Bevezet s a c programoz si nyelvbe
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Bevezet é s a C++ programozási nyelvbe. Ficsor Lajos Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. Története. A C++ programozási nyelv a C programozási nyelv objektum orientált kiterjesztése. Az ANSI-C nyelvet - néhány megszorítással - valódi részhalmazaként tartalmazza.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - diem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bevezet s a c programoz si nyelvbe

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe

Ficsor Lajos

Miskolci Egyetem

Általános Informatikai Tanszék


T rt nete
Története

 • A C++ programozási nyelv a C programozási nyelv objektum orientált kiterjesztése.

 • Az ANSI-C nyelvet - néhány megszorítással - valódi részhalmazaként tartalmazza.

 • Első implementáció: AT&T Bell Labs, Bjarne Stroustrup, a nyolcvanas évek eleje.

  • Ez egy pre-compiler volt, amely a C++ kódot C kódra fordította, ami aztán a szokásos C fordítóval volt feldolgozható.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


T rt nete folyt
Története(folyt.)

 • ANSI szabványtervezet: 1996. december 2.

 • A hivatalos szabvány szám: ISO/EIC 14882.

 • Általánosan elterjedt programozási nyelv

 • Gyakorlatilag minden architektúra támogatja

 • Számos előre definiált osztálykönyvtár

 • Sok fejlesztőeszköz épül erre a nyelvre

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Haszn lat nak m djai
Használatának módjai

 • funkcionális szemléletű programok készítésére, kényelmi szolgáltatásokkal ellátott C nyelvként

  • az osztály és objektum használata nélkül

 • funkcionális szemléletű programok készítésére, tetszőleges típusokkal bővíthető nyelvként

  • kihasználva a C++ szinte valamennyi nyelvi konstrukcióját

 • objektum orientált szemléletű programok implementálására

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Nem objektum orient lt kiterjeszt sek
Nem objektum orientált kiterjesztések

 • Nem igénylik az osztály fogalmát. Új vagy módosított szabályok vonatkoznak az alábbiakra

  • megjegyzés

  • definíció

  • hivatkozás típus

  • felsorolás, struktúra és unió típusú objektumok

  • típuskonverzió

  • dinamikus memóriakezelés

  • új alaptípusok

  • függvényekre vonatkozó kiterjesztések

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Megjegyz s comment
Megjegyzés (comment)

 • A // (dupla törtvonal) olyan megjegyzés elejét jelzi, amelynek a vége a következő sorváltás karakter.

 • Bárhol alkalmazható.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


A defin ci
A definíció

 • A definíció végrehajtható utasításnak számít, így bárhol előfordulhat, ahol utasítás írható.

 • Alapszabályként a definiált objektum hatásköre a definíciótól az azt magábanfoglaló blokk végéig terjed.

 • Kivétel

  • afor utasításban foglalt első két kifejezésben

  • az if, while és switch utasítások feltételében

   deklarált azonosítók ezen utasításokra nézve lokálisak

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


A defin ci folyt

index

betu

A definíció (folyt.)

 • Példa a kivételre:

  for (int index=1; index<8; index++)

  {

  printf ("%d ",index);

  char betu = index+65;

  printf ("%c\n",betu);

  }

 • betu és indexegyaránt lokális a ciklusmagra nézve

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


A defin ci folyt1
A definíció (folyt.)

 • Mivel a betudefiníciója ténylegesen a ciklusmag belsejében van, így a ciklusmag minden végrehajtásakor létrejön, a végén pedig megszűnik

 • Az index az őt tartalmazó kifejezés kiértékelésekor létrejön, és a ciklusból való kilépéskor megszűnik

 • Megjegyzések:

  • A most hatályos szabvány előtt nem létezett ez a kivétel!

  • A kétféle értelmezés között kapcsolókkal lehet választani.

  • Nem egységes a fordítók alapértelmezése!

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Hivatkoz s t pus
Hivatkozás típus

 • C: minden alaptípusból pointer típus származtatható

 • C++ : minden típusbólhivatkozás típusis származtatható

 • Formája:

  típusnév &

 •  A hivatkozás valamely objektum alternatív neveként szerepel, mindig kötelező tehát inicializálni.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Hivatkoz s t pus folyt
Hivatkozás típus (folyt.)

