mit jobkompas l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mit jobkompas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mit jobkompas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Mit jobkompas - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Mit jobkompas. Konference 10. maj 2011. Indhold. Ønsker til samarbejdet . Status på projektet og det videre forløb. Bilag - Personas. Hvem er vi?. Involverede i projektet. Projektejer: Arbejdsmarkedsstyrelsen Daglig projektleder: Capacent Leverandør: Schultz m.fl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mit jobkompas' - ady


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mit jobkompas

Mit jobkompas

Konference

10. maj 2011

AMS og Capacent

indhold
Indhold

Ønsker til samarbejdet

Status på projektet og det videre forløb

Bilag - Personas

involverede i projektet
Involverede i projektet
 • Projektejer: Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Daglig projektleder: Capacent
 • Leverandør: Schultz m.fl.
 • Ønskede samarbejdspartnere: A-kasserne, jobcentrene, arbejdsgivere
hvad er mit jobkompas

Hvad er ”Mit jobkompas”

- en rejse der startede september 2009

baggrund og form l med mit jobkompas
Baggrund og formål med ”Mit jobkompas”?
 • Baggrund: For mange kan det være svært at sætte ord på egne kompetencer og ikke mindst bruge den viden i en jobsøgning.
 • Formålet med projekt: er derfor at udvikle et værktøj, som kan foreslå konkrete og gerne ledige job, som matcher borgerens kompetencer. Værktøjet skal dels indgå som et naturligt led i jobsøgningen, dels hjælpe borgeren med at få inspiration til jobtyper. Disse må derfor også gerne være nye og øjenåbnende.
 • Arbejdsmarkedsstyrelsen har i efteråret 2009 og foråret 2010 gennemført et eksplorativt pilotprojekt, somhar haft særligt fokus på målgruppen af ufaglærte.
 • Resultatet har bl.a. andet været et koncept, somer testet, og som på sigt skal kunne ligge bl.a.på jobnet.dk

”Mit jobkompas” er din korte vej til nyt job"

kort om l sningskonceptet for mit jobkompas
Kort om løsningskonceptet for ”Mit jobkompas”?

Konceptet…

 • Er som noget unikt baseret på personlige og sociale kompetencer
 • Fungerer ved, at borgere besvarer en række spørgsmål, som tilsammen danner en kompetenceprofil (viden om borger)
 • Resulterer i en række konkrete og ledige jobopslag på baggrund af et elektronisk link til jobdatabaser som f.eks. jobnet.dk (jobforslag)

Mit jobkompas

Viden om borger

Jobforslag

database sikrer match mellem borger jobtyper og jobopslag
Database sikrer match mellem borger, jobtyper og jobopslag
 • Pilotprojektet har indsamlet viden til en database om ufaglærte jobtyper, som kan matche borgeres kompetence- og jobprofil med ufaglærte job, som borgeren kan søge nu og her

Eksempel er gruppe A og B:

 • Handicaphjælper, plejehjems-medhjælper og pædagogmedhjælper
 • Gravermedhjælper, grusgravsarbejder,havneassistent og jernbanearbejder
 • En god medarbejder i gruppe A er – af arbejdsgiverne – kendetegnet ved at kunne sætte grænser, være ligefrem, fantasifuld, beslutsom og kunne gå foran. Jobbet foregår fortrinsvis indendørs og ansøger skal være klar til at arbejde med mennesker
 • I modsætning hertil er en god medarbejder i gruppe B – af arbejdsgiverne – kendetegnet ved at være autoritetstro, systematisk, forsigtig, have detaljesans og være resultatorienteret. Jobbet foregår fortrinsvis udendørs og ansøger skal være klar på et job, som kan være fysisk krævende.
indhold10
Indhold

Ønsker til samarbejdet

Status på projektet og det videre forløb

Bilag - Personas

udviklet p baggrund af et omfattende datagrundlag brugerdreven innovation
Udviklet på baggrund af et omfattende datagrundlag- brugerdreven innovation
 • I projektet har vi indsamlet et bredt datagrundlag, der på den ene side 1) har været med til at udvikle og specificere kompetencematch-konceptet og på den anden side 2) gør det muligt at udvikle en database, som kan anvendes i det konkrete match mellem borger og jobtyper
  • 16 kvalitative fokusgrupper med ca. 8-10 deltagere i hver gruppe med ufaglærte medarbejdere og arbejdsgivere i virksomheder med ufaglærte medarbejdere
  • 20 kvalitative enkelt- og gruppeinterview med eksperter, sagsbehandlere og ufaglærte medarbejdere
  • Ca. 1.000 telefoninterview med arbejdsgivere i virksomheder med ufaglærte medarbejdere
  • Ca. 1.000 web-interview med ufaglærte medarbejdere
m lgruppen er indledningsvist operationaliseret i personas
Målgruppen – er indledningsvist operationaliseret i personas

"Venter kun på at blive efterlønner" (Berit)

"Handler om penge"(Kim)

"Det var kun etmidlertidigt job"(Rasmus)

"Jobbet skal matche mine værdier" (Søren)

"Opsagt efter 26 års tro tjeneste" (Grethe)

"Mistede jobbet i en brandert" (Bent)

"Kan et job være sjovt?" (Marie)

"Skal tjene til atkomme ud at rejse"(Kasper)

En stor del af målgruppen har forbehold overfor tests. Samtidig har en stor del af målgruppen ”… ikke særlig stor it-erfaring eller it-selvtillid.”

Derfor er det afgørende, at ”Mit jobkomas” fremstår som et ukompliceret værktøj man let får øje på, som appellerer til brug og som får borgerne til at vende tilbage.

