veronumero ja muut rakennusalan harmaan talouden torjuntaa koskevat muutokset n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veronumero ja muut rakennusalan harmaan talouden torjuntaa koskevat muutokset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veronumero ja muut rakennusalan harmaan talouden torjuntaa koskevat muutokset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Veronumero ja muut rakennusalan harmaan talouden torjuntaa koskevat muutokset - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Veronumero ja muut rakennusalan harmaan talouden torjuntaa koskevat muutokset. Anne Andersson Iisa Väänänen 21.3.2012 Pääkaupunkiseudun verotoimisto. Sisältö. Yleistä ensimmäisen vaiheen uudistuksesta Toisen vaiheen uudistus Kuvallinen tunniste rakennustyömaalla

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Veronumero ja muut rakennusalan harmaan talouden torjuntaa koskevat muutokset


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veronumero ja muut rakennusalan harmaan talouden torjuntaa koskevat muutokset

Veronumero jamuut rakennusalan harmaan talouden torjuntaa koskevat muutokset

Anne Andersson

Iisa Väänänen

21.3.2012

Pääkaupunkiseudun verotoimisto

sis lt
Sisältö
 • Yleistä ensimmäisen vaiheen uudistuksesta
 • Toisen vaiheen uudistus
 • Kuvallinen tunniste rakennustyömaalla
 • Veronumero verotoimistosta
 • Henkilötunnus verotoimistosta
 • Julkinen veronumerorekisteri
 • Ilmoittautumismenettely kaaviokuvana
1 yleist
1. Yleistä
 • Uusi laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä (HE 58/2011, voimaan 15.12.2011)
 • Muutoksia muuhun verolainsäädäntöön
  • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (voimaan 15.12.2011)
 • Muutokset muihin lakeihin tulevat voimaan vuonna 2012 tarkemmin valtioneuvoston asetuksella säädettävänä:
  • Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (1.6.2012, arvio)
  • Työturvallisuuslaki (1.9.2012, arvio)
1 ensi vaiheen uudistukset
1. Ensi vaiheen uudistukset
 • Jokainen Verohallinnon asiakasrekisterissä oleva luonnollinen henkilö saa veronumeron
  • Annetaan myös niille, jotka eivät työskentele rakennusalalla
  • Pysyvä 12-merkkinen numero, josta ei voi päätellä hetua tai syntymäaikaa
 • Verohallinto ylläpitää julkista rakennusalan veronumerorekisteriä
  • Kuka tahansa voi tarkistaa nimen ja veronumeron vastaavuuden palvelusta
 • VH:lla maistraattien lisäksi rinnakkainen toimivalta tallentaa väestötietojärjestelmään Suomessa tilapäisesti työskentelevää ulkomaalaista koskevat tiedot
1 ensi vaiheen uudistukset1
1. Ensi vaiheen uudistukset

Arvio aikataulusta

 • 15.12.2011
  • Verohallinto toimittaa veronumerot tiedoksi kaikille ansiotuloa saaville työntekijöille verokortin yhteydessä
 • 1.6.2012
  • Verohallinto alkaa antamaan Suomeen tilapäisesti tuleville henkilöille henkilötunnuksen
 • 1.8.2012
  • Avataan julkinen rakennusalan veronumerorekisteri
 • 1.9.2012
  • Voimaan työturvallisuuslain muutos, joka velvoittaa pitämään rakennustyömaalla henkilötunnistetta, johon on merkitty myös veronumero.
  • 1.9.2012 ennen aloitetuilla työmailla 6 kk siirtymäaika (eli 1.3.2013 asti)
  • 1.9.2012 jälkeen aloitetuilla työmailla voimaan heti
2 toisen vaiheen uudistus
2. Toisen vaiheen uudistus
 • Tilaajan ja päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuutta lisätään
 • Hallituksen esitys vuonna 2012, voimaan vuoden 2013 aikana
 • Urakkatiedot
  • Tilaaja
   • Rakennuttaja, pääurakoitsija, aliurakoitsija
   • Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Verohallinnolle
 • Työntekijätiedot
  • Päätoteuttaja (Rakennustyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus 2 §)
   • Rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai
   • pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai
   • sellaisen puuttuessa rakennuttaja itse
  • Kukin tilaaja ilmoittaa omat työntekijätietonsa päätoteuttajalle, joka toimittaa tiedot Verohallinnolle
2 toisen vaiheen uudistus1
2. Toisen vaiheen uudistus