 • Egy hivatkozás típusú változó szabályos definíciója például:

  int valt;

  int& masik = &valt;

 • A hivatkozás típust a leggyakrabban a függvény paraméterének és visszatérési értékének típusaként használjuk.

 • A hivatkozás típuscímet tárol de értékként(indirekció nélkül) hivatkozhatunkrá.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Felsorol s strukt ra uni t pus objektumok deklar l sa
Felsorolás, struktúra, unió típusú objektumok deklarálása

 • A C++ a fenti típusú objektumok deklarálása esetén nem követeli meg a deklarációban az enum, struct illetve unionkulcsszavak alkalmazását, az adatszerkezetek deklarációjában szereplő nevek önmagukban típusnévként használhatók

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


F elsorol s strukt ra uni t pus objektumok deklar l sa folyt
Felsorolás, struktúra, unió típusú objektumok deklarálása (folyt.)

 • Példa:

  struct datum {

  int ev;

  char honap[15];

  int nap;

  };

  // a "struct" alapszó elmaradhat

  datum ma,holnap,szulinap;

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


T puskonverzi
Típuskonverzió

 • A cast stílusú típuskonverzió helyett használható az alábbi forma is:

  típusnév(kifejezés)

 • Tehát pl. (char)a helyett char(a) is írható

 • A két forma keverhető egy programon belül.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Dinamikus mem riakezel s
Dinamikus memóriakezelés

 • A C programokban megszokott memóriakezelő függvények (malloc(), free() és társai) helyett a C++ két új operátort vezet be:

  new

  delete

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


A new oper tor
A new operátor

 • Formája:

  new típusnév

 • vagy

  new típusnév[elemek száma]

 • Az operátor a típusnév (és ha adott, az elemek száma) által meghatározott méretű helyet kísérel meg lefoglalni a memóriában

 • Ha sikeres volta művelet, eredménye egy típusnev*típusú érték, amely a lefoglalt terület kezdőcímét adja, egyébként az eredmény 0.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


A new oper tor folyt
A new operátor(folyt.)

 • Egyszerű példák:

  // helyfoglalás egy egész értéknek

  int *p=new int;

  // helyfoglalás egy 200 elemű egész

  // tömbnek

  int *pp;

  pp = new int[200];

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


A delete oper tor
A delete operátor

 • Egy objektum törlése és az általa elfoglalt hely felszabadítása a memóriából:

  delete pointer;

 • Egy tömb törlése:

  delete [] pointer;

 • Csak a new operátorral értéket kapott pointerrel alkalmazható, egyébként az eredménye definiálatlan.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


A delete oper tor folyt
A delete operátor (folyt.)

 • A NULL pointerre alkalmazva hatástalan.

 • Tömb törlése az egyszerű formájú operátorral, vagy egy objektum törlése a tömbökre vonatkozó formával definiálatlan hatású.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Az ansi c helyfoglal f ggv nyei
Az ANSI-C helyfoglaló függvényei

 • A C++ ismeri az ANSI-C helyfoglaló függvényeit is, tehát (elsősorban kompatibilitási okokból) azok is használhatóak.

 • Tilos azonban a két allokációs mechanizmus együttes alkalmazása egy programon belül: ennek hatása definiálatlan.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


A bool alapt pus
A bool alaptípus

 • Az alaptípus logikai értékek tárolására szolgál

 • Értéke igaz(nem 0) vagy hamis(0) lehet

 • A C++ nyelvben a logikai kifejezések végeredménye bool típusú.

 • Integrális típus

 • Ha szükséges, egy bool típusú érték a C konvenció értelmében a 0 vagy 1 értékre, egy egész érték pedig 0 esetén a hamis, nem 0 esetén az igaz értékre konvertálódik.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


A wchar t alapt pus
A wchar_t alaptípus

 • Az egy byte-nál hosszabb kódú karaktereket alkalmazó karakterkészletek egy elemét tárolni képes típus. Szintén integrális típus.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Hivatkoz s c m szerinti param ter tad s
Hivatkozás (cím) szerinti paraméterátadás

 • Az adott formális paramétert hivatkozási típusúnak kell deklarálni

 • Az aktuális paraméter kompatibilis típusú balérték

 • A hivatkozás szerinti paraméternek a címe adódik át

 • A függvényben nem kell indirekciót alkalmazni a változó értékének elérésére.

