inkoop en aanbestedingsbeleid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID PowerPoint Presentation
Download Presentation
INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID. Model VNG Yamuna Ditters (VNG) Marcel Stuijts (Bizob) Martine Vidal (AKD). Convenant. Verdere professionalisering via aanvullend beleid. Nut en noodzaak professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid. Totstandkoming. Schrijfgroep Klankbordgroep

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID' - devin-orr


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inkoop en aanbestedingsbeleid

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

Model VNG

Yamuna Ditters (VNG)

Marcel Stuijts (Bizob)

Martine Vidal (AKD)

convenant
Convenant

Verdere professionalisering via aanvullend beleid

totstandkoming
Totstandkoming
 • Schrijfgroep
 • Klankbordgroep
 • Expertmeetings
 • Ambtelijke Commissie Inkoop en Aanbesteding (ACIA)
agenda
Agenda
 • Organisatorische uitgangspunten
 • Definities en Juridische uitgangspunten
 • Gemeentelijke doelstellingen
 • Economische uitgangspunten
 • Ethische en ideële uitgangspunten
relatie met inkoophandboek
Relatie met Inkoophandboek

Inkoophandboek

 • Uitwerking in een operationeel document
organisatorische uitgangspunten 1
Organisatorische uitgangspunten (1)
 • Inkoopproces
 • Inkoop in de organisatie
  • Centraal/decentraal/mix/inkoopsamenwerking
 • Verantwoordelijken
  • Ambtenaar/Portefeuillehouder/B&W
definities
Definities
 • Inkoop/ Inkoopproces
 • Aansluiten bij Aanbestedingswet
 • Aansluiten bij VNG Model AIv
bron http www stabu org stabu nieuwsarchief 917 de nieuwe aanbestedingswet
Bron: http://www.stabu.org/stabu_nieuwsarchief/917/De_nieuwe_aanbestedingswet
casus grensoverschrijdend belang
Casus: Grensoverschrijdend belang

De gemeente Aal (vlakbij de grens) wil graag een bepaald type jeugdzorg inkopen. Er zijn verschillende aanbieders en de waarde van de opdracht bedraagt EUR 190.000. Enkele aanbieders hebben zich al gemeld bij de gemeente.

Is sprake van een grensoverschrijdend belang?

duidelijk grensoverschrijdend belang
Duidelijk grensoverschrijdend belang

Duidelijk (of bepaald) grensoverschrijdend belang hangt af van de omstandigheden van het geval. Aanknopingspunten:

 • Waarde van de opdracht
 • Aard van de opdracht
 • Plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd

Potentiële belangstelling van buitenlandse ondernemingen lijkt voldoende!

“…in die lidstaat activiteiten hebben willen of willen uitoefenen…” [onderstreping

MAV] (HvJ EU d.d. 10 mei 2012, zaak C- 357/10 t/m C-359/10, r.o. 27)

“Een onderneming die is gevestigd in een andere lidstaat dan die waar de diensten opdracht word verleend, in deze opdracht geïnteresseerd kan zijn” [onderstreping MAV] (HvJ EU d.d. 11 november 2010, zaak C-226/09, r.o. 32)

aanvullende maatregelen
Aanvullende maatregelen
 • Gids proportionaliteit.
 • Voorstel klachtenafhandeling.
 • Richtsnoeren leveringen en diensten / ARW 2012.
 • VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
 • VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden.
casus beers
Casus: Beers

Bron: http://hulpdozijn.webklik.nl/page/help-advies-nodig#__frame__

De gemeente Beers heeft een aanbesteding georganiseerd

voor het inkopen van adviesdiensten (consultancy) op

diverse beleidsterreinen. De consultants zullen nauw

samenwerken met de ambtenaren op diverse grote

projecten binnen de gemeente. Eén van de eisen is dat de

inschrijver alle cv's moet overleggen van haar personeel.

Inschrijver A klaagt bij de gemeente dat dit een

disproportionele eis is.

