slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLANOWANIE w QMS zgodnym z ISO 9001 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLANOWANIE w QMS zgodnym z ISO 9001

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PLANOWANIE w QMS zgodnym z ISO 9001 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

PLANOWANIE w QMS zgodnym z ISO 9001. Jacek Węglarczyk. Koło Deminga można nazwać STRATEGIĄ REALIZACJI POLITYKI. PLAN. DZIAŁANIE. KOREKTA. KONTROLA. MODEL QMS wg punktów ISO 9001 ciągłe doskonalenie. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA CEL . PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA SKORYGUJ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PLANOWANIE w QMS zgodnym z ISO 9001


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PLANOWANIE

w QMS

zgodnym z ISO 9001

Jacek Węglarczyk

slide2

Koło Deminga można nazwać

STRATEGIĄ REALIZACJI POLITYKI

PLAN

DZIAŁANIE

KOREKTA

KONTROLA

slide3

MODEL QMS wg punktów ISO 9001

ciągłe doskonalenie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

CEL

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

SKORYGUJ

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

ZAPLANUJ

REALIZACJA WYROBU

ZRÓB

POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

SKONTROLUJ

slide4
Planowanie

Planowanie jakości to proces identyfikacji

działań koniecznych dla osiągnięcia celów

jakościowych.

/ Munro /

Elementem niezbędnym w procesie planowania

jest ustanowienie celów.

slide5
Planowanie wg ISO 9001

Wymagania p. 5.4 :

 • Najwyższe kierownictwo ma zapewnić ustanowienie celów jakości dla odp. poziomów i funkcji
 • … zapewnić uwzględnienie w celach jakości wyrobu
 • … zapewnić integralność wewnętrzną i zewnętrzną systemu.

Cele mają być mierzalne, spójne z polityką oraz

udokumentowane / p. 4.2 normy /.

slide6
Trochę teorii …

Cele jakości najczęściej dzieli się na zewnętrzne

i wewnętrzne.

Zewnętrzne – dot. zadowolenia klienta i najczęściej mają

orientację produktową.

Wewnętrzne – dot. organizacji firmy, procesów

i pracowników ; mają orientację systemową.

slide7
Zasady ustanawiania celów jakości
 • Cele muszą być zewnętrznie spójne / w ramach systemu i ogólnej strategii firmy /
 • Cele muszą być osiągalne / lecz nie trywialne /
 • Cele powinny być inspirujące
 • Cele muszą być całkowicie zrozumiałe przed podjęciem realizacji
 • Cele organizacji powinny być przełożone i uzgodnione jako cele indywidualne / lub zespołowe /
slide8
Czasowy wymiar planowania jakości

W trzech perspektywach czasowych rozróżniamy :

 • Planowanie strategiczne …
 • Planowanie taktyczne
 • Planowanie operacyjne

Planowanie taktyczne zwykle wiąże się z planowaniem jakości

nowych wyrobów / projekty, dostawcy i dostawy, marketing,

analizy finansowe /.

Planowanie operacyjne to harmonogramy, badania zdolności,

codzienny nadzór.

slide9
Taktyczny plan jakościopisuje realizację

planu strategicznego, wiąże projektowanie z

produkcją, zapewnia spójność organizacji,

struktury i działania

– często dotyczy sfery technicznej firmy.

Operacyjny plan jakości to krótko – okresowe

planowanie działań w zakresie kontroli, kwalifikacji

 • w odniesieniu do efektywności wcześniejszych zamierzeń.
slide10
Wytyczne dot. planowania operacyjnego
 • Naucz się szacować czas na wykonanie zadania
 • Oceniaj czas w kategorii taktu, czyli stanowiskowej sekwencji działań
 • Staraj się korzystać z określonym dokumentem jednokrotnie / załatw, wyrzuć, przekaż /
 • Traktuj różne rodzaje komunikacji równorzędnie
 • Ustanawiaj priorytety – poczynając od najtrudniejszych
 • Naucz się odmawiać.
slide11