"Jeg har jo ikke erfaring med andet" (Susanne)

"Helst selvstændig"(Rafiq)

m lgruppen har l bende bidraget til at forme mit jobkompas
Målgruppen har løbende bidraget til at forme Mit jobkompas
 • Målgruppen af ufaglærte, arbejdsgivere og eksperter som fx sagsbehandlere har løbende været inddraget og adspurgt både ift.:
 • Udvikling af koncept og grundidé, funktionalitet og indhold
 • Udformning af spørgeramme til arbejdsgivere og ufaglærte
 • Valg af relevante kompetencer og sammenhæng med jobtyper
 • Valg af navnet ”Mit jobkompas”
 • Design samt stil og tone
 • Flow og struktur i værktøjet
 • Feedback ift. jobforslag og konkrete sider i værktøjet
slide15
Løbende udvikling, test, feedback og justeringer- forståelse af målgruppe, behov og test af koncept og grundidé

Testpilot

- Teste udkast til kompetencemodel

- Teste spørgeramme til ufaglærte og sagsbehandlere

Metodedesign for gennemførsel af fokusgrupper

Indledende forståelse

 • Uddybende forståelse
 • Uddybe og berige datamateriale
 • - Give input til kreativ brief

Step 1

Step 3

Step 4

Step 2

- Validere og konkretisere hypoteser

Sagsbehandlere #2

Sagsbehandlere #3

Sagsbehandlere #1

Ufaglærte ledige

18-29 år

By

Ufaglærte ledige

18-29 år

By

Ufaglærte i job18-29 år

Land

Ledige ufaglærte med anden etnisk baggrund

Ufaglærte i job30-45 år

By

Ufaglærte ledige30-45 år

Land

Opsagt efter 35 år hos samme arbejdsgiver

Ufaglærte ledige45år+

By

Ufaglærte ledige45år+

Land

slide16
Løbende udvikling, test, feedback og justeringer- udformning af spørgerammer og afklaring af væsentlige kompetencer
 • Spørgerammer og kompetencer
 • - Teste spørgeramme til ufaglærte og sagsbehandlere
 • Validere og specificere kompetenceparametre

Metodedesign for gennemførsel af fokusgrupper*

Step 5

Arbejdsgivere

Ufaglærte ledige

30-45 år

By

Ufaglærte ledige

18-29 år

Land

Ufaglærte i job

45+

By

l bende udvikling test feedback og justeringer stil og tone interaktionsdesign og design
Løbende udvikling, test, feedback og justeringer - stil og tone, interaktionsdesign og design

Mit jobkompas skal være:

 • Enkel, imødekommende og frem for alt troværdig
 • Grafisk neutral - vi er hverken stilskabende eller traditionelle
 • Brugervenlig – vægtes som udgangspunkt højere end grafisk design
 • Sympatisk og brugbart – ”ikke et koldt budskab fra systemet”
 • I øjenhøjde rent kommunikationsmæssigt - vi skal støtte og guide den del af målgruppen, som rummer usikre læsere og it-brugere

Kvalitetssikring og videreudvikling af design

Step 6

8-10 enkelt-interview

Dialog med samarbejds-partnere

4 fokusgrupper

samarbejde vi vil meget gerne l re af jeres erfaring
Samarbejde – vi vil meget gerne lære af jeres erfaring
 • Formidling af værktøjet blandt sagsbehandlere?
 • Ideer til udvikling af værktøjet - nu og på længere sigt?
hvor er vi nu
Hvor er vi nu?
 • Vi har udviklet en række spørgsmål, som skal være med til at afklare den ledige i værktøjet og dermed skabe en kompetence- og jobprofil
 • Vi har udviklet et interaktions-design og et grafisk design
 • Vi har lige testet disse elementer i en række brugerinterview samt troværdigheden af jobforslagene

Mål for pilotrelease19.-23. maj 2011

Mål for lanceringaugust 2011

m lgruppen af ufagl rte og personas
Målgruppen af ufaglærte og personas
 • "Handler kun om pengene", Kim 23 år
 • "Jobbet skal matche mine værdier", Søren 44 år
 • "Vil allerhelst være selvstændig, ellers behøver jobbet ikke at matche", Rafiq 41 år
 • "Det var kun et midlertidigt job", Rasmus 37 år (jobskifter eller hvis ledighed)
 • "Mistede jobbet i en brandert", Bent 56 år
 • "Skal tjene til at kunne komme ud at rejse", Kasper 19 år
 • "Kan et job virkelig være sjovt?", Marie 27 år
 • "Opsagt efter 26 års tro tjeneste", Grethe 48 år
 • "Jeg har jo ikke erfaring med andet", Susanne 39 år
 • "Venter kun på at blive efterlønner", Berit 57 år
handler kun om pengene kim 23 r
"Handler kun om pengene", Kim 23 år

Lidt om Kim

Kim Andersen er i øjeblikket ledig, men han bruger en masse energi på at finde et nyt job. Kim går ikke så højt op i, hvilke job han søger. For Kim handler det bare om at tjene nogle penge, så han kan gøre de ting, han har lyst til, og for at kunne betale af på sit alt for høje forbrugslån fra 2006. For Kim er et job noget, han har for pengenes skyld.

Kims to ældre brødre og deres far er alle interesseret i motorsport, så Kims interesse blev vakt allerede, da han var lille. Men de sidste fem år har han virkelig givet sig hen til sporten, bl.a. med en tur til Le Mans, og så er Kim også begyndt at tune og "pimpe" lidt på sin egen bil, en Opel Calibra fra 2001, han købte af en ven, og som Kim har store planer med. Der er bare lige det med pengene …

Familie, bolig og venner

Kim tager tit på tur med sine to ældre brødre for at se på biler eller motorsport. Og deres far er også til at lokke med for det meste. Når "drengene" så har været på tur, står mor med lækker aftensmad, når de kommer hjem. Det er gode dage for Kim og hans familie.

