sillat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sillat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sillat

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
destiny-wilcox

Sillat - PowerPoint PPT Presentation

105 Views
Download Presentation
Sillat
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sillat Alex Grönholm

 2. Käsitteitä • Siltaus käsitteenä • Paikallissillat • Etäsillat • Siltauksen eri tasot

 3. A B C Paikallissillat • Miksi siltoja? • Siltojen asema nykyään • Sillan ja kytkimen erot? • Langattomat lähiverkot Silta 1 Silta 2 D E

 4. Virityspuu • Spanning Tree Protocol (STP) • Standardi: IEEE 802.1d • Estää silmukoiden syntymisen verkossa • Sillat käyttäjälle läpinäkyviä • Virityspuu rakennetaan uudelleen topologian muuttuessa • Sillat kommunikoivat BPDU-paketeilla(Bridge Protocol Data Unit)

 5. Virityspuu • Lähdetään juurisillasta • Pienin prioriteetti voittaa • Tasatilanteessa pienin MAC-osoite • Muille silloille valitaan juuriportti • Tarpeettomat yhteydet katkaistaan

 6. Virityspuu Esimerkki Segmentti A / 10mbit Path cost MAC Prior. 1 1 Silta 1 Silta 2 2 2 Segmentti B / 100mbit 1 1 Silta 3 Silta 4 2 2 Segmentti C / 10mbit

 7. Lähdereititys • Käytetään lähinnä rengasverkoissa • Lähettäjä joutuu etsimään vastaanottajan • Ei-läpinäkyvä: asemat tietoisia käyttämistään silloista

 8. Lähdereititys Esimerkki A Rengas 1 B Silta 1 Rengas 2 C Rengas 3 E Silta 2 D F

 9. Ohjelmallinen siltaus • Ei toimi VPN:n kanssa • STP-parametrejä ei voi muuttaa • Layer 2 tai Layer 3 Windows XP

 10. Ohjelmallinen siltaus • Kernel 2.4 • Bridge-utils • Kaikki STP-parametrit säädettävissä Linux

 11. Ohjelmallinen siltaus Segmentti A Segmentti B # brctl addbr silta1 Linux eth0 Linux eth1 # brctl addif silta1 eth0 # brctl addif silta1 eth1 # ifconfig eth0 0.0.0.0 promisc # ifconfig eth1 0.0.0.0 promisc # ifconfig silta1 up

 12. Etäsillat • Lähiverkkojen siltaus jonkin muun median läpi • Internetin yli (tietoturva?) • Puhelinkaapelin yli • Radio-/optiset yhteydet • VPN:n rooli

 13. Laiteratkaisuja • Zyxel Prestige 6xx • ADSL-silta • CISCO Aironet 350 • Radiosilta • 40km kantama • Kallis

 14. Ohjelmallinen etäsiltaus • VTun • Yleisin • Helppo asentaa • Monipuolinen • Heikko tietoturva • OpenVPN • Windows-tuki • Paras ohjeistus • VPE • Pelkistetty • Tukee suoraan monen pisteen siltausta • Paras tietoturva

 15. Tenttikysymykset • Spanning Tree –algoritmin(802.1d) toiminta. • Millä eri tasoilla ja menetelmin lähiverkkoja voidaan sillata keskenään? • Selitä pääpiirteittäin, miten kaksi eri lähiverkkoa sillataan keskenään Linuxissa Internetin yli.