ZASADY

TWORZENIA

STRATEGII

JAKOŚCI

OGÓLNA STRATEGIA

FIRMY

CELE STRATEGICZNE

PRAWO

MOŻLIWOŚCI FIRMY

POLITYKA

CELE PROCESÓW

CELE OGÓLNE / T /

PLANY

OPERACYJNE

CELE dot. WYROBU

MONITOROWANIE

OGÓLNA STRATEGIA ZAWIERA: misję, wizję, wartości

slide12

Przykłady celów :

ogólnych, procesu, dot. wyrobu

Cel ogólny :

 • Zwiększenie udziału sprzedaży dla klientów strategicznych
 • o 10 % w ciągu dwu lat

Cel procesu :

 • Zwiększenie potencjału produkcyjnego linii XYZ o 25 %
 • do końca 2007
 • Obniżenie jednostkowego zużycia wody o 10 % na myjkach
 • Cel dot. wyrobu
 • Zmniejszenie wartości reklamacji klientowskich do 0,3 % obrotu
 • w skali rocznej - do końca 2008
 • Obniżenie energochłonności wyrobu o 10 % - do końca 2009
 • / p. Polityka Jakości – poprzedni wykład /
slide13

Przykłady zastosowania innych mierzalnych wskaźników celów

 • zmniejszenie w ciągu roku o 20 % ilości wyrobów
 • niezgodnych na liniach przygotowania produkcji
 • zwiększenie o 15 % w ciągu dwu lat efektywnego czasu
 • pracy linii montażowej – w skali rocznej
 • przedłużenie gwarancji na produkt do 30 miesięcy –
 • z dniem 31 grudnia 2007
slide14

Planowanie działań

Plany osiągania ustalonych celów powinny obejmować:

a) wyznaczenie odpowiednich służb, szczebli organizacyjnych, grup lub osób odpowiedzialnych za osiągnięcie celów;

b) określenie środków niezbędnych do osiągnięcia celów;

c) wyznaczenie terminów osiągnięcia celów.

Organizacja powinna okresowo przeglądać i korygować plany, a w szczególności każdorazowo w przypadku wprowadzania zmian, np. w strukturze organizacji, w procesach wytwarzania, produkowanych wyrobach, świadczonych usługach itp.

slide15

Zobowiązanie polityki jakości

Cel / z mierzalnym wskaźnikiem /

Plan działań

Rodzaj działania Termin Odpowiedzialność Środki Dokument. związana Stopień realizacji

Osiągnięty efekt

slide16
Planowanie w systemie zintegrowanym

Szczególnie planowanie / jak każdy inny element ZSZ /,

powinno w odpowiednim dla organizacji stopniu

Być zintegrowane.

 • Polityka zintegrowana / Q + E + B /
 • Cele ogólne zintegrowane – jw.
 • Zintegrowane plany działań
 • Itd. – inna dokumentacja i działania
slide17
Przykład :

Cel ogólny :

Modernizacja linii technologicznej dla zwiększenia produktywności, zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz poprawy warunków pracy personelu

Cele szczegółowe :

 • Zwiększenie ogólnej wydajności linii o 30 % - Q
 • Zmniejszenie jednostkowego zużycia mediów o 15 % - Q + E
 • Ograniczenie ilości ścieków o 10 % i znacząca poprawa ich jakości - E + Q
 • Zmniejszenie hałasu stanowiskowego o 10 dBA – B + E
 • Stworzenie możliwości przerwy śniadaniowej dla pracowników – Q + B + E
slide18
Jest oczywiste, że

…plan modernizacji jako projekt technologiczny

czy harmonogram działań / PLANUJ /,

będzie jednolitym dokumentem, spełniającym określone cele oraz wykonywanym

i sprawdzanym w trakcie realizacji / ZRÓB /,

oraz rozliczanym po zakończeniu z osiągnięcia zaplanowanych efektów / SKONTROLUJ /,

i ewentualnie skierowanym do poprawki

/ SKORYGUJ /.

slide19
Dziękuję

za uwagę