Kim og ekskæresten gik fra hinanden for et lille års tid siden, de kunne ikke rigtig blive enige om fremtiden. Louise ville gerne planlægge alting, syntes Kim; han syntes, det blev så alvorligt. "Vi er jo stadig unge, og ingen kender alligevel dagen i morgen." De har samme venskabskreds, så de ses stadig af og til. Kim synes, det er kedeligt at komme hjem til en tom lejlighed, men han er glad for at slippe for de mange diskussioner om uddannelse og job.

Kim er lige flyttet i en mindre lejelejlighed på Amager, hvor han i øvrigt har boet hele sit liv.

Fritid og netværk

Fritiden går med at dyrke interessen for biler og motorsport. Kim går også gerne i fitnesscenter, når han har råd til det. Om aftenen ser Kim gerne actionfilm på sit store fladskærms-tv. Når weekenden ikke handler om motorsport ,går Kim i byen med sine venner, enten på den lokale bar, eller hvis der virkelig skal festes igennem i midtbyen.

Medier og læsevaner

Læser gerne BT i fitnesscenteret, derhjemme kører TV2 eller TV3 tit i baggrunden, når han spiser.

It-brug

Bruger ca. to timer på internettet om dagen, primært hjemmesider om motorsport eller andre sportsrelaterede sider.

Uddannelse og kurser

Kim har startet på flere forskellige uddannelser, men er faldet hurtigt fra igen. Han betegner sig selv som rastløs af natur, og så er det skriftlige ikke hans stærke side.

Kim fik truckcertifikat i sit sidste job.

Joberfaring

Kim har varetaget forskelligt fabriksarbejde, været arbejdsmand på en byggeplads og været lagemedarbejder (kørt truck) i en række år.

Jobsituation i dag

Kim mistede sit job, da den sidste virksomhed gik konkurs, og han har i dag været ledig i fem måneder. Det er første gang, at han har været ledig i så lang tid.

Hvordan søger Kim job?

Kim anvender primært sit personlige netværk – og når han hører om nogen relevante arbejdspladser, tager han derud for at præsentere sig for arbejdsgiveren med det samme. Og han er er ikke så god til at skrive skriftlige ansøgninger.

Ønskejob

Sådan tænker Kim ikke – et job handler primært om at tjene penge.

Kompetencer og evt. begrænsninger?

Autoritetstro. Loyal. God til at samarbejde. Kommer til tiden. Pligtopfyldende.

Foretrækker fysisk arbejde, men har haft en del bøvl med sin ryg, der meget tidligt har vist tegn på slitage.

Kims umiddelbare holdning til Kompetencematch?

Kim er positivt indstillet over for et nyt værktøj, men han ville nok ikke selv finde frem til det.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis Kim skal anvende Kompetencematch?

For at fange Kims opmærksomhed er det nødvendigt med en meget målrettet markedsføring, som ikke nødvendigvis er bundet til klassiske jobsøgningssider.

Det må ikke tage alt for lang tid – det har han simpelthen ikke tålmodighed til.

kan et job virkelig v re sjovt marie 27 r
"Kan et job virkelig være sjovt?", Marie 27 år

Lidt om Marie, 27 år

 • Lige for tiden har Marie et job som kundeservicemedarbejder, og det er godt nok, i hvert fald indtil noget andet og bedre dukker op. Marie går ikke så meget op i, hvilket job hun har. Der skal bare være hyggelige kolleger, og det skal kunne betale huslejen. Hun tror ikke rigtig på tanken om, at det kan være muligt at forene fritidsinteresser med sit job. Et job kan jo ikke være sjovt.
 • Marie har få faste udgifter, så hun kan godt klare en periode med ledighed, selv om hun godt har hørt noget om, at det er svært at få job lige nu, er hun ikke nervøs for fremtiden. "Går det helt galt, kan jeg altid flytte hjem til mine forældre igen, de bor jo lige i nærheden."

Familie, bolig og venner

 • Marie bor tæt på sine forældre og spiser altid sammen med dem om søndagen. Hun bruger desuden sin mor i væsentlige beslutninger omkring sit liv.
 • Marie har desuden nogle gode veninder, men bruger det meste af sin tid derhjemme med sine mange husdyr. Hun bor alene i en lejelejlighed i Sønderborg, men hun har lige mødt en fyr, som virker interessant, "… så men ved jo aldrig."

Fritid og netværk

 • Marie har været bidt af rollespil, siden hun blev introduceret til det i den lokale klub som 13-årig. Hun prøver så tit som muligt at komme af sted til rollespils-arrangementer i weekenderne. Nogen af hendes veninder driller.
 • Marie passer også gerne sine venners dyr, hvis de er ude at rejse.

Medier og læsevaner

 • Marie ser primært underholdningsserier såsom CSI eller Paradise Hotel og naturprogrammer.
 • Marie kan godt blive opslugt af de forskellige små spil på Facebook.com, men ellers er hun mest på internettet i sin arbejdstid

It-brug

 • Bruger ca. otte timer på internettet/dagen (primært på arbejdet).

