S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

SİNKROTRON IŞINIMI VE SERBEST ELEKTRON LAZERİ İÇİN SALINDIRICI VE ZİGZAGLAYICI MAGNETLER. III. ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI ve UYGULAMALARI KONGRESİ. Y. Cenger, Ç. Kaya, Ö. Yavaş Ankara Üniversitesi Fizik Müh. Böl. İÇERİK:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dinos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

SİNKROTRON IŞINIMI VE SERBEST ELEKTRON LAZERİ İÇİNSALINDIRICI VE ZİGZAGLAYICI MAGNETLER

III. ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI ve UYGULAMALARI KONGRESİ

Y. Cenger, Ç. Kaya, Ö. Yavaş

Ankara Üniversitesi Fizik Müh. Böl.

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler
İÇERİK:

 • SI VE SEL İÇİN KULLANILAN SALINDIRICI VE ZİGZAGLAYICI MAGNETLERİN FİZİĞİ

 • ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

 • TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ (THM) POZİTRON HALKASI İÇİN HESAPLANAN IŞINIM KARAKTERİSTİKLERİ

 • RADIA PROGRAMI İLE MAGNET TASARIMININ GEOMETRİK İNCELENMESİ

 • ELEKTRO-MAGNET VEYA PERMANENT (KALICI) MAGNETLERİN FARKI

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

SI VE SEL İÇİN KULLANILAN SALINDIRICI VE ZİGZAGLAYICI MAGNETLERİN FİZİĞİ

Salındırıcı (undulator) ve zigzaglayıcı (wiggler) magnetler periyodik olarak sıralanmış dipol magnetlerden oluşmuş özel magnetlerdir.

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

SI VE SEL İÇİN KULLANILAN SALINDIRICI VE ZİGZAGLAYICI MAGNETLERİN FİZİĞİ

Salındırıcı veya zigzaglayıcı magnet alanı demet boyunca, periyod uzunluğu olmak üzere periyodiktir.

z boyunca alan bileşeni ;

s boyunca alan bileşeni ;

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

SI VE SEL İÇİN KULLANILAN SALINDIRICI VE ZİGZAGLAYICI MAGNETLERİN FİZİĞİ

Demet ekseni boyunca periyodik olarak değişen magnetik alanın

tepe değeri ;

z=0 eksenindeki bileşen

İdeal yörüngesinde ilerleyen parçacığın ulaşacağı maksimum sapma açısı;

ve K salındırıcı kuvvet parametresi

şeklinde ifade edilir.

pratik birimlerde

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

SI VE SEL İÇİN KULLANILAN SALINDIRICI VE ZİGZAGLAYICI MAGNETLERİN FİZİĞİ

Maksimum yörünge açısı ;

halini alır.

K= 1

Zigzaglayıcı magnetlerin ışınım yelpazeleri salındırıcılara göre çok daha geniştir.

Zigzaglayıcı magnet ışıması

Salındırıcı magnet ışıması

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

SI VE SEL İÇİN KULLANILAN SALINDIRICI VE ZİGZAGLAYICI MAGNETLERİN FİZİĞİ

Işınımın dalgaboyu;

Işınımın dalgaboyu temel olarak salındırıcı magnet periyodu ve salındırıcı magnet kuvvet parametresi (K) ile belirlenir.

Salındırıcıdan yayımlanan koherent ışınımın şiddeti;

Salındırıcı ışınım spektrumunun tam genişliğinin yarı çizgi maksimumu;

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SPECTRA programında Spring 8 Dairesel Hızlandırıcısı için örnek birer Salındırıcı incelemesi:

Spring 8’de Kullanılan Salındırıcılar

Linear Undulator

Vertical Undulator

Helical Undulator

Elliptical Undulator

Figure-8 Undulator

Asymmetrıc Figure-8 Undulator

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SPECTRA programında Spring 8 Dairesel Hızlandırıcısı için örnek birer Salındırıcı incelemesi:

Spring 8’de Kullanılan Salındırıcılar

Linear Undulator (Doğrusal Salındırıcı)

Vertical Undulator (Dikey Salındırıcı)

Helical Undulator (Helisel Salındırıcı)

Elliptical Undulator (Eliptiksel Salındırıcı)

Figure-8 Undulator (8 Şeklinde Salındırıcı)

Asymmetrıc Figure-8 Undulator (Simetrik Olmayan 8 Şeklinde Salındırıcı)

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SPECTRA programında 8 GeV enerjili elektron demetli Spring 8’in Doğrusal Salındırıcısı için elde edilen;

Akı (foton/sn.mrad2 .%0,1B.G. ) – Enerji (eV) Grafiği

1.Harmoniğin Enerjisi 14,5627 keV

1.Harmoniğin Toplam Akısı ; 4,1145.1014

foton/sn.mrad2 .%0,1B.G.

