slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KT Jukka Lerkkanen Tampere 28.10.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KT Jukka Lerkkanen Tampere 28.10.2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

KT Jukka Lerkkanen Tampere 28.10.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Mitkä tekijät ovat yhteydessä nuoren opintojen keskeyttämiseen ? Näkökulmia opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn. KT Jukka Lerkkanen Tampere 28.10.2010. Esityksen pääkohdat. Käsitteet Opintojen keskeyttämiseen yhteydessä olevat tekijät Päätelmät: Miten voimme ehkäistä opintojen keskeyttämistä?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KT Jukka Lerkkanen Tampere 28.10.2010' - diallo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mitkätekijätovatyhteydessänuorenopintojenkeskeyttämiseen?NäkökulmiaopintojenkeskeyttämisenehkäisyynMitkätekijätovatyhteydessänuorenopintojenkeskeyttämiseen?Näkökulmiaopintojenkeskeyttämisenehkäisyyn

KT Jukka Lerkkanen

Tampere 28.10.2010

esityksen p kohdat
Esityksenpääkohdat
 • Käsitteet
 • Opintojen keskeyttämiseen yhteydessä olevat tekijät
 • Päätelmät: Miten voimme ehkäistä opintojen keskeyttämistä?
 • “Elämänsuunnittelua sekä koulutus- ja ammattiuranvalintaa haittaavat ajatukset ovat yhteydessä opintojen ennalta suunnittelemattomaan keskeyttämisen”

Jukka Lerkkanen

el m nsuunnittelu sek koulutus ja ammattiuranvalinta
Elämänsuunnittelusekäkoulutus- jaammattiuranvalinta
 • = Career management skills
 • ”Career management skills refer to a whole range of competences which provide structured ways for individuals and groups to gather, analyse, synthesise and organise self, educational and occupational information, as well as the skills to make and implement decisions and transitions” Peter Plant in http://cimo.uutiskirje.fi/eNewsletter4/euroguidance_eng/2010/october/front.php

Jukka Lerkkanen

haittaavat ajatukset
Haittaavatajatukset
 • …on dysfunktionaalinenajatellenelämänsuunnitteluasekäkoulutus- jaammattiuranvalintaa(ks. edellinendia)
 • “En vieläkääntiedä, millaisen työpaikan haluaisin.” - vs. ”Minulla on nyt hyvä tilaisuus pohtia, millaiseen työpaikkaan haluaisin” +
 • ”Minua kiinnostavat niin monet työpaikat, että en osaa valita niistä parasta.” - vs. ”Minulla on monia hyviä työpaikkavaihtoehtoja”+
 • Haittaavien ajatusten kolme ryhmää:
  • Päätöksenteon vaikeus
  • Sitoutumisen vaikeus
  • Ulkoinen vaikeus

Jukka Lerkkanen

opintojen ennalta suunnittelematon keskeytt misen
Opintojenennaltasuunnittelematonkeskeyttämisen
 • Negatiivinen opintojen keskeyttäminen

- ei-tavoitteellinen ja suunnittelematon: ajautuu ulos opinnoista, negatiivinen elämäntilannemuuttuja

 • Positiivinen opintojen keskeyttäminen

- virhevalinnan korjaaminen

- tavoitteellinen ja suunniteltu: pääsy ensisijaiseen vaihtoehtoon, positiivinen elämäntilannemuuttuja

Jukka Lerkkanen

opintojen keskeytt misen m rittelyn vaikeus
Opintojenkeskeyttämisenmäärittelynvaikeus
 • Yhteiskunnan näkökulma
 • Oppilaitoksen näkökulma
 • Yksilön näkökulma
 • Tilapäinen vs. lopullinen keskeyttäminen = ei ole ennen keskeyttämistään suorittanut tutkintoa tai siirtynyt toiseen koulutukseen.
 • Koulutusalan tai-ohjelmanvaihto
 • Opintojen keskeyttäminen ei ole synonyymi syrjäytymiselle.