Uddannelse og kurser

 • Ingen uddannelse. Marie kunne ikke finde noget, som hun syntes, var interessant. Men hun afviser ikke tanken om at kunne begynde på et eller andet en dag. Hun ved jo godt, at det er rigtigt, når hendes mor siger, at det er godt med en uddannelse.
 • Joberfaring
 • Har haft en masse forskellige typer job, f.eks. rengøringsassistent, plejehjems-assistent, butiksansat. Det har været meget tilfældigt, hvad Marie har lavet.
 • Jobsituation i dag
 • Marie har i dag et job som kundeservicemedarbejder, men ved nærmere eftertanke er det ikke noget, som hun er rigtig glad for, men hun ser heller ikke grund til at søge noget andet. Hendes kusine har vist talt om et andet job til hende, men hun ved ikke rigtig, hvad det er.
 • Hvordan søger Marie job?
 • Hun søger sjældent selv sine job. Det har indtil videre været hendes familie, som har foreslået hende nogle job, som de vidste, var ledige. Eller nogen har kendt nogen, som søgte nogen.
 • Ønskejob
 • Marie vil gerne være dyreterapeut, da hun er meget optaget af at tage sig af andre mennesker og dyr. Men hun har aldrig undersøgt, hvad der skal til for at blive det.
 • Kompetencer og eventuelle begrænsninger?
 • Omsorgsfuld. Fantasifuld. Ordensmenneske. Ligefrem.
 • Maries umiddelbare holdning til Kompetencematch?
 • Det lyder da meget sjovt – og hun kunne sikkert finde på at prøve en masse tid på at uddybe sine svar – i hvert fald hvis det er i hendes arbejdstid. Men hun har svært ved at forstå, at det kan have en betydning, at der er en sammenhæng mellem kompetencer/interesser og job.
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis Marie skal anvende Kompetencematch?
 • Hun kan godt lege med værktøjet – men at få hende til at handle på forslagene kan kræve en del.
jobbet skal matche mine v rdier s ren 44 r
"Jobbet skal matche mine værdier", Søren 44 år

Lidt om Søren, 44 år

 • Pengene er ikke så vigtige, når Søren kigger efter job. Det skal derimod være et job, der kan udfordre ham, og ikke mindst et job, der stemmer overens med hans værdier. Han har tidligere været meget politisk aktiv og tager skarp afstand fra meget kapitalistiske og intetsigende jobområder. "Jeg vil aldrig spilde min tid på penge og pjat", som han formulerer det. "Der er så meget vigtigt arbejde at gøre ..."
 • Søren har i årenes løb koncentreret sig meget om at kunne være der for sin datter. Han har derfor også foretrukket at gå ledig og have bedre tid til datteren end at skulle arbejde alt for mange timer om ugen.

Familie, bolig og venner

 • Søren bor alene i en andelslejlighed i Århus. Han har en datter, som lige er flyttet hjemmefra. Han er ikke særlig tæt knyttet til sine forældre, der i øvrigt bor i Sønderjylland, men han ser stadig sin ekskone en gang imellem. Ikke mindst fordi de jo deler en dejlig datter sammen.

Fritid og netværk

 • Søren er meget politisk aktiv og har altid været det. Som konsekvens heraf har han et meget stort netværk, men også relativt overfladisk. "Vi taler mest om politik", forklarer Søren.
 •  Han har i tidens løb været engageret i mange forskellige ting. Han griber en ide og får det til at ske. Lige fra demonstrationer mod krig, til afholdelse af erfaringsmøder om det at rejse i Chile. "Der er ikke noget værre end folk, som ikke gør noget ved det, som de er utilfredse med."

Medier og læsevaner

 • Søren ser ikke meget tv, men læser i stedet primært avis. Han vil gerne fordybe sig ... og som han siger: "Få lidt baggrund og blive klogere i stedet for passivt at sidde og glo på dagens mest dramatiske overskrifter." 

It-brug

 • Bruger omkring en time på internettet hver dag.

Uddannelse og kurser

 • I årenes løb har Søren gennemført en række kortere kurser, særligt med fokus på at blive bedre til at formidle budskaber. Det er færdigheder, Søren primært har brugt i sit politiske arbejde.
 • Joberfaring
 • Søren har skiftet job praktisk talt hvert halve år gennem hele sit arbejdsliv og har også haft en masse perioder med frivillig ledighed. Han har prøvet næsten alting. Søren har simpelthen været for rastløs til at blive på et sted for længe ad gangen. Det er også derfor, han har fået en større udfordring med at skabe en rød tråd i et meget rodet cv.
 • Jobsituation i dag
 • Ledig i 13 måneder. Sørens seneste job var kordegn og parkeringsvagt.
 • Hvordan søger Søren job?
 • Kigger i lokalavisen og tropper op på arbejdspladsen. Nogle gange finder han sine job på internettet. Søren bruger alle de kendte jobsøgningskanaler, men det foregår sjældent systematisk.
 • Ønskejob
 • Søren ønsker sig, at det næste job skal stemme overens med hans værdier, og så skal det være spændende. Han vil gerne føle, at han gør en forskel på jobbet.
 • Kompetencer og eventuelle begrænsninger?
 • Impulsiv. Går foran. Inspirerende. Snakkesalig. Energisk.
 • Sørens umiddelbare holdning til Kompetencematch?
 • Søren er meget skeptisk over for et internetbaseret værktøj. "Kan det virkelig lade sig gøre at udarbejde en profil, som man kan bruge til noget?", spørger han. Søren er overbevist om, at han selv er bedre i stand til at vurdere egne personlige og sociale styrker end Kompetencematch. Ikke mindst er han skeptisk over for datagrundlaget. Hvis Søren føler, der kommer for mange forslag frem, som slet ikke er ham, vil han hurtigt miste entusiasmen for værktøjet.
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis Søren skal anvende Kompetencematch?
 • Opbygningen og datagrundlaget skal være tydeligt beskrevet og gennemsigtigt. Det må ikke kunne kritiseres for at være en "blackbox", som giver utroværdige forslag til job.
opsagt efter 26 rs tro tjeneste grethe 48 r
"Opsagt efter 26 års tro tjeneste", Grethe 48 år

Lidt om Grethe, 48 år

 • Grethe er lige blevet opsagt efter 26 år på den samme arbejdsplads. Opsigelsen kom som et chok; hun havde ikke troet, at hun ville være blandt de første, der blev sagt op. "Jeg har stort set ikke haft en sygedag", som hun siger. Grethe er stadig i chok over, at det kunne ske for hende. Grethe har aldrig prøvet at være ledig før og har meget svært ved at vænne sig til at skulle søge arbejde.

