delirium t remens a my aida l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Delirium t remens a myš Aida PowerPoint Presentation
Download Presentation
Delirium t remens a myš Aida

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Delirium t remens a myš Aida - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

Delirium t remens a myš Aida. MUDr. Jana Bartesová, PL Jihlava, 2.6.2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Delirium t remens a myš Aida' - dillian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
delirium t remens a my aida

Delirium tremens a myš Aida

MUDr. Jana Bartesová, PL Jihlava, 2.6.2009

slide2

...Náhlým odejmutím pití aneb dalším nemírným pitím propukává konečně zuřivost opilců. Začíná s melancholickou předehrou s obluzením zraku, sluchu a pocitu.Nemocní vidí zvířata, policajty, slyší všeliké zvuky a cítí jakoby mělipavučiny na rukou. Na to dostavuje se mam pronásledování, ničení, samovražedný a záchvaty padoucnici podobné. Konec bývá paralytická blbost´ a konečně smrť …

Thomayerův Lékařský slovník

delirium tremens
Delirium tremens
 • akutní alkoholová psychóza s kvalitativní poruchou vědomí a vážnou alterací tělěsných funkcí (tremens = třesoucí se)
 • nejvážnější projev alkoholového odvykacího stavu
 • u 5-15% chronických alkoholiků po 5-15 letech těžkého pití
 • nejčastěji 3. den abstinence (redukce dávek)
 • předchází prodromální příznaky (= příznaky prostého odvykací stavu)
 • intenzita příznaků DT kolísá, maximum v nočních hodinách
 • průměrná délka akutního stadia 72 hodin
 • po DT amnézie ( úplná, ostrůvkovitá)
 • přechod do amnestického syndromu, demence, depravace a degradace osobnosti
ozna en delirium
Označení delirium
 • 1813 Anglie – Suttontermín delirium tremens (le delire = šílení)
 • 1819 Francie – Rayerhlavní příčina DT je pijáctví
 • 1874 Francie – Magnan zvláštní skupina náruživého pijáctví:DT s projevy zvýšeného neklidu, zmatením mysli a epileptickými křečemi
delirium v literatu e
Delirium v literatuře
 • Edgar Alan Poe – Havran
 • Émile Zola – Zabiják
 • Jack London – Démon alkohol
 • James Frey – Milion malých střípků
 • Petra Batók – A pak už jen tma(rodinné drama pro čtyři osoby a alkohol)
 • Lubomír Černík – Chobotnice
dt v odborn literatu e
DT v odborné literatuře
 • Třes
 • Zrakové halucinace – mikrozoopsie (pavouci, brouci, bílé myšky – černobílé vidění)
 • Neklid, úzkost
 • Hypoglykemie
 • Snížení Mg x snížení K
v skyt vegetativn ch symptom u dt
Výskyt vegetativních symptomůu DT
 • Tremor 91%
 • Pocení 80%
 • Tachykardie 80%
 • Hypertenze 67%
 • Febrilie 55%
v skyt psychick ch symptom u dt
Výskyt psychických symptomů u DT
 • Desorientace u 99% pacientů
  • časem 95%
  • místem 80%
  • osobou 44%
 • Halucinace u 87% a bludy 24% pacientů (větš. úzkost x u 6 % elevace nálady)
 • Akutní psychomotorický neklid 72%
v skyt somatick ch komplikac u dt
Výskyt somatických komplikací u DT
 • Zvýšení JT u 89 %
 • Změny v KO u 84%
 • Změny iontů u 68 %(snížení K u 59%)
 • Hyperglykemie14% x hypoglykemie2%
 • Změny v moči chem. + sed. u 59%
5 rizikov ch faktor pro vznik dt
5 rizikových faktorů pro vznik DT
 • aktuální infekční onemocnění
 • tachykardie nad 120/min
 • rozvoj alkoholových odvykacích příznaků při koncentraci alkoholu v krvi nad 1‰
 • epileptický paroxysmus v anamnéze
 • DT v anamnéze
p iny smrti u dt
Příčiny smrti u DT
 • kardiální selhání při psychomotorické excitaci
 • bronchopneumonie
 • jaterní selhání
 • akutní pankreatitida
 • akutní renální selhání
 • edém mozku
 • celkový metabolický rozvrat
etiopatogeneze alkoholov ch odvykac ch stav v etn dt
Etiopatogenezealkoholových odvykacích stavů včetně DT

nebyla dosud plně objasněna

t.č. nejčastější teorie a přístupy z následujících okruhů:

 • neurobiologické abnormity
 • genetické abnormity
 • vliv somatických onemocnění
 • množství konzumovaného alkoholu
neurobiologick abnormity
Neurobiologické abnormity

Hlavním mechanismem účinku alkoholu na CNS

 • zvýšení uvolňování DOPA
 • potenciace GABA A receptorů
 • inhibice NMDA receptorů
 • změny centrálních endorfinů a 5-HT
 • změny na buněčné úrovni (Ca 2+)
genetick abnormity
Genetické abnormity
 • Homozygotní genotyp CNR 1 1359 A/A pro kanabinoidní receptor CB 1
 • A 9 gen pro transportér DOPA (9 kopie opakuje)
 • Homozygotní genotyp 85 CC genu pro cholecystokinininový receptor A (CCKAR)
 • Homozygotní genotyp D genu pro NRH chinon-oxidoreduktázu 2
 • Substituce z C na T na lokuse 5671 genu pro neuropeptid Y
somatick onemocn n a vznik dt
Somatická onemocnění a vznik DT
 • infekční onemocnění
 • onemocnění kardiovaskulárního systému
 • hepatopatie
 • anémie
 • úrazy hlavy
 • „kidling“ – vznik epi paroxysmů
mno stv konzumovan ho alkoholu a dt
Množství konzumovaného alkoholua DT
 • pozitivní korelace mezi množstvím zkonzumovaného alkoholu během posledního alkotahu, stejně jako současným zneužíváním sedativ a větší závažností příznaků a/nebo delším trváním DT
 • žádná korelace mezi závažností DT a trváním abusu alkoholu
l ba dt
Léčba DT
 • tišení akutního neklidu
 • udržování homeostázy vnitřního prostředí
 • podpora základních vitálních funkcí
 • léčba somatických komplikací
ti en psychomotorick ho neklidu
Tišení psychomotorického neklidu
 • klomethiazol
 • diazepam
 • haloperidol
 • tiaprid, karbamazepin
aida 1 4
Aida 1/4

V noci někdy nespím a civím do zahrady

Se zástupem lidí kolem nevím si už rady

Asi spadnul řemen

Do převodu total

Delirium tremens

A já se tak rád motal

Doktor Josef Goebbels na terasu pajdá

A na vaně jsou bílý myši mezi nimi Aida

Možná Caligula

Přijde s Messalinou

Doufám že se zula

A nepoškrábe lino

aida 2 4
Aida 2/4

Je tady Čingischán, Rumcajs i Cipísek

Koktejl je namíchán amyši diví se

Je konec pásmu dní, ráno už nespatřím

Prstýnek zásnubní na můj prst nepatří

Vanu si napouštím askočím za Aidou

Vylezu na poušti - ráno mě nenajdou

aida 3 4
Aida 3/4

Cinká moje tramvaj a stydne ranní káva

A na dveře marně buší domácí, ta kráva

Policie hledá

Nenachází stopy

Moje dívka bledá

Zatím sbírá zátky od piv

Asi něco tuší, vždyť ta holka není hloupá

Právě jsem se narodil a pára k nebi stoupá

Možná budu písař

Anebo lámat kámen

Sedmnáctý císař

Na hradbách zpívat Amen

aida 4 4
Aida 4/4

Je tady Čingischán, Rumcajs i Cipísek

Koktejl je namíchán amyši diví se

Je konec pásmu dní, ráno už nespatřím

Prstýnek zásnubní na můj prst nepatří

Vanu si napouštím a skočím za Aidou

Vylezu na poušti, ráno mě nenajdou

Ledaže by holka moje chtěla brzo vstát

d de k v duch 1 5
Dědečkův duch 1/5

Nad Vltavou je cosi

plouží se to v rákosí

k mé hrůze je to cosi

dědečkův duch

ó nech mě být

já už víckrát nebudu pít

d de k v duch 2 5
Dědečkův duch 2/5

Děda si k láhvi sedá

ani loknout mi nedá

a vedle něj ó běda

se šklebí myš

ó nech mě být

já už víckrát nebudu pít

d de k v duch 3 5
Dědečkův duch 3/5

Kdo pochopí

když vleze blíž

co natropí

zlá myš

Už se mě na nic neptá

jenom se hloupě chechtá

a zničeně mi šeptá

ten dědův duch

ó nech mě být

já už víckrát nebudu pít

d de k v duch 4 5
Dědečkův duch 4/5

Žádné pivo - žádné pivo

žádné víno - žádné víno

žádnej rum - žádnej rum

žádnej drink - žádnej drink

žádný brandy - žádný brandy

žádný whisky - žádný whisky

a už nikdy vodku - a už nikdy vodku

žádnej drink - žádnej drink

d de k v duch 5 5
Dědečkův duch 5/5

Jenom vodu - jenom vodu

anebo mlíko - nebo mlíko

nebo sodu - nebo sodu

žádnej drink - žádnej drink

Nebudu pít - nebudu pít...