k tnyelv s g k dv lt s k dkever s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kétnyelvűség, kódváltás, kódkeverés. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kétnyelvűség, kódváltás, kódkeverés.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Kétnyelvűség, kódváltás, kódkeverés. - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Kétnyelvűség, kódváltás, kódkeverés. Szociolingvisztika 12. Kétnyelvűség. Irodalom: Kétnyelvűség: Bartha Csilla 1999: A kétnyelvűség alapkérdései. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Karmacsi Zoltán 2007: Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás. Ungvár: Poliprint. http://mek.oszk.hu/07800/07811/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kétnyelvűség, kódváltás, kódkeverés.' - dixie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k tnyelv s g
Kétnyelvűség

Irodalom:

Kétnyelvűség:

Bartha Csilla 1999: A kétnyelvűség alapkérdései. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Karmacsi Zoltán 2007: Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás. Ungvár: Poliprint. http://mek.oszk.hu/07800/07811/

Kódváltás:

 • Kovács Emőke: Kódváltás és nyelvcsere az amerikai magyarok körében. Alknyelvdok. 7. http://www.nytud.hu/alknyelvdok07/proceedings07/Kovacs.pdf
 • Kovács Magdolna 2001: Code-Switching and Language Shift in Australian Finnish in Comparison with Australian Hungarian. Abo: Abo Akademi University Press.

Lanstyák István 2006: Nyelvből nyelvbe. Pozsony: Kalligram.

Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek. Budapest: Corvina.

k tnyelv s g1
Kétnyelvűség
 • Mik a leggyakoribb tévhitek a két- és többnyelvűséggel kapcsolatban?
 • A főbb tévhitek:
  • A kétnyelvűség marginális, az egynyelvűség elterjedt. (Ez a természetes az emberi nyelvek körében, az egynyelvűség a ritka! Vö. 200 állam és 3-6 ezer nyelv.)
  • Csak a két nyelvet anyanyelvként elsajátító kétnyelvű. (Sok másféle kétnyelvűség is van.)
  • A kétnyelvűség kerülendő rossz: mentális-kognitív-érzelmi problémákhoz vezethet, romlott nyelvet eredményez. (Nincs kutatás, ami ezt igazolná.)
k tnyelv s g2
Kétnyelvűség

Nagy változatosság a definíciókban. Mondjunk néhányat!

Milyen mértékben kell birtokolni két nyelvet hozzá?

 • Közösségi kétnyelvűség
  • Egy területen élők
  • A napi kommunikációban mindkét nyelv használatos (ha nem is mindenki, de a legtöbbek által), ezért kétnyelvű a b. közösség. A két nyelv között „munkamegosztás” van.
 • Egyéni kétnyelvűség: itt nagy a szórás
  • Kettős monolingvis – anyanyelvi szintű tudás.
  • Minimálisan: „egy második nyelv lehetséges modelljeivel való érintkezés és ezek anyanyelvi környezetben való használatának képessége” (Diebold 1961), tehát aki megérti legalább egy részét a másik nyelven tett megnyilatkozásoknak. Ekkor azonban mindenki kétnyelvű a világon!
k tnyelv s g3
Kétnyelvűség

Kontinuum jellegű:

Macnamara 1967: beszéd, megértés, írás, olvasás – az egyik birtokában lenni egy 2. nyelven

A szociolingvisztikában bevett felfogás:

Grosjean (1992): két nyelv rendszeres használata (a mindennapi életben),

vö. Bartha (1999): a mindennapi érintkezései során 2 v. több nyelvet kommunikatív, szociokulturális szükségleteinek megfelelően (szóban és/vagy írásban, ill. jelelt formában) rendszeresen használ.

k tnyelv s g4
Kétnyelvűség

Skutnabb-Kangas 1997: kétnyelvű lehet vki

 • származás: beleszületik a helyzetbe v. kétnyelvűvé nevelik
 • azonosulás: annak tartják v. ő annak tartja magát
 • a nyelvtudás foka: anyanyelve? tökéletesen tudja? egyformán használja mindkettőt? részben ismeri? egyszer kapcsolatba került vele?
 • funkció: két nyelvet használ a mindennapok során v. képes lenne használni
k tnyelv s g5
Kétnyelvűség

A nyelvelsajátítás ideje szerint:

 • gyermekkori/korai
  • Szimultán
  • Egymás utáni
 • Serdülőkori
 • Felnőttkori/kései

Kompetencia szerint:

 • Szimmetrikus/Kiegyensúlyozott/Balansz-kétnyelvűség
 • Aszimmetrikus/domináns
k tnyelv s g6
Kétnyelvűség

A nyelvelsajátítás módja:

 • Természetes
 • Önkéntes
 • Elrendelt: központilag, intézményi keretek között

Az agyi elrendeződés szerint:

 • Koordinált: párhuzamosan áll össze a két nyelv, bármikor bármelyiket elő tudja a B venni (13 éves kor után)
 • Összetett: központi mag, ami mindkét nyelven megvan, a többi csak az egyiken v. csak a másikon. (6 éves korig történő elsajátítás esetén)
gyermekkori k tnyelv s g
Gyermekkori kétnyelvűség
 • Nehéz azonosítás, az adott nyelvi kompetencia lassan fejlődik ki.
 • De: a gyerek nyelve nem tökéletlen felnőttnyelv, hanem stádiumokon keresztül válik egyre komplexebbé