Familie, bolig og venner

 • Grethe bor i hus med stor have sammen med sin mand Svend i udkanten af Nyborg. Grethe og Svend har to voksne døtre, som er flyttet hjemmefra. De er så heldige, at de allerede har fået to børnebørn.

Fritid og netværk

 • Haven bliver passet, og der bliver brugt mange timer i rosenbedene. Grethe strikker og hækler også en del. Desuden bruger Grete og Svend de fleste af deres weekender på at besøge familie i Odense og Kolding. Så Grethe har masser af ting at få tiden til at gå med.

Medier og læsevaner

 • Lokalavisen er den eneste avis, der bliver læst. På tv bliver det mest til at slappe af med underholdningsprogrammer som f.eks. "Vild med dans" og "Hvem vil være millionær", mens hun strikker på nyt tøj til børnebørnene

It-brug

 • Grethe er meget sjældent på internettet. Måske to timer på en uge. Hun kigger efter vigtige e-mails, betaler regninger over netbank, og så er hun begyndt at gå på internettet for at kunne aktivere sit cv. Men hun er stort set aldrig på nettet "for sjov skyld".

Uddannelse og kurser

 • Ingen. Grethe fik sit første job som 16 år og har aldrig haft behov for nogen kurser for at kunne varetage de maskiner, som hun kender så godt.
 • Joberfaring
 • Specialarbejder på fabrik.
 • Jobsituation i dag
 • Ledig for første gang i 30 år.
 • Hvordan søger Grethe job?
 • Hun har aldrig prøvet at skrive en skriftlig ansøgning. Hun har skiftet job en enkelt gang, og det er snart 20 år siden, at hun sidst havde brug for det.
 • Ønskejob
 • I sine unge dage drømte hun om at blive pædagog, men hun fik aldrig taget uddannelsen, og nu virker det bare så uoverskueligt at blive pædagog eller pædagogmedhjælper, da hun ingen erfaring har.
 • Kompetencer og eventuelle begrænsninger?
 • Loyal. Forudseende. Autoritetstro. Kommer til tiden. Beskeden.
 • Grethe umiddelbare holdning til Kompetencematch?
 • Grethe har meget svært ved at se, hvordan et internetbaseret værktøj kan hjælpe hende. Det er jo ikke muligt at finde et andet job, som hun kan varetage med hendes erfaring.
 • Svend er positiv over for grundideen, men har selv meget svært ved at navigere og anvende pc. Svend er meget aktiv for at finde et job, men føler, at han har sin alder imod sig.
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis Grethe skal anvende Kompetencematch?
 • Grethe befinder sig i en situation, hvor alt virker håbløst. Og hun har brug for at vide, at dette kan give værdi – før hun vælger at bruge tid på et internetbaseret værktøj. Derudover er hun ikke opsøgende eller nysgerrig på øvrige funktioner på Jobnet – hun gør kun det, som hun skal gøre.
vil allerhelst v re selvst ndig ellers beh ver jobbet ikke at matche rafiq 41 r
"Vil allerhelst være selvstændig ellers behøver jobbet ikke at matche?", Rafiq 41år
 • Joberfaring
 • Taxachauffør, restaurationsejer og rengøringsmand.
 • Jobsituation i dag
 • Ledig i seks måneder.
 • Hvordan søger Rafiq job?
 • Han bruger kun sit netværk på den måde, at han hører venner og familie, om der er nogen, som kender til et ubesat job. Han har prøvet at skrive skriftlige ansøgninger, men han oplever i høj grad, at de bliver sorteret fra. Han kommer i hvert fald aldrig til samtale, hvis han ikke er mødt personligt op på.
 • Ønskejob
 • Rafiq vil allerhelst åbne sin egen forretning igen, men det er svært at komme i gang. Han mangler bl.a. at finde de rigtige lokaler.
 • Kompetencer og eventuelle begrænsninger?
 • Resultatorienteret. Modig. Ligefrem type. Praktisk anlagt. Trækker på sin erfaring.
 • Han har svært ved nuancerne i det danske sprog – ikke mindst at læse og skrive på dansk.
 • Rafiqs umiddelbare holdning til Kompetencematch?
 • Rafiq er egentlig ikke så interesseret i et værktøj, som kan hjælpe med et kompetencematch. Lige nu handler det bare om at få et job.
 • Rafiq er god til dansk, men kan have svært ved indholdet og meningen af svære ord.
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis Rafiq skal anvende Kompetencematch?
 • Hvis værktøjet skal være interessant for ham, skal det også kunne hjælpe med faktuel viden, cv-skrivning, video om dresscode m.v. 

Lidt om Rafiq, 41 år

 • Rafiq er oprindeligt fra Tyrkiet, men kom til Danmark i 1988, efter han mødte sin kone. Sammen har de i dag fire børn. Rafiq har haft en masse forskellige job og har været glad for at prøve en masse. Men han foretrækker at være selvstændig. At være sin egen chef. Rafiq går højt op i, at hans børn lærer dansk, så det ikke bliver en barriere for deres liv i DK. Han har selv lært en masse danske ord, men kan have svært ved at forstå nuancerne i sproget.