Ilmoitettavat tiedot ja tiedon antaminen: tarkentuvat v 2012 aikana

 • Urakkatiedot
  • Esim. aliurakoitsijan yhteystiedot, urakoinnin laji, laskutettu määrä ilmoitusajanjaksona, urakka-aika jne
 • Työntekijätiedot
  • Esim. oleskelu- ja työskentelyaika Suomessa, työnantajan yhteystiedot, status, onko lähetetyn työntekijän todistus jne
 • Ajankohta: Kuukausittain (esim. jakson jälkeisen kuukauden viimeinen päivä)
 • Tapa: Sähköisesti (esim. Ilmoitin.fi, Tyvi, verkkolomake), Paperilomake?
 • Ei rajoituksia: Työmaan koko, kesto tai urakan hinta
 • Sanktiointi vielä auki, ehdotettu seuraavia
  • Laiminlyöntimaksu
   • Max 15.000 €/ Määrään vaikuttaisi laiminlyönnin laatu ja laajuus sekä tilaajan ja tämän sopijaosapuolen välisen sopimuksen arvo
  • Uhkasakko, vaihtoehtoinen menettely laiminlyöntimaksulle
  • Ennakkoperintärekisteristä poistaminen olennaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä
3 kuvallinen tunniste rakennusty maalla
3. Kuvallinen tunniste rakennustyömaalla
 • Veronumero otetaan käyttöön rakennustyömaalla käytettävässä pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa (työturvallisuuslaki 52a §)
  • Kuvallisen tunnistekortin käyttövelvollisuus ollut voimassa jo v 2006
  • Työsuojeluviranomaiset valvovat velvollisuuden noudattamista
  • Veronumero uutena tietona kuvalliseen tunnistekorttiin 1.9.2012
   • Vanhoilla työmailla 6 kk siirtymäaika, 1.9. jälkeen alkavilla työmailla heti
 • Velvollisuus pitää tunnistekorttia nähtävillä koskee yhteisellä rakennustyömaallatyöskenteleviä henkilöitä
  • Yhteinen työmaa = työpaikka, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja
  • Sillä, mitä työtä rakennustyömaalla tekee, ei ole merkitystä
   • Siivooja, suunnittelija, vartija, arkkitehti, toimistotyöntekijä, harjoittelija, opiskelija, joka työskentelee rakennustyömaalla
  • Tunnistetta ei tarvitse käyttää:
   • tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettava sekä
   • Työmailla, joilla yksityishenkilö rakennuttaa tai korjaa rakennusta yksityiskäyttöönsä
3 kuvallinen tunniste rakennusty maalla1
3. Kuvallinen tunniste rakennustyömaalla
 • Jollei veronumeroa ole kuvallisessa tunnisteessa, ei oikeutta työskennellä rakennustyömaalla
 • Rakennuttaja, päätoteuttaja tai työnantaja voidaan tuomita työturvallisuusrikkomuksesta sanktioon, jos valvontavelvollisuus on laiminlyöty (työturvallisuuslaki 63 §)
 • Työntekijä ei ole itse vastuussa henkilötunnisteen pitämisestä eikä siinä olevien tietojen oikeellisuudesta
  • Työntekijän laiminlyöntiä ei ole sanktioitu
  • Valtiovarainvaliokunta (VaVM 8/11) edellytti, että jatkokäsittelyssä on otettava pohdintaan tunnistekortin käytön laiminlyönnin sanktioinnin mahdollisuus koskemaan myös työntekijää (esim. laiminlyöntimaksu)
4 veronumero mist veronumeron saa ja milloin
4. VeronumeroMistä veronumeron saa ja milloin?
 • Ansiotuloa saavat kotimaiset ja pidemmän aikaa Suomessa oleskelleet ulkomaiset työntekijät saivat veronumeron verokortissa vuodenvaihteessa
  • Työntekijän oli toimitettava verokortti työnantajalle
  • Työnantaja saattoi hakea veronumeron työntekijöilleen myös ennakonpidätystietojen suorasiirron yhteydessä
  • Muutosverokorteissa ei alkuvuonna ole veronumeroa
  • Jos työntekijä hukannut perusverokortin, eikä työnantaja pyytänyt veronumeroita suorasiirtona, työntekijä voi pyynnöstä saada verotoimistosta todistuksen veronumerostaan
   • Työnantaja ei todistusta saa ilman valtakirjaa asiakaspalvelusta
   • Verohallinto selvittää mahdollisuutta tietojenluovutukseen keskitetysti työnantajille
    • Pyyntötiedostona turvapostina
    • Tiedot viedään automaattisesti julkiseen veronumerorekisteriin
4 veronumero ulkomaiset ty ntekij t
4. VeronumeroUlkomaiset työntekijät
 • Ensi kertaa Suomeen saapuvat ulkomaiset työntekijät saavat veronumeron asioidessaan verotoimistossa
   • Työntekijän on asioitava verotoimistossa henkilökohtaisesti- Työnantaja ei voi asioida työntekijän puolesta
   • Työntekijän henkilöllisyydestä on varmistuttava
   • Rekisteröinnin edellytykset tutkittava
  • Menettelyllä varmistetaan, että kaikki ulkomaisetkin työntekijät merkitään Verohallinnon asiakastietokantaan
   • Myös esim. yhdeksi päiväksi työskentelemään tuleva työntekijä tarvitsee veronumeron
  • Työntekijä saa verotoimistosta henkilötunnuksen ja veronumeron
  • Veronumero annetaan työntekijälle verokortissa, ennakkoverojen yhteydessä tai todistuksella, jollei Suomella ole verotusoikeutta työntekijän palkkatuloon
  • Menettely alkaa 1.6.2012 -> alkuvuonna Suomeen saapuneet eivät vielä voi saada verotoimistosta veronumeroa!
5 henkil tunnus verohallinnon kautta
5. Henkilötunnus Verohallinnon kautta
 • Verohallinnolle maistraattien ohella rinnakkainen toimivalta tallentaa väestötietojärjestelmään Suomessa tilapäisesti työskentelevät ulkomaan kansalaiset
  • Vain niissä tapauksissa, joissa tallennetaan ns. suppeat tiedot, eikä ulkomaan kansalainen saa kotikuntaa Suomessa (=alle vuoden oleskelevat)
  • Vaikka oleskelu olisi tilapäistä, mutta kestäisi yli vuoden

