esk n rodn obrozen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
České národní obrození PowerPoint Presentation
Download Presentation
České národní obrození

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

České národní obrození - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

České národní obrození. Počátky utváření novodobého národa. myšlenky osvícenství jako životního postoje a filozofického směru ideje Velké francouzské revoluce povzbudila národy mnoha evropských zemí k prosazení svých požadavků a zájmů nevole vůči postupné germanizaci společnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

České národní obrození


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
po tky utv en novodob ho n roda
Počátky utváření novodobého národa
 • myšlenky osvícenství jako životního postoje a filozofického směru
 • ideje Velké francouzské revoluce
  • povzbudila národy mnoha evropských zemí k prosazení svých požadavků a zájmů
 • nevole vůči postupné germanizaci společnosti
periodizace
periodizace
 • 1. fáze (1775 - 1805) defenzivní
  • Cíl: zabránit poněmčení, oživit českou řeč a literaturu, působit na co nejširší vrstvy národa – tzv. generace Dobrovského
 • 2. fáze (1805 – 1830) ofenzivní
  • Cíl: snaha co nejvíce uplatnit český jazyk, vyrovnání se jiným evropským jazykům, zejména němčině, v této fázi vznikají jazyková a historická díla – tzv. generace Jungmannova
 • 3. fáze (1830 – 1848) vyvrcholení obrozenec. snah
  • období vítězství národního obrození, které se stalo již celonárodním hnutím. Tzv. generace Palackého
1 f ze no
1. fáze NO
 • bránění jazyka vůči germanizaci
 • počátky českého divadla, básnictví a žurnalistiky
 • hledání vlastenectví
 • stavění se na odpor josefínským centralizačním snahám
v znamn osobnosti
Významné osobnosti
 • jazykověda: Josef Dobrovský
 • vydavatelství: Václav Matěj Kramerius
 • divadlo:
  • Václav Thám
  • Karel Ignác Thám
  • Prokop Šedivý
 • autoři české poezie:
  • Antonín Jaroslav Puchmajer,
  • Šebastián Hněvkovský
  • Vojtěch a Jan Nejedlý
prvn esk noviny
první české noviny
 • nutnost šíření vlasteneckých myšlenek mezi široké vrstvy obyvatelstva včetně venkova
 • Václav Matěj Kramerius
 • Krameriovy c. k. vlastenecké noviny – první, česky psané noviny u nás
 • vydavatelství - Česká expedice
divadlo
divadlo
 • velký význam pro šíření českého jazyka mělo divadlo
 • v Praze se hrály činohry i zpěvohry, ale pouze v němčině, u oper převládala italština
  • 1783 otevřeno Nosticovo národní divadlo (později Stavovské)
  • 1786 –1789 divadlo Bouda
  • Loutkové divadlo (zakladatel Matěj Kopecký)
2 f ze no
2. fáze NO
 • období vlastenecké agitace
 • kladen důraz na zlepšení všeobecného vzdělání lidových vrstev
 • prostředkem vedle škol bylo vydávání knih a divadlo
v znamn osobnosti1
významné osobnosti
 • divadlo:
  • Josef Kajetán Tyl
  • Václav Kliment Klicpera,
  • Matěj Kopecký
 • věda:
  • Jan Svatopluk Presl
  • Jan Evangelista Purkyně
 • jazykověda:
  • Josef Jungmann (vůdčí osobnost 2. fáze NO)
 • literatura, historie:
  • František Palacký
  • Pavel Josef Šafařík
  • Jan Kollár
  • František Ladislav Čelakovský
rukopisy
rukopisy
 • absencestarobylé epické poezie
 • 1817, 1818 - nález dvou údajně středověkých rukopisů líčící nejstarší minulost českého národa
 • podle místa nálezu
 • Rukopis královédvorský
 • Rukopis zelenohorský
 • ve skutečnosti to byly podvrhy
 • autoři
  • Václav Hanka a básník Josef Linda
 • podvrženými básněmi chtěli vzbudit obdiv k české středověké literatuře a dějinám
muzea
muzea
 • zájem o historii
 • zakládání prvních muzeí v našich zemích
 • shromažďování sbírek starožitných předmětů
 • 1814 Slezské muzeum v Opavě
 • 1817 Moravské zemské muzeum v Brně
 • 1818 Národního muzeum v Praze
divadlo1
divadlo
 • Stavovské divadlo - české činohry, zpěvohry i opery
 • česká představení určena především pro nižší a méně vzdělané vrstvy obyvatelstva
  • (živnostníci, řemeslníci a služebnictvo)
 • nejvýznamnějším dramatikem této doby byl Josef Kajetán Tyl
  • (Fidlovačka, lyrická píseň Kde domov můj)
vzd l v n
vzdělávání
 • Od 1774 zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 – 12 let
 • obecní (triviální) školy
  • vyučovací jazyky - čeština a němčina
 • vyšší školy - gymnázia a reálné školy
  • vyučovalo se pouze německy
 • na přelomu 18. a 19. století dvě vysoké školy
 • Praha
 • Olomouc
  • vyučovalo se pouze německy
3 f ze no
3. fáze NO
 • období vítězství národního obrození
 • NO celonárodním hnutím. Tzv. generace Palackého.
 • 3 fáze:
  • spjatost s Národním obrozením
  • počátky realismu (Božena Němcová)
  • romantismus (Karel Hynek Mácha)
 • Jako konec národního obrození bývá uváděn rok 1848, kdy došlo v Evropě k revoluci, která se nevyhnula ani českým zemím
slide15
Co ovlivnilo vznik Národního obrození v českých zemích?
 • Jakým způsobem docházelo k šíření obrozeneckých myšlenek?
 • Jak dlouho Národní obrození trvalo?
 • Jmenuj některé významné představitele Národního obrození.