VÄÄRTUSTE TRANSFORMATSIOON - PowerPoint PPT Presentation

dick
v rtuste transformatsioon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÄÄRTUSTE TRANSFORMATSIOON PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÄÄRTUSTE TRANSFORMATSIOON

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
VÄÄRTUSTE TRANSFORMATSIOON
185 Views
Download Presentation

VÄÄRTUSTE TRANSFORMATSIOON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VÄÄRTUSTE TRANSFORMATSIOON Viljar Aro- Saaremaa Ühisgümnaasium

 2. Agraarühiskonnast teabeühiskonnaks

 3. 21. sajandi töökontseptsioon Tööst saab suur lõbu - lõbu selles tähenduses, et see saab olema meeliülendav, mänguline, kaasahaarav. Me liigume eemale tööst kui üllast ohverdusest. R. Jensen “Unelmate ühiskond”

 4. AASTAKS 2020 KOLM UUT TEHNOLOOGIAT • Arvutid ja telekommunikatsioon • Biotehnoloogia (menetlus geneetilisel ja molekulaarsel tasandil)- keskmine eluiga üle 120 aasta? • Nanotehnoloogia (ühe aatomi töötlemine korraga)- saastuse oluline vähendamine

 5. HARIDUSEST TULEVIKUS • Detsentraliseerimise areng- töötaja mõtleb oma peaga, otsustab, vastutab • Meil pole aimugi, mida peame teadma kümne aasta pärast • Peab välja arenema hariduslik infrastruktuur, mis toetab pidevat uurimist ja arenemist läbi terve inimese eluea • Vanemad osalevad üha enam laste hariduses, sest panused teadmistemajanduses on väga kõrged

 6. 10 printsiipi Kuidas paremini hakkama saada • Olge globaalsed- e-õpe, e-kool, võõrkeeled, ülemaailmsus • Olge avatud- koostöö, piirideta liikumine, ideede levik • Laske asjadel kulgeda- sallivus, usaldus • Arenege rohkem- valem on “arene või sure” • Kohanege alati- valem on “kohane või sure” • Õppige pidevalt- valem on “õpi või sure” • Hinnake uuendusi- mitte liiga palju traditsioonilisust • Olge ühenduses- internetiühendused • Kaasake teisi- altruism, eri taustaga inimesed • Olge enesekindel- optimism, hirmude ohjeldamine P.Schwartz, P.Leyden, J.Hyatt “Suur buum”

 7. Uue majanduse alused • Vana majanduse vabrikud suurendasid standardtoodangut • Uue majanduse bürood suurendavad individuaalset loovust • ARENDA OMA SOTSIAALSEID OSKUSI: • luua kontakti • hoida sidet • saavutada empaatiat kolleegidega • võimet kuulata • taluda ja teha konstruktiivset kriitikat • võimet levitada rõõmu ja head tuju • R. Jensen “Unelmate ühiskond”

 8. Väljakutsed inimesele • Tulla toime kiiruse ja muutlikkusega • Olla paindlik • Tulla toime vastuoludega • Omada põhimõtteid orienteerumiseks selles maailmas

 9. VISIOON SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM - JA SAADKI HAKKAMA •  KÕIGEGA = püstitatud eesmärkidega •  KÕIGIGA = igas meeskonnas, teiste inimestega •  KÕIKJAL = tööl - kodus - puhkehetkel •  KÕIKSEAEG = täna, homme, igal ajahetkel, kogu elu • Mitte see pole tähtis, et õpetada toime tulema olevikuga, vaid see, et oskaks toime tulla tulevikuga. • Tähtis pole mitte oskus kohaneda maailmaga, vaid tahe ja oskus muuta maailma paremaks, oskus tunda rõõmu elu üle ja rõõmustada teisi. • ?HAKKAMASAAMISELT EDASIJÕUDMISELE ?

 10. Kiiresti muutuvas maailmas peaks iga inimene esitama endale küsimuse – kas minu väärtused vastavad muutunud maailma väärtustele?

