turun kaupungin it strategia l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Turun kaupungin IT-strategia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Turun kaupungin IT-strategia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Turun kaupungin IT-strategia - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Turun kaupungin IT-strategia. Taustaa Keskeiset haasteet ja strategialinjaukset Strategian jalkauttaminen Liite: Yksityiskohtaiset strategialinjaukset. Lähtötilanne. IT:n hallinnollinen yhtenäistäminen tehtiin vuoden 2009 alussa ja tähän liittyi myös aie koko perus-IT:n ulkoistamisesta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Turun kaupungin IT-strategia' - destiny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Taustaa

 • Keskeiset haasteet ja strategialinjaukset
 • Strategian jalkauttaminen
 • Liite: Yksityiskohtaiset strategialinjaukset
l ht tilanne
Lähtötilanne
 • IT:n hallinnollinen yhtenäistäminen tehtiin vuoden 2009 alussa ja tähän liittyi myös aie koko perus-IT:n ulkoistamisesta
 • Tavoitteena oli kaupungin IT-toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden parantaminen
 • Hyötyjen toteutuminen edellyttää kuitenkin yhteistä näkemystä IT:n roolista kaupungissa sekä yhtenäisiä toimintaprosesseja ja teknologialinjauksia
 • Lisäksi henkilöstön määrän nopea väheneminen vaatii uudenlaisen näkökulman IT-toiminnan organisointiin ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen
 • Siksi konsernin johtoryhmässä päätettiin 7.12.2010 IT-strategiatyön aloittamisesta
 • Strategiatyön sisällöksi sovittiin keskeisten kaupunkitason linjausten tekeminen sekä kokonaisvaltaisen IT-toiminnan kehittämissuunnitelman laatiminen kevään 2011 aikana
strategiaty n tavoitteet
Strategiatyön tavoitteet
 • Kaupungin IT-toimintojen laajuuden määrittely
 • Yhteisten IT-toimintojen tavoitteista ja ohjauksesta sopiminen
 • Tuen varmistaminen kaupungin ydinprosessien kehittämiselle
 • Kaupunkitason synergiaetujen mahdollistaminen
 • Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
slide5

Taustaa

 • Keskeiset haasteet ja strategialinjaukset
 • Strategian jalkauttaminen
 • Liite: Yksityiskohtaiset strategialinjaukset
havaintoja nykytilasta

IT-ohjaus vaatii edelleen kehittämistä siten että linkki kaupunkitason strategioihin on selvempi

 • Toimittajahallinnan käytäntöjä tulee yhtenäistää
 • IT:n organisaatiomallia on kehitettävä niin, että se tukee entistä paremmin prosessijohtamisen mallia ja asiakaslähtöisyyttä
 • IT-toiminnan painopistettä on siirrettävä ylläpidosta kaupungin toimintojen kehittämisen tukemiseen
 • Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta on lisättävä
 • Eläkkeelle siirtymisen kautta katoavan osaamisen korvaamiseen ja toiminnan jatkuvuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota
 • Projektinhallintaosaamista tarvitaan lisää
 • Tarvitaan kaupunkitason kokonaisarkkitehtuureja, jotka ohjaavat kehittämisprojekteja
Havaintoja nykytilasta
yhteenveto kaupunkitason keskeisist strategisista linjauksista

Varmistetaan resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta

 • Tehostetaan IT-ratkaisujen parempaa uudelleenkäytettävyyttä ja vältetään päällekkäisiä investointeja yhteisellä kehittämissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla
 • Hyödynnetään kaupunkitason skaalaetuja noudattamalla yhtenäistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä
 • Parannetaan kustannustehokkuutta hoitamalla toimittajahallinta ja IT-hankinnat yhtenäisellä tavalla
 • Parannetaan IT:n vaikuttavuutta kaupungin ydintoimintoihin panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla
Yhteenveto kaupunkitason keskeisistä strategisista linjauksista
linjaukset korostavat it toiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta eri tavoin

Vaikuttavuus = Tehdään hallintokuntien näkökulmasta oikeita asioita

 • Kustannustehokkuus = Tehdään asiat oikein
Linjaukset korostavat IT-toiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta eri tavoin
 • Vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden välillä on kuitenkin oltava tasapainotila
 • Vaikuttavuuden ylipainottaminen nostaa tyypillisesti kustannuksia
 • Vastaavasti pelkkä kustannustehokkuuden korostaminen tyypillisesti johtaa asiakastyytyväisyyden vähenemiseen
 • Strategian tavoitteena on lisätä vaikuttavuutta niin paljon kuin se kustannusrajoitteiden vallitessa on mahdollista
slide9

Taustaa

 • Keskeiset haasteet ja strategialinjaukset
 • Strategian jalkauttaminen
 • Liite: Yksityiskohtaiset strategialinjaukset
kehitt missuunnitelma

Projektivaihe

Operatiivinen vaihe & jatkuva kehittäminen

1H11

2H11

1H12

2H12

1H13

2H13

Kaupunkitason IT-ohjaus

Yhteinen kehittämis-prosessi

Kehittämisen painopiste on organisaatio-uudistuksessa ja yhteisten toimintaprosessien kehittämisessä