Familie, bolig og venner

 • Bor i lejlighed i Ishøj med sin kone og fire børn.
 • Rafiq har et stort netværk af venner og bekendte, men han omgiver sig mest med folk med tyrkisk baggrund. Der er ikke tale om et bevidst fravalg. Det er bare lettere at være sammen med nogen, som forstår hans kulturelle baggrund, og hvor der ingen sprogbarriere er.
 • Rafiq er på den ene side glad for, at hans børn er blevet så godt integreret i den danske kultur, men han kan også være bange for, hvad de mister.

Fritid og netværk

 • Skal helst have en masse forskellige hobbyer ved siden af – lige nu bliver tiden brugt på at hjælpe venner med deres bil. Rafiq foretrækker at foretage sig noget aktivt i sin fritid "Jeg er ikke så god til at sidde stille", som han siger med et smil.

Medier og læsevaner

 • Ser DR1, TV2 og et par tyrkiske kanaler. Han læser sjældent bøger eller aviser.

It-brug

 • Primært til jobsøgning.

Uddannelse og kurser

 • Rafiq er uddannet barber fra sit hjemland, men har aldrig haft mulighed for at anvende sin uddannelse i Danmark. Han har i DK taget de nødvendige kurser for at blive godkendt som restaurationsejer.
det var kun et midlertidigt job rasmus 36 r
"Det var kun et midlertidigt job", Rasmus 36 år

Lidt om Rasmus, 36 år

 • Rasmus har været i hæren, men da han og kæresten fik børn, ville han gerne kunne have et almindeligt familieliv, så han valgte at få sig et almindeligt job og blev hurtigt tilbudt et job som bagagebærer i Billund lufthavn. Der er i dag et stykke vej til arbejde, men han får en god løn, og han er rigtig glad for sine kolleger. Faktisk så glad, at han har haft det samme job i snart ti år, selv om det blot var midlertidigt i starten.

Familie, bolig og venner

 • Bor sammen med sin kone i Vejle og deres to børn i et rækkehus med en lille have. Hans kone drømmer om en større have, men indtil de er sikre på, at de er økonomisk uafhængige, vil de ikke sælge og flytte i noget større.
 • Hans egen familie er fra Sønderborg, hvor de tit kører ned og besøger hans forældre, så børnene kan lære deres farfar og farmor at kende.

Fritid og netværk

 • Ser masser af tv om aftenen. Falder dog som regel i søvn, så får sjældent set et program færdigt. Rasmus ser gerne fodbold på Vejle Stadion og med sine kolleger.

Medier og læsevaner

 • Rasmus læser jævnligt Ekstrabladet og BT på arbejdet.
 • Han hører desuden tit radio på vej til og fra arbejde (som regel P3 eller Voice).

It-brug

 • Bruger ca. 20 minutter på internettet om dagen, typisk på bold.dk og Ekstra Bladets sportssider.

Uddannelse og kurser

 • Uddannet i hæren som officer.
 • Joberfaring
 • Da han var helt ung, arbejdede han som flaskedreng og tankpasser for at tjene lidt ekstra lommepenge, men ellers er hans erhvervserfaring begrænset til militæret og lufthavnen.
 • Jobsituation i dag
 • Glad for sit job som bagagebærer i Billund. Det var meningen, at det skulle være et midlertidigt job, men lønnen er god, og kollegerne kunne ikke blive bedre.
 • Hvordan søger Rasmus job?
 • Rasmus har ingen planer om at skifte job, så det har han slet ikke tænkt på.
 • Ønskejob
 • Drømmejobbet var nok det job, som han havde i hæren som minørdykker, men det blev for svært med to børn derhjemme.
 • Skal det være noget andet, er gode kolleger og en rimelig løn det vigtigste – arbejdets type er mindre vigtigt.
 • Kompetencer og eventuelle begrænsninger?
 • Grundig. Effektiv. Ordensmenneske. Systematisk. Autoritetstro.
 • Rasmus umiddelbare holdning til Kompetencematch?
 • Rasmus kan ikke se, at han skulle få brug for værktøjet. Det lyder da meget spændende. Men han har ikke tænkt sig at få et nyt job. Så hvad skulle han få ud af at få forslag til noget nyt?
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis Rasmus skal anvende Kompetencematch?
 • I dag er det ikke relevant for Rasmus at kigge efter andet arbejde, men skulle han en dag stå uden arbejde, så vil det være afgørende, at værktøjet er hurtigt at gennemføre (det er nemt at se værdien med det samme).
 • Derudover er det afgørende, om jobforslagene er troværdige.
jeg har jo ikke erfaring med andet susanne 39 r
"Jeg har jo ikke erfaring med andet", Susanne 39 år

Lidt om Susanne 39 år

 • Susanne blev skilt for tre år siden og bor i dag sammen med sine to mindre børn. Det betyder bl.a., at Susanne har meget svært ved at tage nattearbejde, selv om hun for nylig har fået tilbudt en stilling med en god løn.
 • Susanne har prøvet forskellige typer af job, men hvis det er længere perioder, som vi spørger til, så har hun arbejdet som tjener i syv år, men blev nødt til at stoppe, da hendes arme ikke kunne tåle de mange løft med tallerkener. Hun har arbejdet i en undertøjsforretning i Herning midtby, men det husker hun som meget kedeligt. I virkeligheden vil hun allerhelst være pædagogmedhjælper igen.

Familie, bolig og venner

 • Bor alene med to små børn i en lille lejlighed i Herning. Hendes forældre bor ikke så langt væk, men de har begge fuldtidsarbejde, så det er kun i weekenden, at de kan hjælpe med børnene.

Fritid og netværk

 • Der er ikke meget tid til fritid i Susannes liv, men nogle gange tager hendes forældre børnene, og så går hun i byen med sine veninder. De ender tit på den lokale karaoke-bar, hvor de hygger sig med de andre gæster og 80'er-musik.

