slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etter denne økten skal dere kunne: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etter denne økten skal dere kunne:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Etter denne økten skal dere kunne: - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Kvalifikasjonsrammeverket ” Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/bedre/dypere læring?” Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk Program for lærerutdanning. Etter denne økten skal dere kunne:. Være kjent med prinsippene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etter denne økten skal dere kunne:' - shiloh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kvalifikasjonsrammeverket”Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/bedre/dypere læring?”Marte Bratseth JohansenSeksjon for universitetspedagogikkProgram for lærerutdanning

etter denne kten skal dere kunne
Etter denne økten skal dere kunne:
 • Være kjent med prinsippene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
 • Utvikle en plan for implementering av rammeverket ved din institusjon
 • Vurdere utfordringer knyttet til fokus på læringsmål og utforme mål for undervisning som bidrar til læring
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
 • Skal implementeres i høyere utdanning innen utgangen av 2012
 • Kvalifikasjonsrammeverket:

Læringsmål beskrevet som læringsutbytte

kvalifikasjonsrammeverket
Kvalifikasjonsrammeverket
 • Hensikt:
  • Sette hovedfokus på studentenes læringsutbytte
  • Lette planleggingen av utdanningsløp
  • Støtte utdanningsinstitusjonene i deres uvikling av studieprogrammer og kvalifikasjoner
  • Legge til rette for livslang læring
  • Gjøre kvalifikasjoner mer forståelig for andre utdanningsinstitusjoner og samfunnet generelt
  • Lette godkjenning over landegrensene (mobilitet)
  • Bidra til bedre oversikt over kompetanse
sammenhenger
Sammenhenger
 • Sammenheng studieprogram og emner
 • Sammenheng mellom studieprogram og andre føringer for utdanningen
 • Sammenheng mellom kvalifikasjonsrammeverk og kvalitetssikringssystem
 • Sammenheng mellom læringsutbytte og karakter
 • Sammenheng mellom læringsmål og undervisning!
ntnu prosessforst else
NTNU: Prosessforståelse
 • En prosess med hensikt å uttrykke faglig identitet
 • Hva er utdanningens hensikt?
 • Hva kan en siviløkonom?
 • Klargjøring for oss selv, studenter, samfunnet rundt
 • Utvikling avhenger av tilhørighet og eierskap
 • Startet med 22 pilot studieprogrammer Høst 2009
studieprogrammene i pilotprosjektet ntnu 2009 10
Studieprogrammene i pilotprosjektet NTNU 2009-10

DMF Medisinstudiet 6-årig profesjonsstudium M

Master of Science in Molecular Medicin 2-årig masterprog, internasjonalt M

Master of Science in Neuroscience 2-årig masterprog, internasjonalt M

HF Drama og teater 2-årig masterprogram H

Nordisk språk og litteratur 3-årig bachelorprogram H

Kulturminneforvaltning 3-årig ba.prog, profesjonsrettet H

SVT Industriell økonomi og teknologiledelse 5-årig masterprogram T

Sosialantropologi 2-årig masterprogram S

Bevegelsesvitenskap 2-årig masterprogram S

IVT Bygg- og miljøteknikk 5-årig masterprogram T

Ingeniørvitenskap og IKT 5-årig masterprogram T

Geologi 3-årig bachelorprogram R

NT Materialteknologi 5-årig masterprogram T

Fysikk og matematikk 5-årig masterprogram T

Fysikk 3-årig bachelorprogram og R

2-årig masterprogram R

IME Datateknikk 5-årig masterprogram T

Lektorutdanning i realfag 5-årig masterprogram L

Matematikk/statistikk 3-årig bachelorprogram R

AB Arkitektur 5-årig masterprogram A

Bildekunst 3-årig bachelorprogram B

Fysisk planlegging 2-årig masterprogram A

M: medisin, H: humaniora; T: teknologi, S: samfunnsvitenskap, R: realfag, L: lærerutdanning, A: arkitektur, B: bildekunst

utfordringer
Utfordringer
 • Begrense læring…?
 • Dokumentasjon av måloppnåelse
 • Sammenheng mellom læringsmål- studentaktivitet -vurdering
utfordring1 begrense l ring
Utfordring1: Begrense læring…?

