip Rekaan

 34. Prinsip-Prinsip Rekaan • Kesatuan • Ulangan unsur seni secara sistematik/kemas/teratur/lengkap/tema,idea sama dan menyeluruh • Mewujudkan suasana tenteram selesa

 35. Prinsip-Prinsip Rekaan

 36. Organisasi Rekaan • Komunikasi Visual • Berkomunikasi menggunakan visual • Terdiri daripada dua tumpuan utama iaitu reka bentuk grafik/multimedia • Grafik pengabungan antara teks/grafik • Multimedia pengabungan pelbagai media

 37. Organisasi Rekaan • Poster

 38. Organisasi Rekaan • Simbol

 39. Organisasi Rekaan • Logo

 40. Organisasi Rekaan • Maskot

 41. Organisasi Rekaan • Pembungkusan

 42. Organisasi Rekaan • Tipografi (Muka Taip)

 43. Organisasi Rekaan • Grafik Persekitaran

 44. Organisasi Rekaan • Ilustrasi

 45. Organisasi Rekaan • Komputer Grafik

 46. Organisasi Rekaan • Multimedia

 47. Kraf Tradisional dan Domensi Baru • Tembikar Siramik

 48. Kraf Tradisional dan Domensi Baru • Anyaman

 49. Kraf Tradisional dan Domensi Baru • Ukiran

 50. Kraf Tradisional dan Domensi Baru • Tekat