mit tapahtuu totuudelle kirjallisuudessa l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mitä tapahtuu totuudelle kirjallisuudessa? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mitä tapahtuu totuudelle kirjallisuudessa?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
dianne

Mitä tapahtuu totuudelle kirjallisuudessa? - PowerPoint PPT Presentation

140 Views
Download Presentation
Mitä tapahtuu totuudelle kirjallisuudessa?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mitä tapahtuu totuudelle kirjallisuudessa? Suomen teologinen instituutti 18.10.2006 Markku Ihonen Tampereen yliopiston opetuksen kehittämispäällikkö Suomen kirjallisuuden dosentti markku.ihonen@uta.fi

 2. Teesit • filosofian (logiikan) totuusteorioilla on vähän annettavaa kaunokirjallisuuden totuudellisuudesta käytävään keskusteluun • totuus ei ole koskaan voinut hyvin kaunokirjallisuudessa (KS. SEURAAVA DIA) • todellisuuden totuudellinen esittäminen ei ole kaunokirjallisuuden tehtävä – eikä sille mahdollistakaan • kirjailijat ja lukijat ovat kyllä haikailleet… • postmodernismi ei tuo paljoa uutta keskusteluun kirjallisuuden totuudellisuudesta • totuudellisuuden mahdollisuuskin kielletään jälkistrukturalistisen kielikäsityksen nojalla

 3. KIRJALLISUUDEN TYYLISUUNNAT: TOTUUS KIRJALLISUUDESSA

 4. Totuus kirjallisuudessa • olennaista ei yksittäisen väittämän tai teorian totuudellisuus • tavallisesti pohdittu esitetyn asiantilan tai ilmiön tyypillisyyttä tai mahdollisuutta • olennaista esitetyn kokonaiskuvan tai kokonaisnäkemyksen uskottavuus

 5. Missä mielessä kirjallisuus voisi olla totta? • on olemassa se, mitä kutsutaan "todellisuudeksi" (ontologia) • → tästä todellisuudesta on mahdollista saada luotettavaa ja kohdallista tietoa (epistemologia) • → tämä tieto on mahdollista esittää kielen ja kirjallisuuden keinoin (representaatio) • → lukijan on mahdollista tunnistaa tämän esityksen ja todellisuuden vastaavuus (korrespondenssi) • REALISTIT uskoivat kaikkiin kohtiin 1.-4. • MODERNISTIT problematisoivat etenkin kohdan 2. • POSTMODERNISTIT eivät usko edes kohtaan 1.

 6. Sepitteen kirjoittaminen ja lukeminen • kirjallisuus on maailman konstruoimista • fiktiivisyys • kuvauksen kohteena olevat ihmiset, olot ja tapahtumat sepittämällä sepitetään • tietoinen valehteleminen • asiat voidaan kuitenkin esittää niin, että lukija saadaan uskomaan, että kuvatut asiat ovat tapahtuneet tekstissä esitetyllä tavalla tai ainakin voineet tapahtua niin • kirjallisuus on lukijan houkuttelua uskomaan kuvatun totuudellisuuteen • "willing suspension of disbelief" (William Coleridge) • lukija luopuu hetkeksi epäuskostaan vapaaehtoisesti • kirjalliset konventiot ohjaavat lukemaan sepitteenä

 7. Kielen rajat • kirjallisuus on muodoltaan kieltä • jälkistrukturalismi ei usko 1) kielen kykyyn tavoittaa todellisuutta eikä 2) esittää sitä sellaisenaan • sanoilla ei voida tavoittaa perimmäisiä merkityksiä, vaan merkitykset liukenevat ja pakenevat aina kauemmaksi

 8. Muita haasteita • todellisuus → taide VAI taide → todellisuus • "Asiat ovat, koska näemme ne, ja mitä me näemme ja miten, se riippuu taiteista, jotka ovat meihin vaikuttaneet. Katsominen on aivan muuta kuin näkeminen." (Vivian Oscar Wilden teoksessa Valehtelun rappio 1891/1998) • todellisuuden havaitseminen on aina "teoreettista" • realismin taideteoria on melko nuori - vaikka jäikin osin vallitsevaksi • sitä ennen ja sen jälkeen kirjallisuus ei ole juuri yrittänytkään vakuuttaa todenkaltaisuutta

 9. Totuusteoriat (1./2) TOTUUDEN PERUSTYYPIT • analyyttinen totuus • välttämättä pätevä looginen totuus (esim. "jos A = B niin B = A") • synteettinen totuus • käsitys totuudellisuudesta muodostuu kokemuksen perusteella (esim. kesän jälkeen tulee syksy) • totuus ihannetilana • käytännössä totuus on usein raja-arvon kaltainen ominaisuus, jota voidaan lähestyä esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen menetelmin mutta jota ei pystytä koskaan saavuttamaan

 10. Totuusteoriat (2./2) • korrespondenssiteoria • vastaavuus: tosi tieto on yhdenmukainen ulkoisessa todellisuudessa vallitsevan asiantilan kanssa • positivistien ns. absoluuttinen verifikaatio • koherenssiteoria • yhteensopivuus: tosi tieto sopii yhteen olemassa olevan tiedon kanssa (jota pidetään totena) • looginen empirimi: lausumia voidaan verrata pätevästi vain toisiin lausumiin • pragmaattinen teoria • tosi tieto toimii käytännössä • todella tiedolla on empiirisesti havaittavia seuraamuksia

 11. samasta asiasta voi olla monta samanarvoista totuutta kukaan ei voi tietää lopullista totuutta vapaasti muutettavissa ja vaihdettavissa ihmisen identiteettien mukaisesti ei absoluuttisia, ehdottomia, muuttumattomia totuuksia tulkintaa ohjaa sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus suhteellisuus, tilanteittaisuus tulkittavissa aina uudelleen "totta minulle", ei "totta kaikille" POSTMODERNI TOTUUSKÄSITYS tulkinnan-varaisuus subjektiivisuus ihminen oman totuutensa mitta jokainen tulkinta myös purettavissa, kiistettävissä itse tehty, rakennettu vallankäyttöä ei löydetty marginaaliryhmien totuus yrittää haastaa vallassa olevien totuutta ei kannata etsiä ei ulkoa annettu vallassa olevat pakottavat muita omaksumaan oman totuutensa Markku Ihonen Keitele 28.-29.7.2006