 11. PÜÜDLUSED EDU SAAVUTADA EI TOHI OLLA OLULISEMAD KUI PÜÜDLUSED INIMESTEGA ÕIGESTI KÄITUDA • Saavutamine e olla keegi • Suhtlemine e olemine läbi koosolemise e pidev andmine • Nende kahe ühendamine e olemine läbi muutumise e vastastikune rikastamine

 12. Väärtused organisatsioonis • Organisatsioonikultuuris on olulisel kohal väärtused -üldised hoiakud selle kohta, kuidas olla, käituda ja tegutseda. • Edukates organisatsioonides ühtivad individuaalsed väärtused organisatsiooni omadega. VÄÄRTUSHOIAKUD ON AINUKE ASI, MIDA SAAB KASUTADA INIMESTE KOONDAMISEKS ÜHISE EESMÄRGI NIMEL

 13. MILLISTEST ÜLDISEMATEST VÄÄRTUSHOIAKUTEST VÕIKS ALUSTADA • Eetiline tegutsemine • Paindlikkus ja reageerimisvõime • Efektiivsus ja tulemuslikkus MUUTUMINE ALGAB ALATI ISEENDAST

 14. Margareth Wheatley: juht peab olema • Pühendunud • Aus • Karismaatiline • Nutikas • Abivalmis • Usalduslik • Naljasoonega • Kirglik • Mitte isekas • Rahulik ja kindlameelne • Distsiplineeritud • Peremehetundega • Eesmärgile orienteeritud

 15. Margareth Wheatley: kuidas sellise juhi tiimis end tunneksid • Ohutult • Tähtsana • Motiveerituna • Inspireerituna • Loomingulisena • Targana • Valmis väljakutseteks • Õnnelikuna • Töötahtelisena • Väärtustatuna

 16. VÄÄRTUSHOIAKUTEL PÕHINEVA JUHTIMISE PUHUL ON ORGANISATSIOONI TEGELIKUKS JUHIKS ÜHISELT VASTU VÕETUD VÄÄRTUSHINNANGUD • Välishindamiselt sisehindamisele • Tsentraliseerimiselt detsentraliseerimisele • Umbusaldamiselt usaldamisele • Pean-tegevustelt tahan-tegevustele • Oma tõe kuulutamiselt teiste tõdede kuulamisele • Kogumiselt jagamisele

 17. SÜGi PÕHIVÄÄRTUSED: • õppida, õppida, õppida • traditsioonide austamine • meeskonnatöö • pidev analüüs ja arenemine • alati parimat • loovuse toetamine • ideede hindamine • uurimistegevuse arendamine • koostöö lapsevanematega • oma kooli tunne • positiivsete kogemuste jagamine teistele

 18. ÕPETAJA EI ÕPETA EI AINET EGA ÕPIKUT, VAID EELKÕIGE ISEENNAST Õpetaja kui liidri käitumise komponendid: • Selge visioon • Pühendumus • Moraalne küpsus • Usaldatavus • Julgus Eeskuju pole teiste mõjutamisel mitte peamine, vaid ainuke asi.

 19. Teel emotsionaalse intelligentsuse teadvustamisele • IQ ühekülgne jumaldamine on kindlalt minevikunähtus. Väärtuslikku tulevikutöötajat iseloomustab võime • luua • koostööd teha • motiveerida • ergutada • initsiatiivi vallandada • R. Jensen “Unelmate ühiskond”

 20. Kooli roll on täita ühiskonna vajadusi STANDARDINIMESE KASVATAMISELT RATSIONAALSELT IQ-lt AINETE ÕPETAMISELT ÕPILASE KUI TERVIKU HARIMISELE EMOTSIONAALSELE INTELLEKTUAALSUSELE INDIVIDUAALSE LOOVUSE ARENDAMISELE Mõistuse ja südame ühendamine klassis

 21. MINU RELIIKVIA ON PÜHENDUMINE Goethe: NIIPEA KUI ME PÜHENDUME MILLELEGI, ASUB TEGUTSEMA KA JUMAL