n m ty pro da ovou a soci ln politiku pir t v dob krize n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Náměty pro daňovou a sociální politiku Pirátů v době krize PowerPoint Presentation
Download Presentation
Náměty pro daňovou a sociální politiku Pirátů v době krize

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Náměty pro daňovou a sociální politiku Pirátů v době krize - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on

Náměty pro daňovou a sociální politiku Pirátů v době krize. Mgr. Vítězslav Praks, PhD. 606577286, xvitap@centrum.cz , skype: xvitap. …ač nejsem chemik, dovolil jsem si připravit příspěvek na ekonomické téma…. Když už nějaká hesla, tak toto:. „Požadujeme odluku státu a korporací“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Náměty pro daňovou a sociální politiku Pirátů v době krize' - dianne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n m ty pro da ovou a soci ln politiku pir t v dob krize

Náměty pro daňovou a sociální politiku Pirátů v době krize

Mgr. Vítězslav Praks, PhD.

606577286,

xvitap@centrum.cz,

skype: xvitap

a nejsem chemik dovolil jsem si p ipravit p sp vek na ekonomick t ma
…ač nejsem chemik, dovolil jsem si připravit příspěvek na ekonomické téma…
ofici ln vysv tlen o p vodu krize subprime hypot ky u byly ofici ln odvol ny

Oficiální vysvětlení o původu krize (subprime hypotéky) už byly oficiálně odvolány

politici budou pokra ovat v plundrov n zbytk bohatstv ve ve ejn m sektoru

Politici budou pokračovat v plundrování zbytků bohatství ve veřejném sektoru.

a jestli e si st ty p j uj za podm nek kdy ze dne na den m e doj t ke zm n spl tek o v ce ne 100

…a jestliže si státy půjčují za podmínek, kdy ze dne na den může dojít ke změně splátek o více než 100%...

slide13

Špatná ekonomická situace pak poslouží jako argument pro likvidaci veřejné infrastruktury a sociálního systému

tj i u zv at to funguje jen u lid p ich zej fa ist s demagogick mi hesly ka d za svoje

Tj. i u zvířat to funguje. Jen u lidí přicházejí fašisté s demagogickými hesly: „Každý za svoje“

slide19

Pokud se tato low-level spolupráce mezi lidmi naruší, výsledkem budou nutně ozbrojené konflikty společenských frakcí.

slide20

Kromě toho – fakt, že lidé mezi sebou spolupracují, že funguje veřejná infrastruktura přináší četné benefity, jež se projeví v mnoha oblastech, i v ekonomickém aspektu.

a z toho d vodu pak z t to situace ani u t m nen mo n sjednat n pravu i kdyby lid moc cht li

…A z toho důvodu pak z této situace ani už téměř není možné sjednat nápravu, i kdyby lidé moc chtěli…

slide28

Zařaďme do programu levné a efektivní nástroje sociálních programů.Žádné populismy, ale základní, potřebné věci.

slide36

Poskytujících zdarma jednoduché jídlo (chleba s máslem a marmeládou), WC a samozřejmě počítače s internetem,

slide37

Dětem nabízejí možnost hrát počítačové hry (stahují je z nebezpečných ulic, jsou v knihovnách v bezpečí před drogami) – ale samozřejmě je v dalších krocích přivádějí i k informacím a vzdělávání, včetně klasických, ale hlavně elektronických knih

slide38

Elektronické knihy a články jsou ostatně naše další šance: je technicky možné zajistit přístup ke všem informacím a vzdělání pro jednoho každého člověka, bez ohledu na jeho sociální situaci.

slide39

Je to komunitní sociální politika? Je to boj proti soc. vyloučení? Je to kulturní politika? Je to vzdělávání? Je to všechno dohromady…

populace lid kte budou p ipraveni o sv j majetek jejich d chodov syst my budou rozkradeny a zru eny

Populace lidí, kteří budou připraveni o svůj majetek, jejichž důchodové systémy budou rozkradeny a zrušeny.

mus me vymyslet zp sob jak se o tyto lidi efektn postarat m li z stat na e spole nost lidsk

Musíme vymyslet způsob jak se o tyto lidi efektně postarat – má-li zůstat naše společnost lidská.

slide45

Opět potřebujeme síť vysokokapacitních center pro seniory po celé republice: Aby provoz byl levný a efektivní.

slide49

Neslibujme si od programu přehnané. Neexistuje žádný geniální nápad, který by zajistil „přes noc“ vyřešení naší ekonomické situace.

slide50

Je třeba posilovat kontrolu na všech úrovních, transparencí bránit korupci, péči o rozpočet vykonávat soustředěně, neideologicky a odborně.

slide52

Jestliže daň z dividend dle českého práva platí jen domácí investoři, nikoliv zahraniční, je něco v nepořádku. – Změnit!

jestli e fyzick osoby plat z porn dan je n co v nepo dku mf by toto m lo okam it e it

Jestliže fyzické osoby „platí“ záporné daně, je něco v nepořádku. MF by toto mělo okamžitě řešit.

pokud by v echny zak zky prob haly ve ejn m tendrem jak navrhuj pir ti kolik by se u et ilo 1 3 1 2

Pokud by všechny zakázky probíhaly veřejným tendrem, jak navrhují Piráti, kolik by se ušetřilo? 1/3? 1/2?

slide58

Kdyby byl funkční NKÚ, s kolika opravdu velkými korupčními kauzami by se nám podařilo pohnout?!Kolik zakázek by mohlo být zrušeno pro zbytečnost…

slide60

Jak je možné, že státy si půjčují za podmínek absolutně floatových sazeb? Pak stačí mediální útok na konkrétní stát, splátky vyletí na dvojnásobek a celý stát je v insolvenci.

tyto pen ze pak n kde chyb nejv ce v infrastruktu e kde pak p sob jako brzda mo nost r stu

Tyto peníze pak někde chybí……nejvíce v infrastruktuře… kde pak působí jako brzda možností růstu.