Elektron Demetinin Pik Akımı; 3,91953 A

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SPECTRA programında 8 GeV enerjili elektron demetli Spring 8’in Doğrusal Salındırıcısı için elde edilen;

Parlaklık (foton/sn.mrad2 .mm2 .%0,1B.G. ) – Enerji (eV) Grafiği

1.Harmoniğin Enerjisi 14,5627 keV

Pik Parlaklığı;

1,85817.1021

foton/sn.mrad2 .mm2 .%0,1B.G.

Elektron Demetinin Pik Akımı; 3,91953 A

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SPECTRA programında Spring 8 Dairesel Hızlandırıcısı için örnek Zigzaglayıcı incelenmesi:

Spring 8’de Kullanılan Zigzaglayıcı özellikleri

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SPECTRA programında 8 GeV enerjili elektron demetli Spring 8’in Zigzaglayıcısı için elde edilen;

Akı (foton/sn.mrad2 .%0,1B.G. ) – Enerji (eV) Grafiği

Zigzaglayıcıdan Çıkan Işınımın ;

Kritik Enerjisi : 11,1107 keV

Toplam Gücü : 1,23622 kW

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SPECTRA programında 8 GeV enerjili elektron demetli Spring 8’in Zigzaglayıcısı için elde edilen;

Parlaklık (foton/sn.mrad2 .mm2 .%0,1B.G. ) – Enerji (eV) Grafiği

Zigzaglayıcıdan Çıkan Işınımın ;

Kritik Enerjisi : 11,1107 keV

Toplam Gücü : 1,23622 kW

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

XOP programında ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) için örnek Salındırıcı incelenmesi:

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

XOP programında 6 GeV enerjili elektron demetli ESRF’in Doğrusal Salındırıcısı için elde edilen;

Akı (foton/sn.mrad2 .%0,1B.G. ) – Enerji (eV) Grafiği

 • Toplam Güç = 531.743 W

 • Güç Yoğunluğu =17825.627 W/mrad2

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

XOP programında 6 GeV enerjili elektron demetli ESRF’in Doğrusal Salındırıcısı için elde edilen;

Parlaklık (foton/sn.mrad2 .mm2 .%0,1B.G. ) – Enerji (eV) Grafiği

K Değeri :0.298 - 2.779

1.Harmoniğin Parlaklığı:

~ 5.1018 foton/sn.mrad2 .mm2 .%0,1B.G.

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

XOP Programında ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) için Zigzaglayıcı Magnet İncelenmesi:

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ÖRNEK LABORATUVARLARIN IŞINIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

XOP programında 6 GeV enerjili elektron demetli ESRF’in Zigzaglayıcısı için elde edilen;

Akı (foton/sn.mrad2 .%0,1B.G. ) – Enerji (eV) Grafiği

Zigzaglayıcı Açıklığı :10.7218 mm

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ (THM) POZİTRON HALKASI İÇİN HESAPLANAN IŞINIM KARAKTERİSTİKLERİ

“Charm Fabrikasının Depolama Halkası için

Temel Hızlandırıcı Parametreleri”

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ (THM) POZİTRON HALKASI İÇİN HESAPLANAN IŞINIM KARAKTERİSTİKLERİ

SPECTRA Programında Pozitron Depolama Halkası İçin Salındırıcı Tasarımı :

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ (THM) POZİTRON HALKASI İÇİN HESAPLANAN IŞINIM KARAKTERİSTİKLERİ

SPECTRA programında 3.56 GeV enerjili pozitron demetli THM’nin Doğrusal Salındırıcısı için elde edilen;

Akı (foton/sn.mrad2 .%0,1B.G. ) – Enerji (eV) Grafiği

1.Harmonik Enerjisi ; 3,057 keV

1.Harmoniğin Toplam Akısı ; 3,81.1014

foton/sn.mrad2 .%0,1B.G.

