Download
gezinsvormen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gezinsvormen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gezinsvormen

Gezinsvormen

213 Views Download Presentation
Download Presentation

Gezinsvormen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gezinsvormen Uitleg over de verschillende gezinsvormen (Kamer 1, bezoek Ecomuseum 03/12/2013)

  2. 1. bekende gezinsvormen • 2. eerder onbekende gezinsvormen Soorten gezinsvormen op een rijtje

  3. Gehuwden • Gehuwden met kind(eren) (standaardvorm) • Weduwe(naar) • Alleenstaande • Eventueel andere? 1. Bekende gezinsvormen

  4. Holebi-gezin • Eenoudergezin • Nieuw samengesteld gezin • Ongehuwd samenwonenden • LTA (Living Together Apart) • Bom-moeder • LAT (Living Apart Together) 2. Eerder onbekende gezinsvormen (leerstof)

  5. Holebi-gezin:twee mannen of twee vrouwen van hetzelfde geslacht wonen samen of trouwen • Eenoudergezin:iemand zonder partner omdat de man of de vrouw sterft, het gezin verlaat • Nieuw samengesteld gezin: na scheiding of verlies van partner een nieuwe relatie aangaan, samenwonen of hertrouwen met een niet-biologische ouder van haar/zijn eigen kinderen 2. Nieuwe gezinsvormen: uitleg

  6. Ongehuwd samenwonenden: twee mensen met een relatie wonen zonder een huwelijkscontract onder één dak • LTA (Living Together Apart): samenwonen zonder een echte (intieme) relatie met die persoon te hebben • Bom-moeder: een moeder die bewust kiest om ongehuwd te blijven of om zonder partner door het leven te gaan • LAT (Living Apart Together): getrouwd zijn of een relatie hebben met iemand maar niet onder hetzelfde dak wonen 2. Nieuwe gezinsvormen: uitleg

  7. Kies een gezinsvorm • Ga naar de weebly-website en zoek de login gegevens voor jullie groepnummer (om jullie glogster te maken) • Ga naar glogster en meld jullie aan • Maak nu in groep een glogster rond jullie gekozen gezinsvorm • Lever deze glogstervia mail !!! ALLE NODIGE INFO VINDEN JULLIE OP DE WEEBLY-WEBSITE EN OP SMARTSCHOOL !!! Opdracht voor deze ruimte

  8. Veel succes!

  9. http://www.shutterstock.com • http://www.sxc.hu/ • http://angielen.classy.be/SEI/gezin/06-Gezinsfuncties/gezinsfuncties.html Gebruikte bronnen