slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eficien ţ a rela ţ iilor de colaborare interinstituţională în implementarea programelor de prevenţie promovate de CJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eficien ţ a rela ţ iilor de colaborare interinstituţională în implementarea programelor de prevenţie promovate de CJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
dinesh

Eficien ţ a rela ţ iilor de colaborare interinstituţională în implementarea programelor de prevenţie promovate de CJA - PowerPoint PPT Presentation

126 Views
Download Presentation
Eficien ţ a rela ţ iilor de colaborare interinstituţională în implementarea programelor de prevenţie promovate de CJA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eficienţa relaţiilor de colaborareinterinstituţională în implementarea programelor de prevenţie promovate de CJAP BN Profesor consilier: Sidor Luciana Maria, CJAP BN

 2. Motto... “Cu toţii ne naştem cu o misiune, dar majoritatea nu o descoperim. Succesul nu are nimic de a face cu ce câştigi în viaţă sau realizezi pentru tine. Este determinat de ceea ce faci pentru ceilalţi.” (Danny Thomas)

 3. PROGRAME EDUCAŢIONALE PROPUSE DE CJAP BISTRITA NASAUD an şcolar 2010-2011 • Program de educaţie pentru carieră “Îndrăzneşte să devii ceea ce eşti!” • Program de educaţie pentru sănătate sexuală “Fii fericit! Fii responsabil! E alegerea ta” • Program de promovare a sănătăţii mentale “Deschide-ţi mintea, deschide-ţi sufletul!” • Program de prevenţie a violenţei în mediul şcolar “Corigent la PURTARE”

 4. PARTENERI EDUCAŢIONALI AI CJAP BN: • Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud • Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, Cluj Napoca • Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii, Bucureşti • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Bistriţa • Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud • AJOFM Bistriţa-Năsăud • Centrul Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bistriţa-Năsăud • Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud • Fundaţia “Salvaţi copiii” Bucureşti • Fundaţia „Copiii noştri” Bucureşti • Centrul Raţiu pentru democraţie, Turda • Fundaţia „Inocenţi” Bistriţa • Asociaţia „Impact” Bistriţa • Asociaţia ,,Moralia” Bistriţa • Asociaţia „Ascendent” Bistriţa

 5. Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud • Proiect: Cercetare longitudinală “ Adaptarea şcolii la nevoile elevilor şi părinţilor din judeţ” • Rezultate aşteptate: îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare dintre factorii implicaţi în procesul instructiv- educativ • Perioada: an şcolar 2009-2011

 6. Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, Cluj Napoca • Participarea la activităţi de screening şi asistenţă educaţională (cu ajutorul PEDa) în cadrul proiectului POSDRU /23/2.2/G/7859 “Modernizarea şi adaptarea educaţiei preşcolare în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”. • Perioada: aprilie-iunie 2010 • Beneficii: - dotarea a 15 grădinţe din judeţ cu PED-a; - evaluarea dezvoltării unui număr de 300 preşcolari

 7. Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii, BucureştiFundaţia “Salvaţi copiii” Bucureşti • Activitate desfăşurată: Şcoala de vară “Sănătatea mentală a copilului şi adolescentului la întâlnirea dintre determinarea genetică şi construcţia socială” • Perioada: 16 - 20 iunie 2010, Sibiu • Efecte: creşterea expertizei consilierilor şcolari în implementarea programelor de sănătate mentală

 8. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, BistriţaFundaţia „Inocenţi” Bistriţa • Activităţi desfăşurate: • Voluntariat “Olimpiada Inocenţilor” • Activităţi de recuperare şi integrare socială a copiilor cu CES • Perioada: 2009-2011 • Beneficii: oferirea de suport familiilor copiilor cu CES şi stimularea cognitivă a acestora.

 9. Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud • Proiect: “Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România” • Activităţi desfăşurate: - masa rotundă cu tema “Parteneri pentru sănătate: cum să investim în păstrarea sănătăţii populaţiei judeţului nostru” - distribuire pliante tematice: “Cine ar vrea să fie obez?”; “Faceţi mişcare!”; “Alimentaţia. Porţia de sănătate zilnică”. • Efecte sconate: creşterea numărului de copiii care practică exerciţii fizice; adoptarea unui comportament alimentar sănătos

 10. AJOFM Bistriţa-Năsăud • Activităţi: - Studiu “Corelarea opţiunilor elevilor din anii terminali cu oferta de muncă a judeţului” - Bursa locurilor de muncă • Perioada:2009-2010 • Beneficii: facilitarea relaţiei de comunicare dintre angajatori şi potenţiali angajaţi tineri

 11. Centrul Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bistriţa-Năsăud • Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud • Asociaţia Moralia Bistriţa • Proiect: “Prevenirea şi combaterea consumului de tutun, alcool, droguri şi a violenţei în mediul şcolar” • Activităţi desfăşurate: • “Captivi în libertate” • “Prezentarea unor comportamente alternative” • Carnaval, concurs de măşti • Perioada: 2009-2010 • Efecte: adoptarea unui stil de viaţă sănătos

 12. Fundaţia „Copiii noştri” Bucureşti • Proiect: “Promovarea sănătăţii mintale a copiilor şi tinerilor din mediul rural” • Activităţi desfăşurate: - Curs de formare a consilierilor şcolari “Intervenţii comportamentale în comportamentele problematice a copiilor şi adolescenţilor (1-3 aprilie 2009) - Activităţi de promovare a sănătăţii mentale la elevii claselor V-VIII, de la Şc. Gen. Beudiu, Bistriţa-Năsăud (mai-octombrie 2009) • Efecte: - creşterea expertizei consilierilor şcolari în implementarea programelor de sănătate mentală; - dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale a copiilor participanţi la program.

 13. Centrul Raţiu pentru Democraţie, Turda • Proiect: “Traficul de persoane, realitatea secolului XXI” • Activităţi desfăşurate: • Seminar în cadrul proiectului, Baia-Mare februarie 2009 • Studiu privindpercepţia fenomenului de trafic de fiinţe umane , în rândul elevilor de liceu din judeţul BN • Activităţi de informare asupra traficului de fiinţe la nivel liceal (martie-iunie 2010) • Efecte: conştientizarea elevilor asupra amplitudinii fenomenului de trafic de persoane

 14. Asociaţia „Impact” Bistriţa • Proiect: Formează-te!Este şanşa ta! – desfăşurat în mediul rural cu elevii claselor a VIIa • Activităţi desfăşurate: Curs “Alege cariera” (perioada februarie-aprilie 2010) • Efecte: Dezvoltarea abilităţii de luare a deciziilor referitoare la carieră

 15. Asociaţia „Ascendent” Bistriţa • Proiect: “Lateral înseamnă înainte” • Scop: îmbunătăţirea statutului şi a imaginii tinerilor aparţinând unor categorii defavorizate • Activităţi desfăşurate: • Selectarea unităţilor de învăţământ, a consilierilor şi a tinerilor care vor fi incluşi în programul de training • Mediatizarea activităţilor în unităţile de învăţământ • Programarea şi organizarea activităţilor în şcolile generale din Bistriţa • Evaluarea impactului proiectului la nivel de şcoală şi promovarea exemplelor de bune practici la nivelul instituţiilor de învăţământ • Rezultate: îmbunătăţirea nivelului de socializare al tinerilor din categoriile defavorizate

 16. Material realizat de : • Luciana Maria Sidor • Cristina Iuliana Harap • Bianca Maria Florea • Tudor Daniel Pavelea Profesori consilieri , CJAP BN

 17. Vă mulţumim pentru atenţia acordată!