Elektron Demetinin Pik Akımı; 8,6 A

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ (THM) POZİTRON HALKASI İÇİN HESAPLANAN IŞINIM KARAKTERİSTİKLERİ

SPECTRA programında 3.56 GeV enerjili pozitron demetli THM’nin Doğrusal Salındırıcısı için elde edilen;

Parlaklık (foton/sn.mrad2 .mm2 .%0,1B.G. ) – Enerji (eV) Grafiği

1.Harmoniğin parlaklığı;

2.64.1018

foton/sn.mrad2 .mm2 .%0,1B.G.

Pik Parlaklığı;

1,48.1020

foton/sn.mrad2 .mm2 .%0,1B.G.

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ (THM) POZİTRON HALKASI İÇİN HESAPLANAN IŞINIM KARAKTERİSTİKLERİ

SPECTRA programında 3.56 GeV enerjili pozitron demetli THM’nin Doğrusal Salındırıcısı için elde edilen;

K Değeri – Enerji (eV) Grafiği

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ (THM) POZİTRON HALKASI İÇİN HESAPLANAN IŞINIM KARAKTERİSTİKLERİ

SPECTRA programında 3.56 GeV enerjili pozitron demetli THM’nin Zigzaglayıcısı için elde edilen;

Akı (foton/sn.mrad2 .%0,1B.G. ) – Enerji (eV) Grafiği

Zigzaglayıcıdan Çıkan Işınımın ;

Kritik Enerjisi : 2,35 keV

Toplam Güç : 0,241725 kW

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ (THM) POZİTRON HALKASI İÇİN HESAPLANAN IŞINIM KARAKTERİSTİKLERİ

SPECTRA programında 3.56 GeV enerjili pozitron demetli THM’nin Zigzaglayıcısı için elde edilen;

Parlaklık (foton/sn.mrad2 .mm2 .%0,1B.G. ) – Enerji (eV) Grafiği

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

RADIA PROGRAMI İLE MAGNET TASARIMININ GEOMETRİK İNCELENMESİ

 • Salındırıcı türü Demir-Hibrit (Hybird with Iron) kullanılacak magnet malzemesi ise NbFeB kalıcı (permanent) magnet olarak seçilmiştir.

 • Gap aralığı 20 cm alınarak RADIA programında 3 cm periyotlu, periyot sayısı 60 olan salındırıcı tasarlanmıştır.

 • Tasarımı yapılan salındırıcı 1.8 m uzunluğundadır.

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

RADIA PROGRAMI İLE MAGNET TASARIMININ GEOMETRİK İNCELENMESİ

Demir

NbFeB kalıcı (permanent) magnet

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

RADIA PROGRAMI İLE THM MAGNET TASARIMININ GEOMETRİK İNCELENMESİ

RADIA Programı ile Tasarlanan Salındırıcının

Pik Alanı (T) - Kutup Genişliği (mm) Grafikleri Grafiği

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

RADIA PROGRAMI İLE MAGNET TASARIMININ GEOMETRİK İNCELENMESİ

RADIA Programı ile Tasarlanan SalındırıcınınMagnetik Alan Grafiği

Mıknatıslanmanın (Magnetization) Ortalama Kararlılığı: 0,000283585 T

Maksimum Tam Mıknatıslanma: 2,10744 T

Maksimum H Vektörü : 1,07691 T

Merkezdeki Magnetik Alan Bz (0,0,0) : 0,240426 T

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ELEKTRO-MAGNET VEYA PERMANENT (KALICI) MAGNETLERİN FARKI İNCELENMESİ

 • Uzun bir müddet magnetize kalan magnetlere permanent magnet denir.

 • Önceki magnetizasyonu kaybeden magnetlere impermanent magnetler

  denir.

Permanent magnetler

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ELEKTRO-MAGNET VEYA PERMANENT (KALICI) MAGNETLERİN FARKI İNCELENMESİ

Permanent magnet magnetikliğini aşağıdaki yollarla kaybeder:

 • Magneti, Curie sıcaklığını geçmek suretiyle ısıtıp, uzun

  erimli düzenini bozarak magnetikliği kaybettirilebilinir.

