1 / 19

CV-UL

Zilele carierei 2014. CV-UL. Realizat de Stroe Elena, anul II master Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională Dumitru (Bart) Claudia, anul II master Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională. Știi care este cartea ta de vizită către un loc de muncă?.

diallo
Download Presentation

CV-UL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zilele carierei 2014 CV-UL Realizat de Stroe Elena, anul II master Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională Dumitru (Bart) Claudia, anul II master Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

 2. Știi care este cartea ta de vizită către un loc de muncă? CV-UL

 3. Ce este un CV? Curriculum Vitae este o scurtă prezentare a datelor tale legate de detalii personale și date legate de istoricul educaţional şi cel profesional.

 4. Ce conține un CV - Pasul 1 Prima parte a CV-ului este reprezentată de datele de identificare și contact: Nume Prenume Datanaşterii Adresa Telefoanele E-mail

 5. IMPORTANT!Punenumeleşiprenumele la vedere În ceea ce privește scrierea CV-ului, numeleşiprenumeletrebuiescrise cu bold. Înschimb, adresaşicontacteletrebuiescrise normal.

 6. Ce conține un CV - Pasul 2 Istoricullocurilor de muncă (Experiența profesională) - Include numelefirmei, departamentul, funcţiaşidatele.

 7. IMPORTANT!Începecu ultimulloc de muncă Trece în CV toate locurile de muncă anterioare pentru a nu stârni curiozități angajatorului, care poate observa că există o pauză între slujbe. Este indicat să nu ascundem job-urile anterioare, pentru a-i fi clar angajatorului care este perioada în care ai fost angajat.

 8. Ce conține un CV – Pasul 3 Educație și formare - Începe cu ceamaiînaltăşimairelevantăcalificare, oferindcâtmaimultedetalii. Include date şinumeleinstituţiilor de învăţământ /calificare.

 9. IMPORTANT!Include informaţiilerelevanteprivindeducaţia. Indicat este să treci informațiile cât mai clar și nu vorbi despre detalii inutile. Angajatorul vrea să știe ce competențe și abilități deții și nu alte informații care sunt legate de atmosfera la locul precedent de muncă sau cum vă înțelegeați cu colegii.

 10. Ce conține un CV - Pasul 4 Aptitudini și competențe personale - Celmai bine estesăpuiînordinecronologicăexperienţata, astfelîncât,angajatoruluisăîi fie clarcecompetențeșiabilitățidețiiprinprisma a ceeaceaiacumulat de-a lungulexperienței.

 11. IMPORTANT!Nu scriemaimultdecâtțise cere. Mulţidintrecandidaţitrimitmultpreamulteinformaţiidespreei, chiardacă nu le cerenimeniacestlucru. Acestlucru îiplictiseştepeangajatori. Trimitescrisori de recomandareşiscrisori de intenţienumaidacăți se cere.

 12. 5 ponturi pentru un CV bun: Câtepaginitrebuiesăcuprindă un CV? Numărul de pagini ale unui CV trebuiesă fie între 1-2 pagini.

 13. 2. Cum este prezentarea?DacăprinteziCV-ul, foloseșteo hârtie A4 de calitatebunăşi de recomandat un font Arial sau Times New Roman mărimea 10 sau 11.

 14. 3. Foloseșteacelaşilimbaj cu cel al companiei. Cei care îşicaută un loc de muncăartrebuisăstudieze site-ulcompanieiînaintesăaplicepentruvreopoziţie.

 15. 4. Cum este forma CV-ului? Aceastapoate fi unicăînfuncţie de postulpentru care candidatulaplică. Există site-urispeciale care teajutăsăîțifacio paginăspecialăpentru CV: www.ejobs.ro, www.bestjobs.ro, www.hipo.ro, etc. PRINTER

 16. 5. Hotărăște-tedacă vrei să incluzi un obiectiv. Este maibine săincluziîn CV unuldintreobiectivelepe care țile propui. Acestaestecelmaiuşor mod de a teintroduce înfaţaangajatorului.

 17. CV EUROPEAN CV-ulEuropean esteesențialîn cazulîn care dorești săteangajeziîn UE. Este un standard care teajută săîțifaciCV-ulmaiclar, ușor de cititșide înțelesde cătreangajatori. Aici vezi și alte modele europene

 18. Mai multe despre această temă găseşti la: 1.http://www.gandul.info/magazin/10-reguli-pentru-un-cv-bun-cum-sa-ai-succes-la-angajare-103619062. http://www.campuscluj.ro/joburi/172-3-cele-mai-folosite-modele-de-cv-uri.html3. http://www.tjobs.ro/suport/cum-puteti-face-un-cv-bun

 19. Tutorialul a fost realizat pe baza următoarelor surse: • Site-uri web • http://www.gandul.info/magazin/10-reguli-pentru-un-cv-bun-cum-sa-ai-succes-la-angajare-10361906 • http://www.campuscluj.ro/joburi/172-3-cele-mai-folosite-modele-de-cv-uri.html • http://www.tjobs.ro/suport/cum-puteti-face-un-cv-bun • Acesta este ultimul slide

More Related