Heeft de inschrijver gelijk?

gemeentelijke doelstellingen
Gemeentelijke doelstellingen
 • Rechtmatig en doelmatig inkopen
  • Volgens de wet en het moet bijdragen aan gestelde doelen
 • Zakelijke en professionele inkoper
  • Continue investeren in kennis en ontwikkelingen/ervaringen
 • Meest optimale prijs-kwaliteit
  • Integrale kosten en kwaliteit staan centraal
 • Continue positieve bijdrage leveren
  • Inkoop is afgeleide van de gemeentelijke doelstellingen
economische uitgangspunten 1
Economische uitgangspunten (1)
 • Product- en marktanalyse
  • Zicht krijgen in de aard(en ontwikkelingen) van het product en de markt.
 • Relatie ondernemers
  • Onafhankelijkheid
  • De best passende ondernemersrelatie
 • Lokale economie en het MKB
  • Kansen pakken, maar niet discrimineren
 • Samenwerkingsverbanden
  • Werkvoorzieningsschappen, milieudiensten etc.
economische uitgangspunten 2
Economische uitgangspunten (2)

Bepalen inkoopprocedure

Optie (1): Drempel bedragen

slide22
Inkoopportfolio van Kraljic(1983)

Invloed op het financieel resultaat

Toeleveringsrisico

economische uitgangspunten 3
Economische uitgangspunten (3)

Bepalen inkoopprocedure

Optie (2): Inkoopstrategie

ethische en ide le uitgangspunten
Ethische en ideële uitgangspunten
 • Duurzaam inkopen
  • Milieuaspecten:
    • Duurzame producten
    • Duurzaamheid criteria opnemen
    • E-procurement
    • Monitoren: inbedden in organisatie
  • Maatschappelijk verantwoorde wijze:
    • Arbeidsre-integratie, social return
 • Social return
 • Innovatie
casus social return
Casus: social return
 • Leerlingen vervoer

5% van de waarde inbrengen door leverancier

Hoe: uit de bakken 55+ als chauffeur

 • GWW – sector

Mensen uit de bakken van de gemeente,

houden de bouwplaats schoon.

casus uitgangspunten 2007
Casus: Uitgangspunten 2007
 • aanbesteding 2007: 15 deelnemende gemeenten
 • gezamenlijke spend circa € 500.000,- per jaar (o.b.v. analyse 2008)
 • markt bestaat (nog) uit circa 9 fabrikanten/leveranciers (NL)
 • 3 raamovereenkomsten gesloten (looptijd 3 jaar)
casus marktontwikkelingen
Casus: Marktontwikkelingen
 • - in 2010 nog maar 5 producerende leveranciers (lid VNVF)
 • met ingang van 2013 wordt het gebruik van CE-gemarkeerde borden verplicht
 • VNVF leden introduceerden in 2010 al CE-label
 • samenstelling inkoopprijs verkeersbord:
  • circa 60% reflectiemateriaal
  • circa 20% aluminium (incl. lak)
  • circa 20% overige kosten (lonen, logistiek facturatie, etc)
 • kans op “buitenlandse” aanbieding is klein:
  • maatvoering in NL is afwijkend
  • dubbel omgezette rand is niet standaard in buitenland
casus uitgangspunten 2011
Casus: Uitgangspunten 2011
 • 3 leveranciers in huidige markt leidt tot vermindering concurrentiestelling
 • 63% van de spend (2008) is ondergebracht bij 1 leverancier
 • DUS: o.b.v. marktontwikkelingen en spend – keuze voor 1 leverancier
 • Europese openbare procedure (o.b.v. opdrachtwaarde + omvang markt)
 • gunning op “laagste prijs” (kwaliteit materialen vast omkaderd (CE-label))
 • langere looptijd raamovereenkomst (wens gemeenten)
 • geen duurzaamheidcriteria vastgesteld door Agentschap.nl
 • 14 deelnemende gemeenten
 • uitvraag – kortingpercentages productgroepen t.o.v. bruto adviesprijs
 • gunning o.b.v. fictieve jaarorder (laagste prijs)
vragen
Vragen
 • VNG: informatiecentrum@vng.nl of 070-37338393
 • Marcel Stuijts (BIZOB): M.Stuijts@bizob.nl of
 • 06-46097723
 • Martine Vidal (AKD): mvidal@akd.eu of 088-2535052