1 / 9

Gezinsvormen

Gezinsvormen. Uitleg over de verschillende gezinsvormen (Kamer 1, bezoek Ecomuseum 03/12/2013). 1. bekende gezinsvormen 2. eerder onbekende gezinsvormen. Soorten gezinsvormen op een rijtje. Gehuwden Gehuwden met kind(eren) (standaardvorm) Weduwe(naar) Alleenstaande Eventueel andere?.

dewey
Download Presentation

Gezinsvormen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gezinsvormen Uitleg over de verschillende gezinsvormen (Kamer 1, bezoek Ecomuseum 03/12/2013)

  2. 1. bekende gezinsvormen • 2. eerder onbekende gezinsvormen Soorten gezinsvormen op een rijtje

  3. Gehuwden • Gehuwden met kind(eren) (standaardvorm) • Weduwe(naar) • Alleenstaande • Eventueel andere? 1. Bekende gezinsvormen

  4. Holebi-gezin • Eenoudergezin • Nieuw samengesteld gezin • Ongehuwd samenwonenden • LTA (Living Together Apart) • Bom-moeder • LAT (Living Apart Together) 2. Eerder onbekende gezinsvormen (leerstof)

  5. Holebi-gezin:twee mannen of twee vrouwen van hetzelfde geslacht wonen samen of trouwen • Eenoudergezin:iemand zonder partner omdat de man of de vrouw sterft, het gezin verlaat • Nieuw samengesteld gezin: na scheiding of verlies van partner een nieuwe relatie aangaan, samenwonen of hertrouwen met een niet-biologische ouder van haar/zijn eigen kinderen 2. Nieuwe gezinsvormen: uitleg

  6. Ongehuwd samenwonenden: twee mensen met een relatie wonen zonder een huwelijkscontract onder één dak • LTA (Living Together Apart): samenwonen zonder een echte (intieme) relatie met die persoon te hebben • Bom-moeder: een moeder die bewust kiest om ongehuwd te blijven of om zonder partner door het leven te gaan • LAT (Living Apart Together): getrouwd zijn of een relatie hebben met iemand maar niet onder hetzelfde dak wonen 2. Nieuwe gezinsvormen: uitleg

  7. Kies een gezinsvorm • Ga naar de weebly-website en zoek de login gegevens voor jullie groepnummer (om jullie glogster te maken) • Ga naar glogster en meld jullie aan • Maak nu in groep een glogster rond jullie gekozen gezinsvorm • Lever deze glogstervia mail !!! ALLE NODIGE INFO VINDEN JULLIE OP DE WEEBLY-WEBSITE EN OP SMARTSCHOOL !!! Opdracht voor deze ruimte

  8. Veel succes!

  9. http://www.shutterstock.com • http://www.sxc.hu/ • http://angielen.classy.be/SEI/gezin/06-Gezinsfuncties/gezinsfuncties.html Gebruikte bronnen

More Related