finnish r d programme on its infrastructure and services ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet. FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001. KÄYTTÄJÄT Yritykset - Viranomaiset - Henkilöt. PÄÄTELAITTEET Kiinteä - Kulkuneuvo - Kannettava. TELEMATIIKKAPALVELUT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001' - devaki


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finnish r d programme on its infrastructure and services ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services -Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

FITS-koordinaattori Risto Kulmala

VTT Yhdyskuntatekniikka

15.3.2001

slide2

KÄYTTÄJÄT

Yritykset - Viranomaiset - Henkilöt

PÄÄTELAITTEET

Kiinteä - Kulkuneuvo - Kannettava

TELEMATIIKKAPALVELUT

Liikenne - Matkailu - Logistiikka

INFORMAATIORAKENTEET

Seuranta - Tietojärjestelmät - Arkkitehtuuri

TEKNOLOGIA

Tiedonsiirto - Paikannus - Tunnistus - Käyttöjärjestelmät

Liikennetelematiikka ja FITS

ROK 15.3.2001 / 2

slide3
FITS
 • Painopisteenä käyttäjien tarpeet ja niitä palvelevien liikennetelematiikan palveluiden toteuttaminen Suomessa
  • Edellytysten luominen, erityisesti yksityiselle palvelutarjonnalle
  • Keihäänkärkihankkeiden synnyttäminen
  • Kansallisesti tärkeiden toimintojen toteuttaminen

ROK 15.3.2001 / 3

fits hankealueet
FITS Hankealueet

Palvelupilotit

Seuranta

Häiriönhallinta

Matkustajainformaatio

Älykäs ohjaus

Nopeuden säätely

Terminaalien telem.

Hallinta, laadunvarmistus, hyödyntäminen

Vaikutukset, hyödyt ja kustannukset,käyttäjien tarpeet

Palveluiden edellytykset: arkkitehtuuri, standardisointi, organisointi, lainsäädäntö

ROK 15.3.2001 / 4

toimintatapa
Toimintatapa
 • Sateenvarjo
  • synergia, yhtenäisyystoteutusten varmistus
 • FITS-rahoitettavat projektit (pääosin horisontaaliset alueet)
 • Osa projekteista LVM:n, SM:n, TIEL:n, RHK:n, MKL:n, ILL:n, kuntien “omia”
 • Palvelupilotit - Tekes ja yritykset
 • Perustutkimus - SA

ROK 15.3.2001 / 5

organisointi

Ohjelman johtoryhmä

Organisointi

Koordinaattori

Työvaliokunta

Hankealueet

Palvel.edell.

Käytt.&vaikut.

Hall.&tied.

Seu-ranta

Häi-riöt

Matk.info

Älykäsohjaus

Nop.säät.

Termi-naalit

Palvelu-

pilotit

O h j e l m a n p r o j e k t i t

ROK 15.3.2001 / 6

slide7

Ohjelman johtoryhmä

 • Vastaa ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta
  • etenemisen seuranta ja puuttuminen tarvittaessa hankkeisiin
  • tavoitteiden, sisällön, rahoitukset päivitys
 • Päättää rahoituksesta ja sen suuntaamisesta
 • Päättää hankesuunnitelmista
 • Kokoontuu n. kolme kertaa vuodessa

ROK 15.3.2001 / 7

ohjelman johtoryhm
LVM Liikenne-telematiikkaprojekti

Tiehallinto

Ratahallintokeskus

Merenkulkulaitos

Ilmailulaitos

Sisäasiainministeriö

YTV

Kuntaliitto

Teollisuus ja työnantajat

WapIt

Weather Service Finland

Ficom

Liikenneliitto

Tekes

Suomen Akatemia

Ohjelman johtoryhmä

ROK 15.3.2001 / 8

ty valiokunta
Työvaliokunta
 • Päätöksenteon valmistelu johtoryhmälle
 • Päätökset juoksevista asioista
 • Vastuu “Hallinta ja tiedotus”-alueesta
 • Koordinaatio LVM:n avainyksiköiden välillä

ROK 15.3.2001 / 9

koordinaattori
Koordinaattori
 • Tiedon kulku johtoryhmien välillä
 • Ohjelman johtoryhmän ja työvaliokunnan sihteeri, muissa jäsen - ei päätösvaltaa
 • Sisäinen ja ulkoinen tiedotus, internetsivu
 • Yhteydenpito muihin ohjelmiin
 • Klusteriohjelmat yhteydenpito & seuranta
 • Ohjelman etenemisen seuranta
 • VIKING-raportointi (substanssi)

ROK 15.3.2001 / 10

hankealueen johtoryhm
Hankealueen johtoryhmä
 • Vastaa tavoitteiden saavuttamisesta
  • hankesuunnitelman laatiminen
  • etenemisen seuranta ja puuttuminen tarvittaessa hankkeisiin
  • tavoitteiden, sisällön, rahoitukset päivitys
 • Päättää yksittäistä hankkeista ja niiden toteuttamisesta
 • Valmistelee tarjouspyynnöt ja haut
 • Hankkeen etenemisen raportointi

ROK 15.3.2001 / 11

pilotit
Pilotit
 • Ei omaa johtoryhmää
 • Hankkeisiin liittyvät ko. hankkeen alla
 • Muut toimivat itsenäisesti - Tekes
 • Yhteys hankkeeseen “palveluiden edellytykset” : help desk <> raportointi
 • “Käyttäjien tarpeet ja vaikutusten arviointi”: mahdollisuus ohjelman rahoittamiin tutkimuksiin pilottia koskien

ROK 15.3.2001 / 12

liikennetelematiikka ja suomen ohjelmat

KÄYTTÄJÄT

Yritykset - Viranom. - Henkilöt

PÄÄTELAITTEET

Kiinteä - Kulkuneuvo - Kannettava

TELEMATIIKKAPALVELUT

Liikenne - Matkailu - Logistiikka

INFORMAATIORAKENTEET

Seuranta - Tietojärjestelmät - Arkkitehtuuri

TEKNOLOGIA

Tiedonsiirto - Paikannus - Tunnistus - Käyttöjärj.

Liikennetelematiikka ja Suomen ohjelmat

L

og

i

s

t

i

i

k

k

a

Joukko-liikenne

info

LINTU

TE

D

I

M

NAV

I

M

u

u

t

T

e

k

e

s

KULTEK

FITS

INFRA

ROK 15.3.2001 / 13

yhteydenpito muihin ohjelmiin
Yhteydenpito muihin ohjelmiin
 • LVM telematiikkaprojekti
 • Tärkeimmät: koordinaattorien väliset tiiviit yhteydet
 • Klusterikoordinaattorit

ROK 15.3.2001 / 14

viestint
Viestintä
 • Internet
  • www.mintc.fi
  • www.vtt.fi/rte/projects/fits
  • Ohjelma
  • Hankealueet
  • Hankkeet
 • Syys- ja kevättapaamiset
 • Seminaarit

ROK 15.3.2001 / 15

miten ohjelmaan mukaan
Miten ohjelmaan mukaan?
 • Hanke-alueet
  • Haut
  • Tarjouskilpailut
  • Tarjouspyynnöt
 • Palvelupilotit
  • Tekes-haut

ROK 15.3.2001 / 16