”I think what tends to happen is that you have the outcomes and you focus on them and you don't learn anything else”

Allan (1999)

utfordring1 begrense l ring10
Utfordring1: Begrense læring…?

”With my last outcome module I really went further than I should. I think maybe that's got to do with the fact that I felt secure that I knew exactly what was expected of me. So I knew then that I was safe, you know, that I'd covered the things that I needed that I was expected to do, so I could learn other things”

Allan (1999)

utfordring 1 begrense l ring
Utfordring 1: begrense læring?
 • Hvordan vi utformer målene har betydning for studentenes studiestrategier

Abrandt Dahlgren, 2004

utfordring 2 dokumentasjon av m loppn else
Utfordring 2: Dokumentasjon av måloppnåelse

”Når en skal vurdere om studentene har oppnådd det læringsutbyttet som er beskrevet i planen, er det dokumentasjonsformene som kan si noe om det. Den virkelig utfordrende oppgaven er å lage ”vurderingssituasjoner” som viser om kandidaten har kunnskapene, forståelsen og evnen til å anvende, analysere, syntetisere og evaluere disse i ulike sammenhenger”

Forslag til nasjonalt rammeverk

utfordning 2 dokumentasjon
Utfordning 2: dokumentasjon…
 • Taksonomier: http://www.youtube.com/watch?v=SfloUd3eO_M
constructive alignment biggs 1999
Constructive alignment (Biggs, 1999)

Studentens aktivitet

Lærerens intensjon

Eksamen/Vurdering

skrive l ringsm l
Skrive læringsmål
 • Start hvert læringsmål med verb
 • Sjekk bruken av verb og taksonomisk nivå
 • Skriv enkelt slik at studenter og andre kan forstå
 • Sikre sammenheng mellom studieprogram og emne
 • Ikke lag formange mål per emne/studieprogram
 • Lag mål som kan være utgangspunkt for dialog
 • Finnes flere veier til målene?
 • Inneholder målene fagspesifikke begreper?
 • Er det realistisk at læringsmålene kan oppnås i forhold til forkunnskaper, ressurser, tid?
40 r gammel konstatering motivasjon i dag
40 år gammel konstatering, motivasjon i dag?

Litt satt på spissen kan vi si at universitetet har hatt en tendens til å møte studentene med følgende krav gjennom studietida: Vi vil ikke si noe særlig om hva vi venter av deg. Vi gir en undervisning som vi tror kan være relevant. Men til slutt skal vi i alle fall undersøke meget nøye i hvilken grad du har nådd de mål vi ikke har presisert!

G. Handal & J. Osnes (1970): Universitetsstudier under debatt

videre arbeid
Videre arbeid
 • Hvordan vil dere gripe an arbeidet med implementeringen av det nasjonale rammeverket?
  • Piloter?
  • Støttefunksjoner?
  • Kurs/workshops/seminarer?
  • Prosess eller Produkt?
 • Hvordan kan dere bidra til forståelse for sammenheng mellom intendert læringsutbytte, studentaktivitet og vurdering?
slide20
Lese?

Kennedy (2007)

http://www.bologna.msmt.cz/files/learning-outcomes.pdf

Sjekkliste:

http://www.go2itech.org/HTML/TT06/toolkit/design/print/LearningOutcomes/CreatingLearningObj.doc

Utredning Uhr:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/horing-av-forslag-til-nasjonalt-kvalifik.html?id=476433

Course objectives and students' study strategies in computer engineering, psychology and physiotherapy:

http://www.springerlink.com/content/u64771k826717201/

Lund universitet:

http://www.ced.lu.se/upload/UCLU/publikationer/CED_rapport_finalLow.pdf

Chris Rust: Improving student learning outcomes (Med Allan, 1999)

http://www.brookes.ac.uk/services/ocsld/books/improving_student_learning/learning_outcomes.html

Pettersen, Roar (2005): Kvalitetslæring i høyere utdanning

Martes delicious profil: http://delicious.com/martjoh