Jukka Lerkkanen

opintojen keskeytt miseen yhteydess olevat tekij t
Opintojenkeskeyttämiseenyhteydessäolevattekijät
 • Työntö- ja vetotekijät:
  • Päätöksentekoon liittyvät tekijät: siirtyminen toiseen oppilaitokseen tai töihin
  • Ulkoiset tekijät: kumppani, raha, terveys…
 • Akateeminen ja sosiaalinen vuorovaikutus ja sitoutuminen oppimisen tavoitteisiin.
  • Voimakas päämääräorientaatio voi johtaa tutkinnon suorittamiseen, vaikka akateeminen ja sosiaalinen sidos on heikko
  • Kustannus-hyöty-analyysi.

Jukka Lerkkanen

opintojen keskeytt miseen yhteydess olevat tekij t1
Opintojenkeskeyttämiseenyhteydessäolevattekijät
 • Tyytymättömyys koulutusvalintaan, opetukseen tai toimintatapoihin
 • Kiinnostumattomuus alaa kohtaan
 • Sukupuoli (Honkonen 1997)

Jukka Lerkkanen

opintojen keskeytt miseen yhteydess olevat tekij t2
Opintojenkeskeyttämiseenyhteydessäolevattekijät
 • Epäselvät, epärealistiset ja epävarmat koulutus- ja uratavoitteet
 • Haittaavat ajatukset
 • Pohjakoulutus (Lerkkanen 2002)

Jukka Lerkkanen

haittaavat ajatukset1
Haittaavatajatukset
 • Opintojen aloitusvaiheessa ilmenneet ja mitatut haittaavat ajatukset olivat yhteydessä tulevaan opintojen keskeyttämiseen
 • Erityisesti päätöksenteon vaikeus (kiinnostuksen vähyys, aloittamisen vaikeus, tiedon puute) olivat yhteydessä tulevaan suunnittelemattomaan ja ei-tavoitteelliseen opintojen keskeyttämiseen (eroaminen, koulutusalan tai –ohjelman vaihto)

Jukka Lerkkanen

pohjakoulutus
Pohjakoulutus
 • Ylioppilaista 69,9 % ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista 80,1 % jatkoi ammattikorkeakouluopintojaan ilman opinto- ja urasuunnitelman muutoksia
 • Pohjakoulutusryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (χ2= 24,663; p=0.000), mutta ero oli pieni (C=0.168).
 • Ammattikorkeakoulu oli ”kakkosvaihtoehto”
 • Lukion opinto-ohjauksen tila

Jukka Lerkkanen

miten voimme ehk ist opintojen keskeytt mist
Mitenvoimmeehkäistäopintojenkeskeyttämistä?
 • Opintojen keskeyttämisen sijasta voidaan puhua “muutoksesta opiskelupolussa”

- keskeyttäjää ei tule leimata syrjäytyjäksi

- missä määrin vallitsee “joko-tai –ajattelu”

- onko sallittua pohtia keskeyttämistä.

Jukka Lerkkanen

miten voimme ehk ist opintojen keskeytt mist1
Mitenvoimmeehkäistäopintojenkeskeyttämistä?
 • Holistinen käsitys opiskelijan hyvinvoinnista.
  • Oppilaitoksen toiminnot, onko oppiminen keskiössä?
  • Akateeminen ja sosiaalinen sidos.
  • Kuinka hyvin tno-palvelut (tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut) toimivat?
  • Missä määrin voidaan vaikuttaa ulkoisiin tekijöihin?

Jukka Lerkkanen

miten voimme ehk ist opintojen keskeytt mist2
Mitenvoimmeehkäistäopintojenkeskeyttämistä?
 • Negatiivisen keskeyttämisen ennakointi arvioimalla ohjaustarpeita.
  • Tyytyväisyys valintaan
  • Tulohaastattelu, hops-keskustelu, ohjauskeskustelu
  • Niveltiedon hyödyntäminen
  • Ohjaustarvearvio

Jukka Lerkkanen

kiitos mielenkiinnostanne
Kiitosmielenkiinnostanne!
 • Lisätietoja:

jukka.lerkkanen@jamk.fi

Lerkkanen, J. 2002. Koulutus- jauravalinnanongelmat. Jamkjulkaisu 14. Tilattavissa: http://www.tahtijulkaisut.net/kauppa/product_catalog.php?c=11&page=2

Jukka Lerkkanen