WYSYŁANIE PISM WEDŁUG SYSTEMU BEZDZIENNIKOWEGO
Download
1 / 8

WYSY?ANIE PISM WED?UG SYSTEMU BEZDZIENNIKOWEGO - PowerPoint PPT Presentation


  • 183 Views
  • Uploaded on

WYSYŁANIE PISM WEDŁUG SYSTEMU BEZDZIENNIKOWEGO. Sprawy załatwione przez pracownika w formie pisemnej po uzyskaniu ostatecznej aprobaty i sporządzeniu maszynopisu przeznaczone są do wysłania. W tym celu pracownik przekazuje pismo do kancelarii lub sekretariatu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WYSY?ANIE PISM WED?UG SYSTEMU BEZDZIENNIKOWEGO' - deva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wysy anie pism wed ug systemu bezdziennikowego

Sprawy załatwione przez pracownika w formie pisemnej po uzyskaniu ostatecznej aprobaty i sporządzeniu maszynopisu przeznaczone są do wysłania. W tym celu pracownik przekazuje pismo do kancelarii lub sekretariatu.


Wysy anie pism wed ug systemu bezdziennikowego

Czynności wykonywane przez kancelarię związane z wysyłaniem pism:

  • kancelaria w związku z wysyłką pism sprawdza poprawność formalną pisma

  • w wypadku stwierdzenia braków kancelaria uzupełnia je sama lub zwraca pismo pracownikowi w celu dokonania uzupełnień.

  • poprzez odciśnięcie na kopii odpowiedniego stempla z datą wysłania stwierdza wysłanie pisma.

  • pisma wartościowe, polecone, wysłane za pokwitowaniem kancelaria wpisuje do specjalnej pocztowej książki nadawczej lub książki doręczeń

  • kancelaria również adresuje koperty, przystawia pieczątkę nadawcy, nakleja znaczki, wpisuje znak pisma na kopercie.


Wysy anie pism wed ug systemu bezdziennikowego

Jeżeli pisma wysyłane są drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przypina się do koperty odpowiednio wypełniony formularz. Przy większej ilości pism skierowanych do tego samego adresata wysyła się je w jednym opakowaniu lub w jednej kopercie. W fazie wysyłania pism aby uniknąć czynności pracochłonnych takich, jak naklejanie znaczków, stosuje się maszynę do frankowania która w miejsce znaczka wbija opłatę pocztową.


Wysy anie pism wed ug systemu bezdziennikowego

Sposób składania pism zależy od wymiarów koperty, do której wkłada się wysyłane pismo.

Gdy używamy koperty standardowej , pismo najpierw należy odpowiednio złożyć.

Przy stosowaniu koperty podłużnych- gabinetowych pismo składa się wyłącznie wszerz na trzy części.

Do adresowania kopert są wykorzystywane często adresarki i komputery-adresy sa wtedy drukowane na kopertach.


Wysy anie pism wed ug systemu bezdziennikowego
W fazie wysyłania pism, aby uniknąć pracochłonnych czynności naklejania znaczków, stosuje się inne sposoby opłat za przesyłki pocztowe:

  • Zamiast znaczka umieszcza się na kopercie pieczątkę "Opłata pocztowa zryczałtowana"' i stosuje rozliczanie ryczałtem, niezależnie od ilości wysłanych w danym miesiącu listów,

  • Może być pieczątka "Opłata pocztowa skredytowana", wtedy rozliczamy się z urzędem pocztowym po zakończeniu danego miesiąca,

  • Można też stosować maszynę frankującą, która w miejsce znaczka pocztowego odciska na kopercie opłatę pocztową.


Wysy anie pism wed ug systemu bezdziennikowego

Przesyłki ofrankowane muszą być oddawane na poczcie, nie można ich wrzucać do skrzynek pocztowych. Opłacając należność za przesyłki pocztowe należy zwracać uwagę, aby zawsze były opłacane poprzez naklejenie na kopercie znaczków pocztowych.

Korespondencja doręczona do kancelarii/sekretariatu do godziny 11.00 powinna być wysłana tego samego dnia. Przesyłki doręczone później powinny zostać wysłane w dniu następnym.


Wysy anie pism wed ug systemu bezdziennikowego

Wysyłanie korespondencji odbywa się najczęściej za pośrednictwem urzędów pocztowych, zgodnie z dyspozycją zamieszczoną nad adresem poszczególnych pism:

• przesyłki "ekspres", "b. pilne", "terminowe" - wysyła się w tym samym dniu,

• telegramy nadaje się faksem,

• pisma adresowane do tego samego adresata wysyła się we wspólnej kopercie.