slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KESÄ°RLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

KESÄ°RLER - PowerPoint PPT Presentation


  • 403 Views
  • Uploaded on

KESİRLER. KESİR CEŞİTLERİ. Kesirler 2 çeşittir. 1- Basit Kesirler + ( Birim Kesirler ) 2- Bileşik Kesirler + Tamsayılı Kesirler. 1- Basit Kesirler. Pay. Kesir Çizgisi. Payda. Payı paydasından küçük olan kesirlere Basit Kesir denir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KESÄ°RLER' - didina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kes r ce tler
KESİR CEŞİTLERİ

Kesirler 2 çeşittir.

1- Basit Kesirler +(Birim Kesirler)

2- Bileşik Kesirler+Tamsayılı Kesirler

1 basit kesirler
1- Basit Kesirler

Pay

Kesir Çizgisi

Payda

Payıpaydasından küçük olan kesirlere Basit Kesir denir.

1 2 5 4 12 16 100

2 3 9 5 100 50 1000

birim kesirler
Birim Kesirler

Pay

1

Kesir Çizgisi

Payda

Payıbir olan basit kesirlere Birim Kesir denir.

1 1 1 1 1 1 1

2 3 9 5 100 50 1000

2 bile ik kesirler
2- Bileşik Kesirler

Pay

KesirÇizgisi

Payda

Payıpaydasına eşit yadapaydasındanbüyük olan

kesirlere Bileşik Kesir denir.

3 5 10 8 102 516 10000

2 3 9 5 100 50 1000

tamsay l kesirler
Tamsayılı Kesirler

Tam Kısım

Pay

KesirÇizgisi

Payda

Basit Kesirlerebir veya daha fazla bütün eklenen

kesirlere Tamsayılı Kesir denir.

1

3

2

1

3

5

10

2

2

100

5

8

Yada Bileşik Kesirlerin Tam sayılı olarak gösterilişine denir.

kes rler sayi do rusunda g stermek
KESİRLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERMEK

2

1

0

1 2 3 4

6 7 8 9

0

5

10

5 5 5 5

5 5 5 5

5

5

1

4

1

1

5

5

tam sayili kes r b le k kesre ev rme
TAM SAYILI KESİRİ BİLEŞİK KESRE ÇEVİRME

Bir tam sayılı kesri bileşik kesre çevirirken:

Kesrin paydasıile tam sayıçarpılır, çarpım

payiletoplanıppayayazılır.

2

Örnek:

Tam sayılı kesrini bileşik kesre çevirelim.

3

5

2

( )

17

x

+

=

=

3

5

5

5

b le k kes r tam sayili kesre ev rme
BİLEŞİK KESİRİ TAM SAYILI KESRE ÇEVİRME

Bir bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken:

Kesrin payıpaydasınabölünür, bölüm tam kısma, payda aynen paydaya ve kalan ise paya yazılır.

Bileşik kesrini tam sayılı kesre

çevirelim.

14

Örnek:

4

14

4

12

3

(14 / 4)

14

2

=

=

4

4

do al sayilari baya i kes r olarak yazma
DOĞAL SAYILARI BAYAĞI KESİR OLARAK YAZMA

Doğal Sayılarpaydaları1 olan Bayağı Kesirlerdir.

12

34

23

96

ÖRNEK:

12 =

34 =

23 =

96 =

1

1

1

1

kes rler gen letme
KESİRLERİ GENİŞLETME

Bir kesrin payve paydasınıaynı sayı ile çarparsak kesrin değeri değişmez. Buna Kesirlerin Genişletilmesi diyoruz.

2

Kesrini 4 ile genişletelim.

ÖRNEK :

5

8

2

2

x 4

=

=

5

5

x 4

20

(4)

kes rler sadele t rme
KESİRLERİ SADELEŞTİRME

Bir kesrin pay ve paydasınıaynı sayıya bölersek kesrin değeri değişmez. Buna Kesirlerin Sadeleştirilmesidiyoruz.

4

Kesrini 4 ile sadeleştirelim.

ÖRNEK :

12

1

4

4

: 4

=

=

12

12

: 4

3

kes rler kar ila tirma
KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA

Bayağı Kesirleri pay veya paydalarına bakarak; büyük veya küçük olmalarına göre sıralayabiliriz.

1 paylari e t olan kes rler siralama
1. PAYLARI EŞİT OLAN KESİRLERİ SIRALAMA :

Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan kesir

daha büyüktür.

ÖRNEK :

Aşağıdaki şekillerde büyük olanı görmeye çalışalım.

1

4

1

2

>

Çünkü küçük payda daha az parçaya bölmek demektir.

2 paydalari e t olan kes rler siralama
2. PAYDALARI EŞİT OLAN KESİRLERİ SIRALAMA

Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir

daha büyüktür.

ÖRNEK :

Aşağıdaki şekillerde büyük olanı görmeye çalışalım.

1

4

3

4

<

2 pay ve paydalari e t olmayan kes rler siralama
2. PAY ve PAYDALARI EŞİT OLMAYAN KESİRLERİ SIRALAMA :

Önce kesirlerin paydaları veya payları eşitlenir.

Paydalarını eşitlemek daha kolaydır.

2

5

1

4

ÖRNEK :

ve kesirlerinden hangisi daha büyüktür?

2

1

1 x 5

8

5

2 x 4

>

,

5

4

5 x 4

4 x 5

20

20

(4)

(5)

b r b t n n stenen kes r sayisini bulmak
BİR BÜTÜNÜN İSTENEN KESİR SAYISINI BULMAK

Bunun için önce: bütün,paydaya bölünür, sonra pay ile çarpılır.

2

3

ÖRNEK :

72 sayısının ‘ si kaçtır?

72

24

24

24

24

72 : 3 =

24 x 2 = 48

kesr ver len sayinin b t n n bulmak
KESRİ VERİLEN SAYININ BÜTÜNÜNÜ BULMAK

Bunun için önce parça paya bölünür, sonra payda ile çarpılır.

2

3

ÖRNEK :

‘ si 40 olan sayının tamamı kaçtır?

20

20

40

20

20

40 : 2 =

20 x 3 =

60

60

1 paydalari e t kes rlerde
1- PAYDALARI EŞİT KESİRLERDE

Paylar toplanır paya yazılır. Ortak paydalardan biri paydaya yazılır.

3

7

2

7

3 + 2

5

ÖRNEK :

+

=

=

7

7

+

3

2

2 paydalari e t de lse
2- PAYDALARI EŞİT DEĞİLSE:

A- Paydaları birbirinin katı ise:

Küçük olan paydayı çarparak diğer paydaya eşitleriz.

10

2

3

2

2 x 4

2

2

8

ÖRNEK :

=

+

+

+

=

=

12

12

12

3 x 4

12

12

12

(4)

3+3+3+3

slide22

İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM…