maamaksu infos steem n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Maamaksu infosüsteem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Maamaksu infosüsteem - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Maamaksu infosüsteem. Andres Juss Kinnisvara hindamise osakond Maa-amet. Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu , 20 . märts 2013, Saue. Eesmärk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maamaksu infosüsteem' - didier


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maamaksu infos steem

Maamaksu infosüsteem

Andres Juss

Kinnisvara hindamise osakond

Maa-amet

Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu , 20. märts 2013, Saue

eesm rk
Eesmärk
 • Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi, kuhu on kokku kogutud kõik riiklikes andmebaasides olemasolevad maamaksu arvutamiseks vajalikud lähteandmed
  • kasutajaks registreerinud kõik 226 KOV-i
  • 14.03.2013 seisuga 210 KOV-i hakanud kasutama
 • Maamaksu arvutamisel rakendatakse ühtseid reegleid
  • 07.12.2012 vastu võetud 01.01.2015 jõustuv maamaksuseadus
  • Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamisega seotud küsimused-vastused Rahandusministeeriumi kodulehel http://www.fin.ee/maamaksusoodustus
makis e kronoloogia 1
MAKIS-e kronoloogia 1
 • 16.06.2011 Võeti vastu koduomanikke maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seadus
 • 01.08.2011 Rahandusministeeriumis nõupidamisel otsustati luua Maamaksu infosüsteem (MAKIS)
 • 07.12.2011Võeti vastu 2012 riigieelarve, eraldati vahendid MAKIS-e loomiseks, ülalpidamiseks, mehitamiseks
 • 19.04.2012 Valitsuskabineti nõupidamisel otsustati: Rahandusministril valmistada ette ja esitada Vabariigi Valitsusele ettepanek katta maamaksu infosüsteemi loomise eelduseks olevate riiklike registrite lähteandmete parandamise ja täiendamise kulud Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist
makis e kronoloogia 2
MAKIS-e kronoloogia 2
 • 04.05.2012 Avaldati riigihanke teade
 • 15.08.2012 Sõlmiti leping riigihanke võitnud AS Datel-iga
 • 11.09.2012 Moodustati projekti juhtrühm ja töörühm
 • 17.10.2012 Võeti vastu projekti I etapp (analüüs ja projekteerimine)
 • 18.12.2012 Võeti vastu projekti II etapp (väljavõtted)
 • 19-20.12.2012 Koolitused Tallinnas ja Tartus
 • 01.01.2013 MAKIS veebi
osalejad
Osalejad
 • Rahandusministeeriumi eestvõttel
  • Tulevikus MAKIS-e vastutav töötleja on Rahandusministeerium ning volitatud töötleja Maa-amet
 • Projekti on kaasatud veel Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu jne esindajad
olevik
Olevik
 • Alates 15. novembrist saavad kohalikud omavalitsused maamaksu infosüsteemi veebirakenduse kaudu teha väljavõtteid omavalitsuse elanike ja maksuvabastusega looduskaitsealuste maade kohta.
 • Alates 1. jaanuarist 2013. a on omavalitsustel võimalus MAKIS-e kaudu
  • näha riiklikest registritest pärit maamaksu arvutuse aluseks olevaid andmeid
  • teha neist väljavõtteid süsteemiväliseks kasutamiseks.
v ljav tted
Väljavõtted
 • Maaüksused: katastriüksuste andmed - allikas maakataster
 • Maakasutused: isikute omandis või kasutuses olevate maade loetelu - allikas kinnistusraamat või riigi kinnisvararegister
 • Maksumaksjad: isikute loetelu
 • Maksuvabad maad: looduskaitsest tingitud maksuvabastusega maad – allikas Kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteem, mis saab andmeid Keskkonnaregistrist
 • Koduomaniku soodustus: väljavõte maakasutustest, mis vastavad/ei vasta maksuvabastuse tingimustele.
koduomaniku soodustus
Koduomaniku soodustus

Maamaksusoodustuse määramiseks on omavalitsustel

maamaksu infosüsteemi kaudu võimalik kontrollida:

 • kas katastriüksuse sihtotstarve maakatastris on elamumaa või maatulundusmaa, mis sisaldab õuemaa kõlvikut;
 • kas aadressiandmete süsteemi andmetel asub sellel maal hoone;
 • kas sellel maal asuvas hoones on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
tulevik
Tulevik
 • MAKIS-e loomise järgmises arendusetapis (2013-2014) lisatakse teenused, mis võimaldavad omavalitsustel kogu maamaksu ja selle vabastuse arvutuse ning andmete kontrolli menetluse läbi viia MAKIS-es ning edastada andmed otse Maksu- ja Tolliametile.
 • Infosüsteem valmib täies mahus 2015. aastaks.
  • Riigi andmebaasides andmed vajavad parandamist