emne finanskrisen i internationalt perspektiv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Emne Finanskrisen i internationalt perspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Emne Finanskrisen i internationalt perspektiv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Emne Finanskrisen i internationalt perspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Emne Finanskrisen i internationalt perspektiv. Lektor AU-HIH Henrik Kjær.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Emne Finanskrisen i internationalt perspektiv' - diem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

The term financial crisis is applied broadly to a variety of situations in which some financial institutions or assets suddenly lose a large part of their value. In the 19th and early 20th centuries, many financial crises were associated with banking panics, and many recessions coincided with these panics. Other situations that are often called financial crises include stock market crashes and the bursting of other financial bubbles, currency crises, and sovereign defaults.[1][2]

Finanskrise rammer også de unge

Fagbevægelsen opfordrer virksomhederne til at holde på lærlinge og elever.

Tvangsauktionerne eksploderer

Mange borgere mærker nu for alvor, at der er finanskrise , og flere og flere må gå fra hus og hjem.

Det er både en værdi- og finanskrise

Vi gør så mange ting, som vi med en umiddelbar fornuft kan se er skadelige, både på kort og langt sigt, og her skal både myndigheder, virksomheder og forbrugere handle og tage ansvar

slide3

Hvorfor interesserer jeg mig for finanskrisen?????

Offentlig ansat

Forventninger om reallønsstigninger

Pensionsopsparing

Friværdi

Forældrekøb af lejlighed

Børn der snart er færdig med skolen

Underviser i nationaløkonomiske fag på HIH-AU

Hobby:

Aktiehandel

Naturlig interesse

i

Globale forhold

slide4

Mikroøkonomi

Det enkelte marked

Den enkelte forbruger

Den enkelte virksomhed

Beskrivende Økonomi

Analyse af emperi for at lære af fortiden

International økonomi

International udvikling

International handel

Valutakurs

Nationaløkonomi

Makroøkonomi

Teorier og modeller til forklaring af den fremtidige samfundsøkonomiske udvikling

slide5

Forklaring på finanskrisen:

Fysiske sedler og mønter

Indlån

Den finansielle sektor

Borgere

Nationalbanken kan delvist styre renteniveauet via interbankrenterne

”CIBORRENTEN”

Kredit

multiplikator

Virksomheder

Udlån

Afhænger af:

Seddelbrøk og

Kassekvote (8 eller 12%)

slide6

Problem med kreditmultiplikatoren:

Bankerne mangler likviditet pga af store tab på:

Finansielle produkter: Investering i sammensatte obligations/pantebrevsporteføljer hvori der indgår ”dårlige amerikanske boliglån

Faldende boligpriser:

De fleste låntagere skal tage lån for at finansiere deres bolig. Boligen er sikkerheden for lånet og når boligværdien falder forsvinder sikkerheden

Faldende aktiekurser

Når først den nedadgående spiral begynder er den svær at stoppe, der sker et værdifald på den finansielle sektors opsparing

Dårlige betalere

Som følge af en stigende arbejdsløshed må den finansielle sektor påtage sig større tab på kunder der ikke kan betale lån tilbage

Problemet er at den finansielle sektor stopper udlån til borgere og virksomheder, der dermed ikke kan købe nyt hus, ny bil eller investere i produktionsapparatet

slide7

Hvordan startede det hele?

Inflationen stiger som en følge af stigende oliepriser og stigende fødevarepriser

Renten stiger

Boligpriser stiger kraftigt, specielt i USA

Aktier stiger tilsvarende

11/9

Renten bunder

Lav konjunktur

Høj konjunktur

Høj

Vigende

Lav

?

Tidslinie

2000

2003

2005

2006

2007

2008

IT

Når renten stiger falder boligpriser og aktiekurser

IT-boble

Irak-Afganistan krige

slide8

Meget kort sagt skyldes krisen en lav rente og ekspansiv finanspolitik, der er udnyttet af grådige spekulanter til:

 • At få folk til at låne mere end de kan betale med deres
 • nuværende/daværende indtjening.
 • Forbrugskvoterne har i perioden været over 100 (Danmark 104)
 • De lånte midler er blevet anvendt til investering i forskellige
 • former for aktiver
 • - Aktier => aktieboble
 • - Boliger => boligprisboble
 • Aktivernes priser stiger dermed hurtigere end indtjeningen kan
 • følge med.
 • - Alle troede at den økonomiske opgang ville vare evigt (mennesker lærer aldrig af deres fejl) og forbrugte ud fra den tro at indkomsten kun kunne stige
slide9

Hvordan rammes verdens finansielle/økonomiske centre?

USA:

Faldende boligpriser => Alle boligejere er gennemsnitlig teknisk insolvente

Bilindustrien kollapser (Ford, General Moters, Chrysler)

Arbejdsløshed stiger markant (knap 8% hvilket er højt)

Forbruget styrtdykker og negative forventninger til fremtiden

Obama planlægger offentlige udgifter, der vil give et underskud på de offentlige finanser på omkring 12% af BNP

slide11

England

Storbritanien har oplevet ekspotentielt stigende boligpriser i opgangstiden og oplever nu markante fald i bolig prisen.

London er den finansielle hovedstad i Europa, Værditab på alle former for investeringsobjekter (aktier, obligationer osv.)

England er blandt de hårdest ramte i Europa

slide12

Japan

Store underskud i brancher, der traditionelt har været gode indtægtskilder (biler)

Økonomien er sårbar efter en lang periode (1990-2004) med ekstrem lav økonomisk vækst

Sidste tal viser store fald i eksporten (op mod 50%) BNP falder kraftigt (10%)

EU

Uensartet udvikling medfører pres på €-samarbejdet. Uenighed om håndtering af krisen medfører usikkerhed.

Tyskland klarer sig OK, men flere af de tidligere østeuropæiske lande er nær statsbankerot

slide13

BRIK-landene:

Brasilien:

Nedgang pga. faldende fødevarepriser og oliepriser

Rusland:

Økonomi i hård nedgang pga. valutakursfald som følge af faldende oliepriser

Indien:

Det positive lyspunkt, væksten stiger markant

Kina:

Sidste tal viser en stigning i arbejdsløsheden på 40 mio. personer

Mange forventer stigende social uro

Officielt ventes stadig vækst på 8% i BNP

slide14

Hvorfor breder krisen sig?

Verden et marked

Øget konkurrence

Uligevægt i samhandlen

Nogle lande har store overskud og andre lande har store underskud på betalingsbalancerne

Globalisering

Frie kapitalbevægelser

Virksomheder er globale

De sælger og producerer i alle lande

slide17

Den økonomiske situation i Danmark nu:

 • Bruttonationalproduktet falder (recession)
 • Konkurrenceevnen på vigtige eksportmarkeder falder (England og Sverige)
 • Arbejdsløsheden stiger (ved sidste måling 2,3%), men er stadig forholdsvis lav
 • Banksektoren gået i stå (der er tegn på lysning, da udlåns- og indlånsrenterne
 • er på vej ned)
 • Alle forventninger til fremtiden er meget sorte
 • Men
 • Skattelettelser er på vej
 • Bankpakker begynder at virke
 • Frigivelse af SP-penge
 • Internationale/Globale tiltag forventes at have effekt fra sommer 2009 (af nogle
 • økonomer)
slide18

Teorien: DAD-SAS-modellen

Ultimo

2008

Primo 2008

Danmark

2007

2006