po iar a jeho hasenie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Požiar a jeho hasenie.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Požiar a jeho hasenie. - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

Požiar a jeho hasenie. 7.ročník. Oheň horiacich stromov zapálených bleskom používali ľudia už v praveku najmä ako zdroj tepla a svetla. Bola to prvá chemická reakcia, ktorú človek využíval. Niečo z histórie. „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!“. Čo je to požiar ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Požiar a jeho hasenie.' - dionne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nie o z hist rie
Oheň horiacich stromov zapálených bleskom používali ľudia už v praveku najmä ako zdroj tepla a svetla.

Bola to prvá chemická reakcia, ktorú človek využíval.

Niečo z histórie
o je to po iar
Čo je to požiar ?
 • Každé nežiaduce horenie, pri ktorom môže dôjsť k zraneniu osôb alebo zvierat alebo k materiálnym škodám.
f zy po iaru
Fázy požiaru :
 • Od vzniku požiaru do začiatku intenzívneho horenia; trvá 3 až 10 minút; je najväčšia šanca uhasiť požiar.
 • Od začiatku intenzívneho horenia až do okamihu keď požiar zachváti všetky horľavé látky; hasenie je veľmi náročné.
 • Intenzita požiaru sa začína znižovať.
 • Dochádza k prerušeniu horenia
zabr ni po iaru alebo hasi m eme odstr nen m alebo zmen en m jednej strany trojuholn ka
Zabrániť požiaru, alebo hasiť môžeme odstránením alebo zmenšením jednej strany trojuholníka .
hasenie horiacich l tok
Hasenie horiacich látok

Pri hasení horiacich látok treba odstrániť aspoň jednu z troch podmienok,

ktoré umožňujú horenie:

 • Odstránenie horiacej látky

2. Ochladenie horiacej látky

3. Zabránenie prístupu kyslíka

o robi v pr pade po iaru
Čo robiť v prípade požiaru ?
 • NEPODĽAHNÚŤ panike, zachovať pokoj!
 • Ak sa to nedá zvládnuť vlastnými silami, volať hasičov – 150 alebo 112
o robi v pr pade po iaru1
Čo robiť v prípade požiaru ?

Dospelý človek vyhodnotí :

 • Kde je ohnisko požiaru – kde a čo horí;
 • Ktorým smerom a na čo sa môže oheň rozšíriť;
 • Aký veľký je požiar a či ho dokáže zvládnuť sám;
 • Kto je v ohrozenom priestore okrem neho.
o robi v pr pade po iaru2
Čo robiť v prípade požiaru ?

Deti sa majú usilovať :

 • čím skôr opustiť horiaci priestor
 • hneď hlásiť požiar dospelej osobe alebo hasičom
 • Nikdy sa neschovávať do inej miestnosti – nebezpečenstvo udusenia jedovatým dymom
o je vhodn urobi e te pred po iarom
Čo je vhodné urobiť ešte pred požiarom:
 • oboznámiť sa s požiarnou ochranou vašej budovy a označenými únikovými východmi;
 • vyskúšať si všetky únikové možnosti;
 • oboznámte sa s evakuačným plánom obytného domu, ktorý je vyvesený na trvalo dostupnom mieste;
z kladn z sady spr vania v pr pade po iaru
Základné zásady správania v prípade požiaru
 • ak zistíte, že horí bezodkladne ohláste vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150, 112 alebo iné telefónne číslo uvedené v domovom poriadku, prípadne spustite požiarnu sirénu v dome – použite požiarny hlásič. Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
z kladn z sady spr vania v pr pade po iaru1
Základné zásady správania v prípade požiaru
 • ak je to možné, snažte sa uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Použite hasiace prostriedky umiestnené v centrálne miestnosti pre požiarnu vybavenosť.
z kladn z sady spr vania v pr pade po iaru2
Základné zásady správania v prípade požiaru
 • ak budete hasiť požiar vodou, resp. elektricky vodivou látkou, potom bezpodmienečne musíte obytný dom ( byt ) odpojiť od elektrického prúdu - NEZABUDNITE !!!
 • ak nie je možné požiar dostupnými prostriedkami uhasiť okamžite opustite budovu. NEPOUŽÍVAJTE VÝŤAHY!!!
z kladn z sady spr vania v pr pade po iaru3
Základné zásady správania v prípade požiaru
 • vykonajte nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuujte najmä deti a chorých ľudí – využite na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo.
z kladn z sady spr vania v pr pade po iaru4
Základné zásady správania v prípade požiaru
 • pri evakuácii sa za každých okolností musíte vyhýbať zadymeným priestorom: dym zhoršuje viditeľnosť, a čo je ešte horšie, už po pár vdychov v zadymenom priestore môžete upadnúť do bezvedomia. Oheň a dym sa šíri rýchlo a podmienky v budove sa menia každou sekundou. Pri zníženej viditeľnosti sa jednou rukou dotýkajte steny - opora, ktorá umožní rýchlejší a istejší postup vpred.
z kladn z sady spr vania v pr pade po iaru5
Základné zásady správania v prípade požiaru
 • dodržiavajte pokyny pracovníkov hasičského záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek. Na výzvu veliteľa zásahu poskytnite osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.
zdroje
ZDROJE :
 • www.zborovna.sk
 • Chémia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník gymnázii
 • www.google.com