 • Bir magneti diğerine çeşitli yollarla dokundurulursa

  magnetikliğini kaybeder, ama bazı durumlarda, bazı materyaller

  çok büyük zorlayıcı alana sahip olurlar, bu durumda başka

  bir permanent magnetle demagnetize olmazlar.

 • Vurmak ya da sallamak magnetin uzun erimli düzenini bozar.

 • İçinden AC akım geçen bir selonoidin içine konulursa magnetin

  uzun erimli düzeni bozulur, aynı şekilde DC akım magnette

  düzeni sağlar.

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ELEKTRO-MAGNET VEYA PERMANENT (KALICI) MAGNETLERİN FARKI İNCELENMESİ

Kalıcı magnet çeşitlerine örnek olarak:

 • Neodyum magnetler – NdFeB Permanent magnetlerin en yüksek enerjili ürüne sahip olanıdır. Şiddetini sıcaklık 80 ºC olduğunda kaybederler.

 • Samaryum-Kobalt magnetler – SmCoA , NdFeB gibi güçlü bir magnet değildir, ancak korozyon ve ısıya dirençlidir. Sıcaklık 250ºC’ye gelmeden şiddetini kaybetmezler.

 • AINiCo magnetler – Bu magnetler alüminyum, nikel ve kobalttan meydana gelir. Kırılgan olmalarında rağmen, korozyon direncine sahiptirler ve 800 ºC gibi oldukça yüksek Curie sıcaklığına sahiptirler.

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ELEKTRO-MAGNET VEYA PERMANENT (KALICI) MAGNETLERİN FARKI İNCELENMESİ

Kangaldan akımın geçtiği, materyal içindeki küçük magnetik bölgeler (magnetic domains) magnetik alanla hizaya geçer ve magnetik alan şiddetini yükseltirler.

Akım arttıkça, tüm magnetik bölgeler aynı hizaya gelmiş olur, bu duruma doyma (saturation) denir. Bir kez çekirdek (core) doyuma ulaşınca, akımdaki artışlar, göreceli olarak magnetik alanda çok az artışlara sebep olur.

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


S nkrotron i inimi ve serbest elektron lazer n salindirici ve z gzaglayici magnetler

ELEKTRO-MAGNET VEYA PERMANENT (KALICI) MAGNETLERİN FARKI İNCELENMESİ

Hızlandırıcı fiziği açısından bakılacak olursa ;

Salındırıcılarda elektromagnet yerine kalıcı magnetler tercih edilir. Bunun sebebi ise;

Değişken bir magnetik alan yerine değişmez, sabit bir magnetik alanın istenmesidir!

Salındırıcılarda kalıcı ve özellikle güçlü magnetik özelliklere sahip magnetler kullanılması gerekmektedir.

Bu özelliklerin sağlanması permanent (kalıcı) magnetlerle mümkündür. Örnek olarak salındırcılar için en çok kullanılan magnetik malzemeler SmCo veNdFeBverilebilir.

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


Kaynaklar
KAYNAKLAR İNCELENMESİ

 • YUUP Projesi II. Altı Aylık Gelişim Raporu “TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ TEKNİK TASARIMI VE TEST LABORATUVARLARI” Şubat 2007, Ankara

 • Elias, L. R. Fairbank, W. M. Madey, J. M. J. Schwettman, H. A. and Smith, T. I. 1976. Observation of stimulated emission of radiation by relativistic electrons in a spacially periodic transfer magnetic field. PRL, 36, 717.

 • Wiedemann, H. 2003. Synchrotron radiation. Springer, 269, Germany.

 • Wilson, E. 2001. An introduction to particle accelerators. Oxford University Press, 249, New York.

 • Yavaş, Ö. 2001. 4. Nesil ışınım kaynağı olarak serbest elektron lazerleri. I.Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK I).

 • www.spring8.or.jp/en/?set_language=en&cl=en

 • bilge.science.ankara.edu.tr

 • www.esrf.eu/Accelerators/Groups/InsertionDevices/Software/Radia

 • www.desy.de

 • www.wikipedia.com

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum


Uphuk iv te g r mek zere

UPHUK-IV’te Görüşmek Üzere… İNCELENMESİ

TEŞEKKÜRLER

III.UPHUK 17-19.09.2007 Muğla, Bodrum