Medier og læsevaner

 • TV2 eller TV3, når ungerne er gået i seng, men det bliver sjældent til særlig meget, da Susanne tit er træt efter en lang dag.

It-brug

 • Susanne bruger to-tre timer om dagen på nettet. Hun har lige oprettet en profil på dating.dk, og det synes hun faktisk er ret sjov, så internetforbruget er stigende. "Det kan jo være, man en dag er heldig," som hun siger.
 • I forhold til jobsøgning bruger hun ca. 20 minutter om dagen på at lede efter jobopslag i området

Uddannelse og kurser

 • Susanne har startet på en masse forskelligt. Men hun kan ikke rigtig forene studielivet med livet som enlig mor. Både fordi det er svært økonomisk, men også fordi Susanne har svært ved at læse tunge tekster.
 • Joberfaring
 • Tjener, butiksekspedient, pædagogmedhjælper.
 • Jobsituation i dag
 • Ledig i fire måneder. Søger kun job inden for de tre kendte brancher.
 • Hvordan søger Susanne job?
 • Hun bruger meget internettet. Hun har tre-fire jobagenter, som dagligt fremsender automatiske opdateringer.
 • Ønskejob
 • Noget med børn eller alternativt gamle mennesker.
 • Kompetencer og eventuelle begrænsninger?
 • Omsorgsfuld. Aktiv lytter. Åben. Imødekommende. Tålmodig.Susanne har ikke råd til bil, og det er derfor vanskeligt for hende at tage et job, som ligger for langt væk fra hjemmet, da hun skal hente børnene i skolen hver dag.
 • Susanne umiddelbare holdning til Kompetencematch?
 • Susanne vil gerne have et job inden for social- og sundhedssektoren. Hun ved ikke rigtig hvorfor, men af de erfaringer, hun har haft, så var dette job det rareste job.
 • Derudover har hun svært ved at se, at hun skulle kunne varetage job, som matcher hendes kompetencer, men som hun ingen erfaring har med. "I dag tager de jo kun folk med mange års erfaring – og det har jeg ikke…."
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis Susanne skal anvende Kompetencematch?
 • Hun skal tro på, at det kan nytte at søge job, hun ikke har erfaring med. Det skal også være let at læse og forstå jobtyper, som man ikke kender til i forvejen.
 • Hvis det var muligt at værktøjet kunne hjælpe hende til at søge job mere systematisk, ville det være en god sidegevinst. I dag kan den ene ting godt afløse den anden, og inden hun ser sig om, så er der gået en uge, uden at hun har fået søgt de stillinger, hun ellers havde bestemt sig for.
venter kun p at blive efterl nner berit 57 r
"Venter kun på at blive efterlønner", Berit 57 år

Lidt om Berit 57 år

 • Berit har været ledig i 12 måneder og har haft store vanskeligheder med helbredet i de sidste fire-fem år. Hun kan næsten ikke løfte sin højre arm og har derfor prøvet og afvist det meste. Hun vil gerne være positiv, men hvis hun skal være ærlig, så er hun stoppet med aktivt at søge nyt job. Hun gør selvfølgelig, hvad hun lovgivnings-mæssigter påbudt, men hun har ikke sin sjæl i det. "Jeg skal bare holde ud, indtil jeg kan forlade arbejdsmarkedet."

Familie, bolig og venner

 • Hendes første mand gik bort meget tidligt, og hun bor nu sammen med en ny mand på femte år. Hun har selv ingen børn, men hendes nye mand har to fra et tidligere ægteskab, og dem ser de ofte, og det synes Berit er hyggeligt.
 • De bor i et lille hus i Frederiksværk med en lille have, som hendes mand primært passer.

Fritid og netvær

 • Motorcykler er hendes mands store passion, og for et par år siden fik Berit motorcykelkørekort og har været bidt af det lige siden. Turene går tit til kræmmermarkeder i omegnen.
 • Berit er desuden en lidenskabelig linedancer, og så elsker hun at strikke og hækle alt muligt til hjemmet.

Medier og læsevaner

 • Primært radio, når hun lavet mad. Der er ikke tid til så meget tv, da hun er engageret i en masse forskellige fritidsaktiviteter om aftenen.

It-brug

 • Bruger ca. 15 minutter på internettet/dagen.

Uddannelse og kurser

 • Pc-kørekort.
 • Joberfaring
 • Medhjælpende hustru, rengøringsassistent, kontorassistent.
 • Jobsituation i dag
 • Ledig i 12 måneder. Har store vanskeligheder med helbredet. Kan næsten ikke løfte sin højre arm og har derfor prøvet og afvist det meste. Hun vil gerne være positiv men helt ærligt, så søger hun ikke nyt job. Hun skal bare holde ud, indtil kun kan forlade arbejdsmarkedet.
 • Hvordan søger Berit job?
 • Helst ikke…
 • Ønskejob
 • Efterløn.
 • Kompetencer og eventuelle begrænsninger?
 • Imødekommende. Samarbejde. Tålmodighed. Loyal. Beskeden.
 • Problemer med at løfte tunge ting.
 • Berits umiddelbare holdning til Kompetencematch?
 • Berit vil gerne prøve værktøjet, når det kommer, men er bange for at få en række forslag, som ikke matcher hendes fysiske tilstand.
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis Berit skal anvende Kompetencematch?
 • Hun er slet ikke interesseret i et job, så det kan være meget svært at overbevise Berit om at bruge værktøjet.
mistede jobbet i en brandert bent 56 r
"Mistede jobbet i en brandert", Bent 56 år

Lidt om Bent

 • Bent har i mange år arbejdet som lastbilchauffør, men sidste forår mistede han kørekortet, fordi han blev stoppet med en alt for høj promille efter en påskefrokost.
 • Bent har haft det svært i de sidste seks måneder. Han var rigtig glad for sit job, men da han fik frataget sit kørekort, mistede han samtidig kontakten til sine tidligere kolleger. Han har ingen anden erhvervserfaring og har derfor haft meget svært ved at finde et nyt job i hans alder. Han har derfor haft brug for at opbygge en "ny identitet".