3 fő szakasz a bilingviseknél:

 • Szókincs mindkét nyelv szavaiból (egymásnak megfelelők nincsenek v. ritkák), az adott szónál az elsajátítás ideje számít.
 • Kétszavas mondatok szintjén a szavak mindkét nyelvből származnak, de a nyelvkeveredés folyamatosan csökkenni kezd (3 éves: 30%, 4 éves: 5%).
 • Bővülő szókincs, egymásnak megfelelő szavak a két nyelvből, DE sokáig egy nyelvi szabályrendszert használ csak.
gyermekkori k tnyelv s g1
Gyermekkori kétnyelvűség

Sok a vita:

Főleg az egységes VAGY elkülönült nyelvi rendszer kérdéses.

 • Hibrid rendszer?
 • Gyerekeket nehéz vizsgálni: ha nem mond egy szót, azt biztos nem is ismeri?
 • Lassan vált át: egységes szókincs, majd lexikálisan szétválik, de szintaktikailag egységes, majd az utóbbi is szétválik.
csal di modellek
Családi modellek

4 elrendeződés:

 • anyanyelvi: L1 elsajátítása L1 környezetében
 • Emigráns nyelvi: L1 elsajátítása L2 környezetében
 • Második/idegen nyelvi: L2 elsajátítása L1 környezetében
 • Természetes második nyelvi: L2 elsajátítása L2 környezetében
csal di modellek1
Családi modellek

Családi szocializációs helyzete:

1. Ronjat-féle család: egy személy – egy nyelv A szülők a.nyelve eltérő, az egyiké azonos a környezet nyelvével, egymás any-t vmilyen szinten beszélik, a gyermek az adott szülővel annak nyelvét használja.

2. Fantini-féle család: a szülők any-e eltérő, az egyiké azonos a környezet nyelvével, de utóbbit egyik szülő sem használja, a gyerek azt otthonán kívül természetes környezetben v. intézményes keretek között használja.

csal di modellek2
Családi modellek

3. Haugen-féle család: azonos any-ű szülők, mely a környezeti nyelvtől eltér (l. bevándorlók, őshonos kisebbségek).

4. Elwert-féle család: kül. any-ű szülők, a környezeti nyelv egyik any-ével sem azonos. Háromnyelvű gyerek.

5. Saunders-féle család: azonos any-ű szülők + azonos környezeti nyelv, de az egyik szülő a komm. során nem az any-ét használja <pl. eszperantó!!!>

6. Kevert nyelvek: a szülők bilingvisek és a közösség egy része is az, a szülők váltogatják a gyermekkel való beszéd során a nyelveket (aki későn jön rá, hogy több nyelven is beszél). Kódváltások és -keverések.

k dv lt s
Kódváltás

= két v. több nyelv váltakozó használata egyetlen diskurzuson belül

Lanstyák (2006: 107):

„Kódváltásnak, illetve kódváltogatásnak a kétnyelvű kommunikáció olyan válfajait nevezzük, melyekben a beszélők egyetlen diskurzuson belül (…) két különböző nyelvhez tartozó elemeket használnak, mégpedig anélkül, hogy az eltérő nyelvhez tartozó szekvenciák tartalmilag megfelelnének egymásnak.” (bár – teszi hozzá – az eltérő nyelven való ismétlés azért előfordulhat!)

≠ nyelvkeverés: ez nagyobb mértékben függ a nyelvi tudás minőségétől (ha csak az egyik nyelven ismerem, azon fogom mondani)

≠ kölcsönzés, bár nehéz elhatárolni (pl. nyelvmegtartás esetén a kölcsönzés jellemző, nyelvcserére a kódváltás)

k dv lt s1
Kódváltás

Trudgill 1997:

Kódváltás (code-switching): egy beszélgetésen belül kétnyelvűek v. kétdialektusúak oda-vissza váltanak.

Kódváltogatás (code-mixing, másnál: kódkeverés): olyan sűrű és gyors kódváltás, akár kifejezéseken belül is hogy nem lehet megmondani, melyik nyelvet beszélik az adott pillanatban (pl. Hongkong: angol és kantoni).

k dv lt s2
Kódváltás

Kölcsönzés (borrowing): kétnyelvűek az egyik nyelvükből való szót használnak a másik nyelvükben, mely szavak az utóbbi nyelvnek is szerves részévé válnak. Grammatikai szerkezetek és beszédhangokat is kölcsönöznek nyelvek. (Adaptált a kölcsönszó, ha fonológiailag is illeszkedett, integrált, ha csak morfológiailag és szintaktikailag van beépülve.)

Elkülönítés: ha már a saját anyanyelve szerint ejti, akkor kölcsönszó, ha a másik nyelv szerint, akkor kódváltás.

