el 2014 planeerimine
Download
Skip this Video
Download Presentation
EL 2014+ PLANEERIMINE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

EL 2014+ PLANEERIMINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

EL 2014+ PLANEERIMINE. Nele Gerberson [email protected] Töövaldkond 08.01.2013. Euroopa Komisjoni positsioon järgmise perioodi EL vahendite kasutamise kohta. Hariduse kvaliteedi ja selle tööturu vajadustele vastavuse ning töötajate oskuste ja pädevuste parandamine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EL 2014+ PLANEERIMINE' - dimaia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
el 2014 planeerimine

EL 2014+ PLANEERIMINE

Nele Gerberson

[email protected]

Töövaldkond

08.01.2013

euroopa komisjoni positsioon j rgmise perioodi el vahendite kasutamise kohta
Euroopa Komisjoni positsioon järgmise perioodi EL vahendite kasutamise kohta

Hariduse kvaliteedi ja selle tööturu vajadustele vastavuse ning töötajate oskuste ja pädevuste parandamine

 • kvaliteetne ja võrdselt kättesaadav haridus- ja koolitussüsteem;
 • lastehoiuvõimaluste laiendamine;
 • mehhanismide loomine koolist väljalangemise jälgimiseks;
slide3
integreeritud ja toimiv karjääriteenuste süsteem;
 • tööjõu ümberõpe ja oskuste parandamine;
 • eakamate inimeste osalemise soodustamine haridus- ja koolitusmeetmetes;
 • aktiivse tööturupoliitika meetmete ulatuse ja tõhususe parandamine;
 • eritähelepanu noortele, madala kvalifikatsiooniga töötajatele ja pikaajalistele töötutele
slide4
eritähelepanu pikaajalistest haigustest, töövõimetusest, puudest või hooldamiskohustustest tingitud tööturult eemalejäämise vähendamisele;
 • rahvatervise poliitika tõhustamine;
 • tervena vananemise toetamine ning töötervishoid ja -ohutus
noortele suunatud meetmete arendamine
Noortele suunatud meetmete arendamine
 • ennetusmeetmed – noorte parem ettevalmistamine tööellu sisenemiseks;
 • aktiivsed tööturuteenused noortele;
 • NEET noorte tagasitoomine – nende ülesleidmine ja suunamine kooli või tööturule
oskuste t stmisele suunatud meetmed
Oskuste tõstmisele suunatud meetmed

Koostöövõrgustikel põhinevate meetmete pakkumine. Näiteks:

 • tööpraktika populariseerimine;
 • õpipoisiõpe;
 • hõivesse suundumist või püsimist toetav koolitus aastas 55+ töötajatele;
 • toetused õppima asumisel madala kvalifikatsiooniga ja pikaajalistele töötutele
eesti sisese t j u mobiilsuse toetamine
Eesti sisese tööjõu mobiilsuse toetamine

Mobiilsust toetavate meetmete väljatöötamine ja arendamine:

 • paindlike töövormide arendamine;
 • transporditoetuse maksmine – pikaajalistele töötutele transpordikulude hüvitamine teenusel osalemiseks ja x kuud pärast tööle saamist
t h ivet ja t elu kvaliteeti parandava teadlikkuse t stmine
Tööhõivet ja tööelu kvaliteeti parandava teadlikkuse tõstmine
 • tugi- ja nõustamisteenuse arendamine;
 • teavitustegevuste läbiviimine;
 • töökeskkonna- ning töösuhetealase teabekeskuse kui tööelu pädevuskeskuse loomine ja juurutamine
teadmisp hise t poliitika kujundamine
Teadmispõhise tööpoliitika kujundamine
 • tööturu-, töökeskkonna- ning töösuhtealaste uuringute ja analüüside läbiviimine ja nende tulemuste levitamine;
 • poliitikaotsuste kujundajate pädevuse suurendamine;
 • rakendusasutuste haldussuutlikkuse tõstmine
ad