Kvalifikasjonsrammeverk i l rerutdanning
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Utdanningsleder Svenning Bjørke 25.01.2010. Kvalifikasjonsrammeverk i lærerutdanning. Lærerutdanning. Med utdanning forstår vi virksomheter som har studentenes danning og kvalifisering som sikte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dinesh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kvalifikasjonsrammeverk i l rerutdanning

Utdanningsleder Svenning Bjørke

25.01.2010

Kvalifikasjonsrammeverk i lærerutdanning


L rerutdanning
Lærerutdanning

 • Med utdanning forstår vi virksomheter som har studentenes danning og kvalifisering som sikte.

 • De nasjonale rammeplanene fastsetter kompetanseområdene for lærerutdanningene og synliggjør dermed samfunnets forventninger til lærere.

 • Dette nedfelles i studie- og emneplaner gjennom fastsetting av forventet læringsutbytte.


Kvalifikasjonsrammeverk i l rerutdanning

 • Kompetanseområder

  • Fag og grunnleggende ferdigheter

  • Skolen i samfunnet

  • Etikk

  • Pedagogikk og fagdidaktikk

  • Ledelse og læringsprosesser

  • Samhandling og kommunikasjon

  • Endring og utvikling

 • Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse


Forventet l ringsutbytte
Forventet læringsutbytte

 • Planer i den nye grunnskolelærerutdanningen

 • Rammeplan i forskrifts form på nasjonalt nivå

 • Retningslinjer for de ulike fag på nasjonalt nivå

 • Programplaner utarbeidet ved den enkelte høyskole/univ.

 • Alle skrives i form av forventet læringsutbygge sortert etter kunnskap, ferdighet og generell kompetanse.


Kvalifikasjonsrammeverk i l rerutdanning

 • I våre programplaner skal forventet læringsutbytte for et emne fastsettes i noen få punkt som hvert inneholder:

  • Verb (Beskrive, anvende, analysere, vurdere, osv)

  • Objekt

  • Kontekst

  • Nivå

 • Eksempel:

  kritisk vurdere og gjennomføre tiltak i forbindelse med ulike former for atferdsproblem som for eksempel mobbing


Kvalifikasjonsrammeverk i l rerutdanning

 • Hvilke emne fastsettes i noen få punkt som hvert inneholder:forventninger om læringsutbytte vil vi ha til en lærerstudent ved avsluttet studium?

 • Hvilken vurdering er egnet til å avdekke i hvor stor grad den enkelte students læringsutbytte fyller disse forventningene?

 • Hvilket studieopplegg hjelper studenten til å møte disse forventningene om læringsutbytte?

 • Inspirasjon: Constructive alignment in outcomes-based teaching.Biggs, J., Tang, C. (2007). Teaching for Quality Learning at University. London: McGraw-Hill


Kvalifikasjonsrammeverk i l rerutdanning

 • Danning og emne fastsettes i noen få punkt som hvert inneholder:kvalifisering

 • Det skal være balanse mellom tre typer vurderingsformer:

  • Lukket vurdering som har forventing om at studenten viser læringsutbytte på spesifikke områder.

  • Åpen vurdering som har forventning om at studenten viser læringsutbytte der lærestoffet er fornyet og gjort personlig.

  • Krav til involvering og samhandling og vurdering av dette.


Kvalifikasjonsrammeverk i l rerutdanning

 • Bevisst og realistisk prioritering emne fastsettes i noen få punkt som hvert inneholder:

 • Studenten må få rom for eksemplariske dykk som kan gi forståelse for den kompleksiteten som ligger til grunn for godt faglig arbeid i grunnskolen. Slike dykk bidrar også til forståelse på tvers av fag og mellom fag og praksis.

 • Mange studenter sliter med store mangler i den kunnskapsbasen som i teorien ligger i generell studiekompetanse. Studentene skal underveis i studiet vise et visst nivå av breddekunnskap.


Kvalifikasjonsrammeverk i l rerutdanning

 • Grunnlag for velg og prioritering emne fastsettes i noen få punkt som hvert inneholder:

 • Samfunnets krav og forventninger

  • De syv kompetansemålene

  • Nasjonal rammeplan for grunnskolelærerutdanning

  • Nasjonale retningsliner for de ulike emnene i utdanningen

 • Forskning

  • Forskning innen ulike fagområder med særlig relevans for lærerens arbeid i grunnskolen

 • NLAs verdivalg og profil

  • Røtter og vinger


Felles forventninger
Felles forventninger emne fastsettes i noen få punkt som hvert inneholder:

 • Hva er kilden til de forventninger studentene får til eget læringsutbytte?

  • Skriftlig eller muntlig uformell informasjon fra lærer?

  • Tidligere eksamensoppgaver?

  • Studenter på tidligere kull?

  • Formelle planer?

 • Hvor blir høgskolens forventninger til studentene skapt?

  • I forberedelse til undervisning?

  • I arbeid med eksamensoppgaver?

  • I uformelle samtaler i kollegiet?

  • I arbeidet med formelle planer?


Kvalifikasjonsrammeverk i l rerutdanning

Vi vil at: emne fastsettes i noen få punkt som hvert inneholder:

 • studentene i stor grad skal hente sine forventninger fra planverket og i samtale om dette med personlig veileder.

 • høyskolen sine forventninger til studenten i stor grad skal skapes i kollegialt arbeid med utvikling av planer.


Kvalifikasjonsrammeverket skal v re med realisere dette
Kvalifikasjonsrammeverket skal være med å realisere dette...

… til beste for framtidens barn.


ad