Familie, bolig og venner

 • Bor sammen med sin kone i en lejlighed i Valby.

Fritid og netværk

 • Bent har tilbragt megen af sin fritid i haven, som han "elsker at gå og rode i", som han formulerer det. Bent har ikke noget nævneværdigt netværk ud over sine kolleger fra den gamle arbejdsplads. "Det er svært at holde kontakten med dem. Vi plejede jo at se hinanden hver dag, nu er det ligesom om, vi mangler noget at tale om," fortæller Bent.

Medier og læsevaner

 • Bent hører mest radio. "Det er nok en vane, jeg har fra jobbet; den plejede at køre i baggrunden dagen lang."

It-brug

 • Det er konen, som er eksperten i huset. Bent har meget svært ved at tillære sig brugen af pc og går derfor aldrig alene på internettet.

Uddannelse og kurser

 • Det store kørekort.
 • Joberfaring
 • Lagermedarbejder (transport af paller), buschauffør og lastbilchauffør.
 • Jobsituation i dag
 • Ledig i seks måneder.
 • Hvordan søger Bent job?
 • Hans kone hjælper ham med at kigge efter ledige stillinger på internettet. Men ellers kigger han primært i lokalavisen.
 • Ønskejob
 • Efterløn. "Jeg tror ikke, det er nemt for en i min alder at finde et godt nyt job, og jeg har jo også snart arbejdet i 50 år. Jeg har taget min tørn," gør Bent opmærksom på.
 • Kompetencer og eventuelle begrænsninger?
 • Imødekommende. Samarbejdsvillig. Tålmodig. Loyal. Beskeden.
 • Lønnen skal være god, før Bent ønsker at køre efter det. Uden kørekort er han nødsaget til at tage de kollektive transportmidler, og det er han ikke meget for. "Det offentlige kører jo aldrig til tiden."
 • Bent umiddelbare holdning til Kompetencematch?
 • Bent vil gerne prøve værktøjet, når det kommer, men han er nervøs for at få en række forslag, som ikke matcher hans ønsker.
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis Bent skal anvende Kompetencematch?
 • Kompetencematch skal være overskueligt og komme med de dækkende forslag. Bent skal have pirret sin nysgerrighed og se, der findes interessante job på arbejds-markedet.  
skal tjene til at komme ud at rejse kasper 19 r
"Skal tjene til at komme ud at rejse", Kasper 19 år

Lidt om Kasper

 • Kasper blev færdig med gymnasiet i sommers med et solidt gennemsnit. Specielt det sidste år på handelsskolen var en hård omgang, så han er glad for en pause, hvor der ikke skal læses lektier og præsteres hele tiden. Senere vil Kasper gerne starte arkitektstudiet, men lige nu skal friheden bare nydes, samtidig med at han sparer op til en tur til Indien sammen med to klassekammerater. Kasper er ikke flyttet hjemmefra; han ville egentlig gerne, men så bliver det svært at spare op. Og han har det egentligt meget godt med sine forældre.  

Familie, bolig og venner

 • Kasper bor stadig hjemme hos sine forældre i deres villalejlighed i Søborg sammen med de to mindre søskende. Vennerne fra gymnasiet holder han stadig sammen med; det bliver både til fodbold og nogle solide byture.

Fritid og netværk

 • Biografture, fodbold i Brønshøj Boldklub og almindelig "hængen ud" med vennerne.

Medier og læsevaner

 • Internettet: Facebook. Tvitter. MySpace DR Satire.
 • Læser sjældent avis, men hans forældre holder Politiken. Tv ser han sjældent – Kasper foretrækker nettet, hvor han selv kan bestemme, hvornår han vil se hvad.

It-brug

 • Bruger ca. fire timer på internettet om dagen.

Uddannelse og kurser

 • Handelsskolen.
 • Joberfaring
 • Flaskedreng.
 • Jobsituation i dag
 • Er næsten lige blevet færdig med handelsskolen. Han har et job som flaskedreng i Netto, men det er ikke fuldtidsarbejde, så han får ikke tjent nok til at spare op ved siden af.
 • Hvordan søger Kasper job?
 • Han kigger efter opslag på steder som den lokale SuperBrugsen, og så prøver hans forældre at høre deres netværk, om der er nogen, som kan bruge midlertidig arbejdskraft.
 • Ønskejob
 • Arkitekt. Men først har han brug for at tjene nogle penge, så han kan komme ud at rejse, før han vil søge ind på universitetet.
 • Kompetencer og eventuelle begrænsninger?
 • Omgængelig, afklaret, ærlig og kan li' at hjælpe.
 • Kasper umiddelbare holdning til Kompetencematch?
 • "Det lyder da meget spændende, det kunne jeg godt finde på at prøve."
 • Kasper kender intet til Jobnet.dk, så det kan være svært for ham at finde frem til værktøjet, og så er han på udkig efter en helt særlig jobtype, som han ikke er sikker på, at han kan finde i Kompetencematch.
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis Kasper skal anvende Kompetencematch?
 • Der skal være relevante jobtyper. Det bedste ville være, hvis det var muligt at sætte en søgningsfunktion i gang, som viser midlertidige job til yngre arbejdskraft.