slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORIZONT 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORIZONT 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

ORIZONT 2020 - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

ORIZONT 2020. Accesul la finan ț area de risc. Eveniment organizat de Ministerul Educației Naționale , Asociația Centrul de Dezvoltare Arad, Universitatea Vasile Goldi ș Primaria Arad Arad - 2 5 . 03 .201 4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORIZONT 2020' - dmitri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ORIZONT 2020

Accesul la finanțarea

de risc

Eveniment organizat de

Ministerul Educației Naționale,

AsociațiaCentrul de Dezvoltare Arad, Universitatea Vasile Goldiș

Primaria Arad

Arad - 25.03.2014

slide2

Câteva priorități pe termen scurt: - Continuarea activităților care s-au dovedit eficiente în sprijinul acordat cercetării și inovării în perioada 2007-2013;- Lansarea unei facilități-pilot pentru procesul de transfer tehnologic;- Orientarea accesului la finanțarea de risc către firmele mijlocii (‘midcaps’).

instrumente de finan are
Instrumente de finanȚare

Se adresează deficiențelor de piață în accesarea finanțării de risc pentru R&I:

1) Mecanismul de împrumut - debt financing

2) Mecanismul de capitaluri proprii – equity financing

obiective strategice ale mi

Ajută la îmbunătățirea accesului la împrumuturi, garanții, contra-garanții și alte forme de finanțare a datoriilor

  • Dezvoltăinstrumente de finanțare pentru toate tipurile de entitățiangajate in Cercetare – Inovare care întâmpină dificultățiîn obținerea de finanțări
  • Dezvoltă, in particular, instrumente de finanțare pentru companiileinovative mari (midcaps) pentru completareaofertelor pentru IMM, mici midcaps șimari corporații.
ObiectivE Strategiceale mi
mecanismul de imprumut
MecanismUL de IMPRUMUT

1) Mecanismul de împrumut va putea oferi: ● împrumuturi pentru investiții în cercetare și inovare; ● garanții pentru intermediarii financiari care acordă împrumuturibeneficiarilor; ● combinații de împrumuturi și garanții; ● garanții și/sau contragaranții pentru sistemele  naționale sau regionale de finanțare a datoriilor.

obiective strategice ale mcp
ObiectivEStrategicealeMCP
  • Furnizează soluții de mărire a capitalului prin vânzarea de acțiuni a unei întreprinderi pentru acoperirea dezvoltării și necesităților de finanțare pentru inovarea întreprinderilor de la stadiul de concept până la stadiul de început, în conjuncție cu COSME;
  • Dezvoltarea activităților a unei game lărgite de jucători în finanțarea equity, importante vehicule de transfer tehnologic, fonduri de început (early stage) și de dezvoltare (expansion-stage);
  • Contribuie la depășirea deficiențelor structurale de pe piața europeană de capital de risc (Venture Capital).
mecanismul de capitaluri proprii
MecanismUL de CAPITALURI PROPRII

2) Mecanismul de capitaluri proprii se va axa pe fonduri de capital de risc pentru faza de început, furnizând capital de risc și/sau capital de tip mezanin întreprinderilor. În plus, aceste  întreprinderi pot să solicite finanțare prin împrumut de la intermediarii financiari care aplică mecanismul de împrumut.

slide10
Doru ZAFIUPNC – Acces la Finanțarea de RiscConsilier MENTel./fax: 021 3192320Tel. mobil: 0746027573doru.zafiu@ancs.ro