Interferencia/nyelvkeveredés (admixture): egy nyelv/dialektus elemeinek belekeverése egy másik nyelvbe, főleg, akkor, ha nem az anyanyelvüket használják (a pidzsinizálódás egyik fontos eleme, szavak, kiejtések, grammatikai formák átvitele).

k dv lt s3
Kódváltás

Gyerekeknél több nyelvi szinten történhet:

 • Fonetikai/fonológiai
 • Morfológiai
 • Lexikai
 • Szintaktikai

Mi motivál(hat)ja a váltást?

 • Magyarázat
 • Személyessé tétel
 • Témaváltozás jelzése
 • Idézés
 • Az üzenet távolítása
 • Változás az interakció módjában
k dv lt s4
Kódváltás
 • Bázisnyelv/mátrixnyelv: amelyiken a beszélgetés elvileg folyik
 • Vendégnyelv/beékelt nyelv: elemek (szekvenciák = nem specifikálja, milyen nyelvtani egységek) jelennek meg belőle a bázisnyelven folyó diskurzusban
k dv lt sfajt k kov cs 2001 kov cs e
Kódváltásfajták (Kovács 2001, Kovács E.)
 • Smooth (könnyű): marad a mátrixnyelv nyelvtana, főleg ott zajlik, ahol a két nyelv nyelvtana megegyezik:

Pl: Akkor volt a (:depression:) (gazdasági válság)

 • Flagged (jelzett): determináns vagy hezitálás (szünet, ismétlés) előzi meg, a kódváltás lehet egyeztetve v. nem:

Pl: kellett csinálni ilyen szárnyakra ezt a (:bulk:)-okat. (teher)

k dv lt sfajt k kov cs 2001 kov cs e1
Kódváltásfajták (Kovács 2001, Kovács E.)
 • Transferred code (átvett kód): a vendégnyelv nyelvtanát követi a kódváltás eredménye (mert nincs megfelelője a mátrixnyelvben, tükörfordított a morféma:

Pl: Hát az ő (:funeral:) magyar is volt meg angol is. (temetés)

 • Bare (csonka) kódváltás: semmilyen formai jegy nem jelenik meg a kódváltáskor:

Pl: augusztus tizenhetedikén (:nineteen-forty:) (ezerkilencszáznegyven)

k dv lt sfajt k kov cs 2001 kov cs e2
Kódváltásfajták (Kovács 2001, Kovács E.)
 • Kettős morfológiájú kódváltás: mindkét nyelvvel egyeztetve van (pl. angol toldalék v. prepozíció)

Pl: mind (:toolmakers:)-ek vannak (szerszámlakatosok)

 • Rövid kódváltott szigetek (és a vendégnyelv grammatikáját követik):

Pl: igen (:that’s right:) (így van)

 • Hosszú kódváltott szigetek (egy kifejezésnél hosszabbak, Lanstyák szerint itt mátrixnyelvváltás is történik):

Pl: még nem volt kész (:by noontime it wasn’t ready:) (nem volt kész délre)

a k dv lt ssal kapcsolatos el t letek
A kódváltással kapcsolatos előítéletek

In: Lanstyák: Általános nyelvi mítoszok

 • Két vagy több nyelv keverése egyetlen beszélgetésen belül a beszélő részéről a nyelvi önkény kifejezése, az eredmény pedig zagyva beszéd.

V: ez 2 mítosz; a kódváltás szokványos, magas szintű nyelvi képességekről tanúskodik, nyelvtani és pragmatikai szabályok vezérlik.

Az ilyen nyelvhasználat zöme grammatikus (vö. egynyelvű spontán nyelvhasználat is időnként agrammatikus formákat eredményez). Kivétel: nyelvvesztés – itt sok az agrammatizmus.

a k dv lt ssal kapcsolatos el t letek1
A kódváltással kapcsolatos előítéletek

Mítosz: A két nyelv keverése a megbecsülés hiányát jelzi az érintett nyelvekkel szemben.

V: Épp fordítva, a leginkább azonosulókra jellemző a kódváltás.

Mítosz: A két nyelv keverése arra utal, hogy a beszélő nem ismeri jól az egyik vagy mindkét nyelvet.

V: csak egy a sok a kódváltás motivációi közül a nyelvi hiány kiküszöbölése; mindkét nyelv magas fokú ismerete, összekapcsolásuk úgy, hogy az grammatikus legyen. A kölcsönszók az átvevő nyelv részei.

k tnyelv s ggel kapcsolatos m toszok
Kétnyelvűséggel kapcsolatos mítoszok

Mítosz: Kétnyelvű ember az, aki két különböző nyelvet beszél anyanyelvi szinten, azaz úgy, mintha mindkét nyelv egynyelvű beszélője lenne.

V: Ez csak az egyik fajtája, a balansz-kétnyelvűség, ritka eset.

Mítosz: A kétnyelvű beszélők, különösen ha olyan kisebbségi közösségben élnek, ahol az anyanyelvük nem hivatalos nyelv, az egyik nyelvüket sem beszélik rendesen.

V: Ez az egynyelvűek tudását veszi etalonnak, ahhoz mér, holott a kétnyelvűek nyelvi helyzete teljesen más. Ott munkamegosztás van a két nyelv között, mindkettőnek a kontaktusváltozatát használják.