Zkoušky el. zařízení nízkého napětí - PowerPoint PPT Presentation

dillian
zkou ky el za zen n zk ho nap t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkoušky el. zařízení nízkého napětí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkoušky el. zařízení nízkého napětí

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Zkoušky el. zařízení nízkého napětí
137 Views
Download Presentation

Zkoušky el. zařízení nízkého napětí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zkoušky el. zařízení nízkého napětí 1. Elektrické zkoušky: • zk. izolace napětím • zk. na částečné výboje • zk. izolačního odporu 2. Tepelné zkoušky: • teplota přístupných částí • odolnosti proti vznícení a šíření ohně • klimatické zkoušky suchým/horkým vzduchem 3. Mechanické zkoušky: • zk. pevnosti el. a mech. spojů • zk. úderem, vibracemi • zk. krytí (IP) 4. Vizuální kontrola: • počáteční prohlídka • po zkoušce • měření izol. vzdálenosti, značení 5. Zkoušky EMC: 5.1 Měření emisí elmag. rušení (emise ≤ předepsaná mez) nf. síťové rušení: • emise – obsah harmonických proudů • vyvolané kolísání síť. napětí – flikr vf. rušení (radiové): • po vedení 0,15 – 30 MHz • elmag. polem 30 MHz – 1 GHz 5.2 Odolnost proti rušení (simulace standardizovaným ruš. signálem) EMI EMS

  2. Zkoušky odolnosti a měření emisí v EMC - Odolnost – normy řady 61000-4 - Funkční kritéria • A funkce dle specifikací výrobce před i po zkoušce • B zhoršení fce. během zkoušky, není dovolena změna stavu nebo ztráta dat • C dočasná ztrátat fce., samoobnovení nebo zásah obsluhy