Kehittämissuunnitelma

Kokonaisarkkitehtuurit

IT-infrastruktuurin ja tukimallin yhtenäistäminen

Palvelutuotannon prosessien yhtenäistäminen

Organisaatiouudistus

Toimittaja-hallinta

Projektinhallinta

Tiedottaminen ja kommunikaatio

Muutoksen johtaminen

Seuranta

organisointiperiaatteet

Kaupungin johdon strategiset linjaukset

Kumppanien tarpeet

Organisointiperiaatteet

Lainsäädäntö

 • Keskitetyn tietohallinnon ohjauksen vahva rooli
 • Kehittämisen ja tuotannollisen toiminnan eriyttäminen
 • Asiakasohjauksen varmistaminen yhteisten toimintaprosessien kautta
 • OHJAUS:
 • Mitä tehdään, kuka tekee?
 • KEHITYS:
 • Miten toteutetaan?
 • TUOTANTO:
 • Miten otetaan käyttöön ja hallitaan?

Seudulliset ja valtakunnalliset kehittämishankkeet

kaupungin it toiminnan strategiset painopistealueet

Kaupungin toimintojen kehittämistavoitteet

Kaupungin IT-toiminnan strategiset painopistealueet

Kaupungin toimintojen kehittämistavoitteet

 • IT-toiminnan rooli on muuttumassa ohjaavaksi ja kokonaisuuden hallintaa painottavaksi
 • Oman henkilöstön voimavarat keskitetään toimintoihin, joilla lisätään IT:n vaikuttavuutta hallintokuntien näkökulmasta (”lisäarvo”), tai joissa tarvitaan ketteryyttä
 • Pitkälle standardoituja toimintoja, joissa korostuu operatiivinen tehokkuus, hankitaan enenevässä määrin ulkoa ostopalveluina
 • Samalla myös kyky hallita tehokkaasti sisäisen ja ulkoisen palvelutuotannon kokonaisuutta korostuu

Hankinta

Palvelutarpeet

Toimittajat

 • Tietohallinnon ohjaus
 • Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen
 • Strategisten tavoitteiden tunnistaminen
 • Tarpeiden kääntäminen arkkitehtuureiksi ja teknologiavalinnoiksi
 • Hankintaosaaminen ja toimittajahallinta
 • Palvelutuotannon hallinta ja kokonaisvastuu

Asiakkaat

Ulkoiset toimittajat

Hallintokunnat

Julkishallinnon palvelut

Oman IT:n tuottamat operatiiviset palvelut

Liikelaitokset

Tuotteet & palvelut

Palvelut & teknologiajohtajuus

Ulkoiset tekijät

Lainsäädäntö, valtakunnalliset ja seudulliset hankkeet

strategian yhteenveto

TAVOITTEENAMME on olla kaikissa IT-asioissa paras kumppani kaupungin hallintokunnille ja liikelaitoksille.

EROTUMME joustavuudella, erinomaisella yhteistyöasenteella,kaupungin toimintaprosessien ymmärtämisellä ja osaamalla suunnitella, toteuttaa sekä hallita niitä vastaavia IT-palvelukokonaisuuksia.

Strategian yhteenveto

IT-strategia

PÄÄTÖKSET liittyen IT:n käyttöön kaupunkitasolla, standardeihin, arkkitehtuureihin, infrastruktuuriin, sovellusvalintoihin ja investointeihin tulee tehdä sovitun IT-strategian mukaisesti.

TOTEUTUS tapahtuu tiivistämällä yhteistyötä hallintokuntien kanssa, helpottamalla asiointia IT:n kanssa, kehittämällä tietohallinnon ohjausta, toiminnan ratkaisujen toteuttamiseen liittyvää osaamista ja palvelutuotannon hallintaa, sekä siirtymällä prosessivetoiseen johtamis- ja organisointimalliin.

p t sehdotus
Päätösehdotus
 • IT-palvelujen yhtenäistämistä koskeva 8.6.2009 tehty päätös (4449–2009) sisältäen kokonaiskilpailutuksen ja liikkeenluovutuksen, tarkistetaan IT-strategian mukaisesti
 • IT-toiminta lähtee valmistelemaan esitettyjen linjausten pohjalta toiminnan ja organisaation kokonaisuudistusta erillisenä kehittämishankkeena, jonka osana toimenkuvat tarkistetaan ja palkat harmonisoidaan
 • IT-toiminta valmistelee 5-6 uutta vakanssia niille keskeisille osaamisalueille, joita ei pystytä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin täyttämään sisäisesti ja rekrytoi niihin henkilöt kaupungin ulkopuolelta. Henkilötyövuosien määrä ei kuitenkaan kokonaisuutena kasva vuoden 2010 tasosta
 • Tarvittavat henkilöstösiirrot ja vakanssien muutokset tuodaan hallintojaoston käsittelyyn
 • Esitettyjä strategisia linjauksia edellytetään noudatettavaksi koko kaupungin laajuisesti
 • Perustetaan kaupunkitason IT-johtoryhmä, joka valvoo linjausten toteutumista
slide15

Taustaa

 • Keskeiset haasteet ja strategialinjaukset
 • Strategian jalkauttaminen
 • Liite: Yksityiskohtaiset strategialinjaukset