html5-img
1 / 6

Energija Sunca , vetra i vode

Energija Sunca , vetra i vode. Predmet : Tehničko obrazovanje Razred : V Nastavnik: Jelena Kuzmić. Izvori energije. Ukr štenica.

dmitri
Download Presentation

Energija Sunca , vetra i vode

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EnergijaSunca, vetraivode Predmet: Tehničko obrazovanje Razred : V Nastavnik: Jelena Kuzmić

  2. Izvori energije Ukrštenica Živimo u svetu energije. Sve što nas okružuje zasniva se na upotrebi energije. Da biste nešto podigli, da biste nešto podgrejali, da biste upalili svetlo ili da biste se prevezli na određenu lokaciju, vi koristite neki od oblika energije. Mi se snadbevamo energijom unoseći hranu, biljke je dobijaju putem Sunčeve svetlosti, a životinje hraneći se biljkama. Energija koja pokreće mašine dobija se sagoravanjem nafte, ulja i drugih goriva. Stoga, možemo potvrditi ono što ste do sad već učili iz drugih predmeta, a to je da je energija sposobnost nekog tela da vrši rad. Takođe,poznata vam je i definicija da se energija ne može uništiti ni stvoriti, već da samo prelazi iz jednog oblika u drugi.

  3. Ono što vam je verovatno novo, a to je da se zalihe nekih oblika energije vremenom smanjuju,pa se ti izvori nazivaju neobnovljivim izvorima energije.ono čemu treba težiti je da ih što manje trošimo tj. Da ih čuvamo. Tu spadaju ugalj, nafta, plin i sl. Za razliku od neobnovljivih u prirodi se srećemo i sa obnovljivim izvorima energije, a to su: voda, vetar, talasi , plima, oseka, toplota mora. Treba spomenuti alternativne izvore energije, kao podjednako bitne izvore energije, a tu se nalaze solarna, hidrogena i biomasa. Priča 1 Priča 2

  4. Živi svet opstaje na planeti zahvaljujući energiji Sunca. Mi svakodnevno crpimo sunčevu energiju na više načina. Ako biste napolju, po sunčanom danu ostavili čašu vode uočili biste bitnu razliku u temperaturi. Pomislite koliko bi se uštedelo električne energije kada bismo umesto klasičnog bojlera imali ugrađen solarni.Solarni kolektori se postavljaju na krov kuće kako bi što lakše apsorbovali toplotu od Sunca i sproveli je u sve delove kuće.Zanimljivo: Sunce svakodnevno proizvede dovoljno energije, da zadovolji potrebe Zemlje za 27 godina.

  5. Da li znate šta je vetar? Da li su vam do sad, nastavnici ili neko drugi, rekli da je to u stvari kretanje vazduha usled promene temperature. Da li biste mogli da iskoristite vetar kao izvor energije? Veoma davno Egipćani su uočili značaj vetra i njegovu energiju upotrebili za pokretanje jedrilica. A 2000 godina pre nove ere, prema istorijskim podacima vetar se koristio za pokretanje vetrenjača, koje su korišćene za pumpanje vode ili za mlevenje žita. Zanimljivo: duža krila vetrenjača i brži vetar, mogu proizvesti mnogo više struje. Zadatak

  6. Savremena postrojenja tj. hidroelektrane koriste energiju vode za dobijanje električne energije. Umesto nekadašnjih vodnih kola u vodenicama za mlevenje žita, danas se koriste vodne turbine i generator za pretvaranje energije vode u električnu energiju.

More Related