-> ohjataan maistraattiin hakemaan henkilötunnusta

 • Työntekijän on asioitava verotoimistossa henkilökohtaisesti
  • Henkilön henkilöllisyydestä on varmistuttava, esim. virallisesta matkustusasiakirjasta
  • Rekisteröinnin edellytykset ja maassaolon laillisuus tutkittava; oleskelulupa, työlupa
  • Työnantaja ei voi asioida työntekijän puolesta
  • Samassa yhteydessä työntekijästä kerätään verotuksen toimittamiseksi tarpeellisia tietoja
5 henkil tunnus verohallinnon kautta1
5. Henkilötunnus Verohallinnon kautta

Henkilötunnuksen hakemisen yhteydessä tallennettavat tiedot

Verotuksen toimittamiseksi kerättävät tiedot

Asuinvaltio

Osoite asuinvaltiossa

Oleskeluaika

Lähetetyn työntekijän todistus

Työnantajan nimi ja Y-tunnus tai muu vastaava tunniste

Työnantajan Suomessa oleva edustaja

Status: vuokratyöntekijä, työsuhteinen, ammatinharjoittaja

Suomalainen työn teettäjä

Palkan määrä

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Syntymäpaikka
 • Kansalaisuus
 • Ulkomainen henkilönumero
 • Ammatti
 • Äidinkieli
 • Osoite Suomessa
6 julkinen veronumerorekisteri
6. Julkinen veronumerorekisteri
 • Käyttötarkoitus
  • Rakennusalalla toimivien henkilöiden henkilötunnisteen oikeellisuuden tarkistaminen
  • Työntekijöiden ja työnantajien verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvonta
 • Rekisteriin tallennettavat tiedot
  • Nimi, suomalainen henkilötunnus ja veronumero
 • Tiedot merkitään rekisteriin
  • Omasta, työnantajan tai päätoteuttajan pyynnöstä tai VH oma-aloitteisesti
 • Pyyntötavat julkiseen rekisteriin merkitsemiseksi
  • Hlökohtaisesti asioimalla, puhelinpalvelussa ja myöhemmin mahd. sähköisessä palvelussa
  • Pyyntö voitiin esittää suorasiirtotiedon yhteydessä
  • Työntekijätietojen vieminen rekisteriin keskitetysti jatkuu keväällä ja kesällä
   • Työnantajan ilmoituksen perusteella työntekijät merkittäisiin rekisteriin massana
6 julkinen veronumerorekisteri1
6. Julkinen veronumerorekisteri
 • Palvelusta saa tiedon nimen ja veronumeron vastaavuudesta
  • Toisin sanoen tiedon siitä, onko henkilö merkitty VH:n asiakasrekisteriin
 • Veronumero on salassapidettävä verotustieto
  • Verohallinto ei voi luovuttaa sitä muille kuin henkilölle itselleen tai työnantajalle tietojenluovutuspyynnön perusteella
 • Tieto annetaan vain etu- ja sukunimellä ja veronumerolla
  • Ei pelkän veronumeron perusteella
  • Ei mahdollista selvittää henkilötunnusta
 • Tieto voidaan poistaa rekisteristä henkilön omasta pyynnöstä
  • VH voi poistaa myös oma-aloitteisesti
lis tietoa
Lisätietoa
 • Vero.fi-sivuilla
  • Etusivu > Henkilöasiakkaat > Veronumero – usein kysyttyä
  • Hakusanalla ”veronumero” löytyy useampia ohjeita
  • Isompi ohje asiasta tulossa maalis-huhtikuun aikana
 • Kohdennettu viestintä rakennusalan yrityksille
  • Keväällä tietoa uudistuksesta kirjeitse
 • Koulutuksia, tietoiskuja, lehdistötiedotteita jne