 • Ha a függvény értékadást tartalmaz a formális paraméterrre, akkor azzal az aktuális paraméterének az értékét is megváltoztatja.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Hivatkoz s szerinti param ter tad s p lda
Hivatkozás szerinti paraméterátadás (példa)

void csere (int &a, int &b)

{

int i;

i=a; a=b; b=i;

}

main()

{int a=5, b=10;

csere (a,b);

printf ("%d %d\n",a,b);

}

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Alap rtelmez s szerinti param ter rt k 1
Alapértelmezés szerinti paraméter érték 1.

 • Ha egy formális paraméterhez = jellel egy kifejezést kapcsolunk, az a paraméter híváskor elmaradhat, de a kifejezésnek megfelelő kezdőértéket veszi fel.

 • Az alapértelmezés szerinti paraméterérték megadása formálisan is egy inicializálásnak felel meg.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Alap rtelmez s szerinti param ter rt k 2
Alapértelmezés szerinti paraméter érték 2.

 • Szabályok:

  • Ha egy paraméternek van alapértelmezés szerinti (default) értéke, akkor az utána következő valamennyi paraméternek kell legyen.

  • A kifejezés értékének típusa a paraméter típusával kompatibilis kell legyen.

  • Egy adott paraméter default értékét vagy a prototípusban, vagy a definícióban kell megadni, mindkét helyen tilos!

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Alap rtelmez s szerinti param ter rt k 3
Alapértelmezés szerinti paraméter érték 3.

 • Szokásos eljárás, hogy valamennyi default értéket a prototípusban adunk meg, hiszen az mindig publikus, a függvény definíció pedig nem mindig az.

 • A kifejezés kiértékelése a hívás során futási időben történik.

 • Default értékkel nem rendelkező formális paraméter helyére kötelező aktuális paramétert írni.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Alap rtelmez s szerinti param ter rt k 4
Alapértelmezés szerinti paraméter érték 4.

 • Egy példa:

  int kobtart (int hossz, int szel=3, int mag=5);

  main ()

  {int x=10, y=12, z=2, k;

  k = kobtart (x,y,z);

  k = kobtart (x,y); //k=kobtart(x,y,5)

  k = kobtart (x); //kobtart(x,3,5)

  k = kobtart (); // Ez hibás!

  }

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Az inline f ggv ny
Az inline függvény

 • Egy függvényt a deklarációjában az inline minősítővel láthatunk el

 • Ezzel feljogosítjuk a fordítóprogramot arra, hogy a függvény hivását a definícióból és az aktuális paraméterekből készített kódsorozattal helyettesítse.

 • Az inline függvény függvény törzse annyiszor kerülhet bemásolásra a kódba, ahányszor a hívása szerepel.

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


Az inline f ggv ny folyt
Az inline függvény(folyt.)

 • Mire lehet jó?

  • A C++-ban gyakori anagyon rövidfüggvénytörzs. Ilyenkor a hívás helyén történő kódgenerálás rövidebb kódot eredményezhet, mint a paraméterátadás adminisztrálása és az ugrás majd visszatérés.

  • Jól használható a makrók kiváltására. Az inline függvényt nem az előfeldolgozó, hanem a fordítóprogram dolgozza fel, amely képes a típusellenzőrzésre.

 • Az inline minősítő nem kötelezi a fordítót az inline módú hivás-feldolgozásra

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


F ggv ny overloading 1
Függvény overloading1.

Azonos hatáskörben

 • azonos névvel

 • különböző paraméterszignatúrával

 • különböző függvényeket definiálhatunk.

 • Paraméterszignatúra: a formális paraméterek száma és típus-sorrendje.

 • A polimorfizmus egyik implementációs formája

  • "környezet": paraméter szignatúra

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe


F ggv ny overloading 2
Függvény overloading2.

 • A függvény hívásakor a fordítóprogram az aktuális paraméterek szignatúráját sorban egyezteti az összes azonos nevű definíció formális paramétereinek szignatúráival. Ennek az egyeztetésnek az alábbi eredményei lehetnek:

  • Pontosan egy illeszkedőt talál: ilyenkor az ennek megfelelő függvény hívását fordítja be.

  • Egyetlen illeszkedőt sem talál: hibajelzést ad

  • Több egyformán illeszkedőt talál: hibajelzést ad

 • Korai kötés (early binding)

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe